Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5878

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie

facturering
administratieve formaliteit
elektronisch document

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
11/4/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5879

Vraag nr. 5-5878 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert 2010 is de wetgeving voor de elektronische facturen grondig vereenvoudigd. De elektronische factuur is gelijkgesteld met de papieren factuur, waardoor BelgiŽ een voortrekkersrol inzake vereenvoudiging heeft opgenomen.

Graag kreeg ik van de minister dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Welk percentage facturen wordt op dit moment elektronisch verstuurd ? Welke evolutie is er merkbaar ?

2) Is de minister van mening dat de elektronische facturen op dit moment optimaal gekend zijn en gebruikt worden? Welke praktische bezwaren verhinderen dat de elektronische facturen een grotere doorbraak kennen?

Antwoord ontvangen op 11 april 2012 :

1. In antwoord op vraag 1, kan ik het geachte lid meedelen dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar tot die van mijn collega’s de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, aan wie de vraag ook werd gesteld, en de minister van Financiën.

2. Er werd in 2011 het Belgisch e-invoicing forum opgericht, onder leiding van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, in uitvoering van de Europese Communicatie “Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe” waarbij alle lidstaten gevraagd wordt om een nationaal e-invoicing forum op te richten. Het Belgische e-invoicing forum heeft als opdracht de struikelblokken voor de invoering van e-invoicing te identificeren en er oplossingen voor te vinden enerzijds, en anderzijds de succesverhalen als goede voorbeelden naar voor te brengen en de markt te informeren. De werkzaamheden van dit forum worden van nabij opgevolgd. Er hebben vier vergaderingen plaatsgevonden en binnen vier werkgroepen wordt bestudeerd hoe het elektronisch factureren meer kan gestimuleerd worden, zowel binnen de overheid als de bedrijfswereld.

Voor bijkomende toelichtingen verwijs ik naar het antwoord gegeven door mijn collega, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging.