Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7667

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 8 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies

energieproductie
golfslagenergie
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
overheidsopdrachten

Chronologie

8/1/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7668

Vraag nr. 5-7667 d.d. 8 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister van Energie van de federale regering kent domeinconcessies toe voor de bouw en de exploitatie van elektriciteitsproducerende installaties op basis van water, stromen of wind op dat deel van de zee waar BelgiŽ zijn jurisdictie in overeenstemming met het internationaal recht kan uitoefenen.

Een consortium van Vlaamse industriŽle partners ontvangt nu 2,4 miljoen euro van de Vlaamse overheid voor het FlanSea-project (Flanders Electricity from the Sea), een onderzoek naar golfslag- en getijdenenergie. De proeftuin is een strookje Noordzee, ongeveer een kilometer buiten de Oostendse haven. Het project werd in augustus 2012 boven de doopvont gehouden. Eerder liepen ook de OPTIEP-studie en het BOREAS-project, beiden gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid. Beiden hadden deels als doel de bestaande of toekomstige mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit uit de golfslag op het Belgisch continentaal plat beter in kaart brengen.

Hierover aan u de volgende vragen:

1) Welk bedrag werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid voor respectievelijk de OPTIEP-studie en het BOREAS-project?

2) Zijn er nog projecten lopende die gefinancierd worden door een federale instantie en die betrekking hebben op de creatie van energie uit golfslag? Welke en wat is de bijhorende financiering?

3) Kan er voor dergelijk onderzoek beroep gedaan worden op het Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ?

4) Is er een domeinconcessie toegekend voor de proefgolfenergieconvector van het FlanSea-project? Op welke datum werd deze concessie afgeleverd en tot wanneer is ze geldig?

5) Het projectteam van FlanSea verwacht dat het onderzoeksproject op termijn zal leiden tot de installatie van meerdere golfenergieconvertoren in parken op zee. Werden hiervoor ook reeds domeinconcessies aangevraagd of toegekend en met welke geldigheidsduur?

6) Werden de concessieaanvragen voorgelegd aan de raadgevende commissie belast met de coŲrdinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en van de territoriale zee?