Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5148

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 10 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Schuldbemiddelaars - Werking - Cijfers

Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
bemiddelaar
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

10/1/2012Verzending vraag
13/2/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5148 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast vergoedt de erelonen en de kosten van de schuldbemiddelaars die niet konden worden betaald door de schuldenaar.

Kan u mij voor de voorbije negen jaar, telkens op jaarbasis en opgedeeld per gewest of per taalgroep, meedelen:

1) hoeveel dossiers er werden ingediend?

2) hoeveel hiervan werden goedgekeurd?

3) welke uitgaven daarvoor werden gedaan?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

In antwoord op de vragen gesteld door het geachte lid kan ik het volgende meegeven:

Wat betreft het aantal ingediende dossiers, kan ik haar meedelen dat het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast niet over dergelijke statistieken beschikt.

Voor de vragen 2 en 3 verwijs ik naar de tabel in bijlage. Deze tabel toont het aantal goedgekeurde dossiers en de hiermee corresponderende uitgaven, per gerechtelijk arrondissement, voor de voorbije negen jaar.

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld.  Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.