Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9024

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 14 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Spin-off bedrijven - Oorsprong - Tewerkstelling - Aanmoedigingsprogramma's - Faillissementen

startende onderneming
dochteronderneming
faillissement
officiŽle statistiek
geografische spreiding
verhouding school-industrie

Chronologie

14/5/2013 Verzending vraag
6/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9024 d.d. 14 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn twee soorten spin-off bedrijven: bedrijven die ontstaan uit een ander bedrijf en bedrijven die ontstaan uit een onderzoeksinstelling zoals een universiteit.

Graag had ik vernomen of er statistieken bestaan over het aantal spin-offs, daar vooral de spin-offs van de tweede soort vaak leiden tot succesvolle ondernemingen op het eerste gezicht.

1) Hoeveel spin-offs zijn als bedrijven ontstaan uit een ander bedrijf? Graag per gewest het aantal per oprichtingsjaar.

2) Hoeveel spin-offs zijn als bedrijven ontstaan uit een onderzoeksinstelling? Graag per provincie en het aantal per oprichtingsjaar.

3) Voor hoeveel tewerkstelling zorgen die bedrijven?

4) Zijn er federale programma's die spin-offs ondersteunen en aanmoedigen?

5) Zo ja, hoeveel bedrijven hebben daarvan genoten? Graag per jaar, per gewest.

6) Zijn er spin-offs die minder succesvol zijn en failliet zijn gegaan de voorbije vijf jaar?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2013 :

Tot op heden bestaat er geen Belgisch wettelijk kader voor de regeling van industriële spin-offs (afkomstig van een bestaande onderneming). Het ontbreken van een wettelijke definitie verhindert dus elke statistische inventarisering van deze soort ondernemingen.

Er bestaat ook geen federale inventarisering van de academische spin-offs. Dit thema bevindt zich op het kruispunt van bevoegdheden die hoofdzakelijk bij de gefedereerde entiteiten behoren: het onderwijs en de economische expansie. Verschillende gemeenschappelijke en gewestelijke bronnen bieden bepaalde statistische gegevens aan, met name het Liaison Entreprise-Université netwerk (LIEU) voor de Federatie Wallonië-Brussel en het Expertise Centrum O&O Monitoring (ECOOM) in het Vlaamse Gewest.