Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5546

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Zeevissers - Arbeidsongevallen - Gevaarlijk beroep - Veiligheidsmaatregelen

arbeidsongeval
visser
zeevisserij
arbeidsveiligheid

Chronologie

8/2/2012 Verzending vraag
28/2/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5546 d.d. 8 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig melden de media ongevallen met Belgische zeevissers, ondanks het relatief lage aantal beroepsvissers. Uit de berichtgeving zou men kunnen afleiden dat het beroep van zeevisser toch wel erg gevaarlijk is.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister de indruk die de media wekken dat het beroep van zeevisser relatief erg gevaarlijk is en dat in verhouding tot het aantal beroepsvissers erg veel zware arbeidsongevallen voorkomen, vaak met overlijdens? Of geeft de berichtgeving een fout beeld?

2) Indien de indruk van een bijzonder gevaarlijk beroep klopt, hoe kunnen de gevaren doeltreffender worden vermeden of aangepakt? Over welke mogelijkheden en instrumenten beschikt de federale overheid om in te grijpen?

3) Heeft de minister bijzondere plannen of gaat hij bijzondere maatregelen nemen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar tot die van mijn collega, de minister van Werk.