Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroucke Frank" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Kleine risico's" - "Alle risico's" - Overgang van het statuut van zelfstandige naar dat van werknemer (2-760)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 951 2-21 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1075-1076 2-23 p. 1075-1076 (PDF)
"Opera voor Vlaanderen" - Oud-werknemers - Uitkeringen (Moeilijke financiŽle situatie en onzekerheid naar de toekomst toe van sommige personeelsleden) (2-2756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958-3959 2-71 p. 3958-3959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4075-4076 2-73 p. 4075-4076 (PDF)
Achterstallig pensioen - Cumulatie van sociale uitkeringen - OCMW-steun - Belastbaarheid (Recht van de langstlevende echtgenoot op een overlevingspensioen : ingang van het recht) (2-1650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2325-2327 2-45 p. 2325-2327 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 171-172 3-2 p. 171-172 (PDF)
Alcoholconsumptie -Volksgezondheidsprobleem - Preventie en educatie - Opleiding van verzorgenden - Koppeling van verschillende niveaus van zorg - Eventueel ęAlcoholplanĽ (7-1494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1494
Alleinstehende - finanzielle und soziale Situation - Gerechtigkeit - MaŖnahmen Alleenstaanden - FinanciŽle en sociale situatie - Rechtvaardigheid - Maatregelen (7-1408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1408
Ambtenaar - Leerkracht - Politiek verlof - Dekking gezondheidszorg (2-348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 339 2-9 p. 339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 426-428 2-10 p. 426-428 (PDF)
Ambulanciers - Opleiding - Bekwaamheid - Verdeling tussen het federale niveau en de deelstaten (7-963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-963
Angiografie en coronariografie (Ziekenhuizen - Centra voor interventionele cardiologie) (2-1192)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 17-20 2-262 p. 17-20 (PDF)
Apotheken - Dure producten - Bezorgdheid bij de apothekers en groothandelaars (2-1099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1463-1464 2-30 p. 1463-1464 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1604 2-33 p. 1604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1768-1769 2-36 p. 1768-1769 (PDF)
Arbeidsinspectie - Inspectie van de sociale wetten - Vervolgingsbeleid (3-861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973 3-15 p. 973 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1421-1423 3-23 p. 1421-1423 (PDF)
Arbeidsinspectie - Technische Inspectie - Vervolgingsbeleid (3-863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973 3-15 p. 973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1131-1135 3-18 p. 1131-1135 (PDF)
Arbeidsinspectie -Medische Inspectie - Vervolgingsbeleid (3-862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973 3-15 p. 973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1130-1131 3-18 p. 1130-1131 (PDF)
Arbeidsongevallen - Aantal - Evolutie - Ongevallen die niet worden erkend door de verzekeringen - Vergoeding - Middelen - Maatregelen (7-2159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2159
Arbeidstijd - Invloed van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie (Gelijkstelling van perioden van beschikbaarheid op de werkplek - Geneesheren-specialisten in opleiding) (3-366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 361-362 3-5 p. 361-362 (PDF)
Arbeidsvergunningen - Buitenlandse gelegenheidsarbeiders bij Indisch huwelijk te Mechelen (Bouw van een imitatietempel) (2-2369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3420 2-61 p. 3420 (PDF)
Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie (3-983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-20
p. 1235-1237 3-20 p. 1235-1237 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-919)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
Artsen - Reisvergoeding - Kantonnale indeling - Werkgroep (2-887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1491-1492 2-30 p. 1491-1492 (PDF)
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1692
Asbest - Verwijdering in ziekenhuizen (2-1122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1492 2-30 p. 1492 (PDF)
Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen (7-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-732
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1004
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-1110)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1110
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-731
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2115
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1003
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-1117)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1117
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-730)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-730
Asbestfonds - Rechthebbenden - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2092)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2092
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers (7-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1005
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2093)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2093
Asielzoekers - Minderjarige jongeren - Studiekeuze - Leervergoeding (Keuze van het type onderwijs beÔnvloed door de mogelijkheid inkomsten te verwerven - Spanning in de asielcentra) (3-997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1266-1267 3-21 p. 1266-1267 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-24
p. 1477-1478 3-24 p. 1477-1478 (PDF)
Aspirines - Personen onder de 16 jaar - Gezondheidsrisico's (Verhoogd risico op het syndroom van Reye) (2-2502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3578 2-64 p. 3578 (PDF)
Astma - Meerkost voor de patiŽnt - Tegemoetkomingen (2-824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1104-1105 2-24 p. 1104-1105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1164-1168 2-25 p. 1164-1168 (PDF)
Attestpflicht bei eintšgiger Abwesenheit - Auswirkungen - eventueller Missbrauch - MaŖnahmen - Langzeitkranke - Pršvention Afschaffing doktersattest bij afwezigheid van ťťn dag - Gevolgen - Mogelijk misbruik - Maatregelen - Langdurig zieken - Preventie (7-1411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1411
Autisme - Logopediekosten - Terugbetaling voor alle kinderen los van het verstandelijk niveau (7-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1974
Autisme bij volwassenen - Diagnose en begeleiding - Centre de ressources autisme de LiŤge (CRAL) - Eventuele beslissing tot stopzetting ontvangst van volwassenen - Opening van centra in Namen en Libramont (7-1626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1626
Beenmergaplasie - Behandeling - Erkenning - Medische kosten - Ten laste nemen - Terugbetaling - Maatregelen (7-1806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1806
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2485 2-47 p. 2485 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2582 2-49 p. 2582 (PDF)
Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen (7-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-931
Belgische zeelieden - Nederlandse vissersvaartuigen met Belgisch vlaggeland - Sociaal statuut - Nederlandse maatschapssysteem (2-334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 963-964 2-21 p. 963-964 (PDF)
Belgische zeevisserij - Paritair comitť - Sociale voordelen (Vakantiegeld en betaalde verlofdagen) - CAO (2-332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 367-369 2-9 p. 367-369 (PDF)
Berekening pensioen - Afbouw herwaarderingscoŽfficiŽnt (2-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 177-178 2-5 p. 177-178 (PDF)
Berekening pensioen - Invloed van de legerdienst (2-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 255-256 2-7 p. 255-256 (PDF)
Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers (7-1112)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1112
Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2094)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2094
Bijziendheid - Bijziendheid bij kinderen - Toename - Covidcrisis - Lockdown - Gevolgen - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Cijfers - Stijging - Behandeling - Maatregelen - Preventie (7-1911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1911
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen (7-1111)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1111
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2122)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2122
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-1116)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1116
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-733
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2124)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2124
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven (7-1022)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1022
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2097
Borstimplantaten (7-1374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1374
Borstkanker - COVID-19 - Eerste golf - Opschorting van consultaties - Uitstel van diagnoses - Te vermijden situatie in de toekomst - Maatregelen (7-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-836
Brandweerlui - Pensioenvaststelling (Politiehervorming - Substantieel verschil in verloning tussen de twee veiligheidsdiensten) (3-253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 143 3-2 p. 143 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 362-364 3-5 p. 362-364 (PDF)
Brugpensioen - Discriminatie van niet-vakbondsleden (Uitbetaling van een premie door een kas voor bestaanszekerheid) (2-1409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1937-1938 2-39 p. 1937-1938 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1992-1993 2-40 p. 1992-1993 (PDF)
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (7-738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-738
Buitenlandse handel - Federalisering - Personeel van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) - Pensioenen (Pensioenberekening - Legale en extralegale voordelen) (2-2779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4076-4078 2-73 p. 4076-4078 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806 3-13 p. 806 (PDF)
Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Subsidies aan Nederlandstalige en Franstalige promotoren (2-2272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3644-3645 2-65 p. 3644-3645 (PDF)
Buurtapothekers - Sluitingen - Landelijke gebieden - Vestigingswet - Eventuele hervorming van de spreidingsregels (7-1135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1135
COVID-19 - Gevaccineerde gehospitaliseerde personen - Cijfers (7-1343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1343
COVID-19 - Maatschappelijke kost - Hospitalisatie - Volledige tenlasteneming door niet-gevaccineerde personen (7-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courard aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1492
COVID-19 - Nieuwe varianten - Besmettelijkheid - Stoffen mondmaskers - Doeltreffendheid - Stand van zaken (7-987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-987
COVID-19 - Overplaatsing van patiŽnten - Spreiding over de gewesten (7-1342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1342
COVID-19 - Studie van Zwitserse en Spaanse onderzoekers - Variant van Sars-CoV-2 - Voorkomen - Potentieel gevaar - Stand van zaken (7-863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-863
COVID-19 - Testbeleid - Snelle antigeentesten - Gebruik - Uitrol -Termijn - Gezondheidswerkers die ze kunnen afnemen - Apothekers - Eventuele opleidingen (7-1159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1159
COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Gegevens - Beschikbaarheid (7-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1462
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Apothekers - Mogelijke deelname - Organisatie - Voorwaarden - Opleiding van de apothekers (7-1125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1125
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Strategie - Verontrustende toestand in de scholen - Leerkrachten - prioritaire vaccinatie (7-1150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1150
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 760-761 3-12 p. 760-761 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534 3-8 p. 534 (PDF)
Centra voor leerlingenbegeleiding - Personeelsleden - Pensioenregeling (TantiŤme onderwijzend personeel versus personeelsleden van centra voor leerlingenbegeleiding) (2-1783)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453-2454 2-47 p. 2453-2454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2525-2526 2-48 p. 2525-2526 (PDF)
Centraal Meldpunt voor een eerlijke concurrentie - Aantal meldingen - Evolutie (Covid-19) (7-1580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1580
Chronisch zieken - Tegemoetkomingen - Mucoviscidose - Onderzoeken (Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen : cumulatiebepaling i.g.v. arbeidsprestaties) (2-1649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2397-2398 2-46 p. 2397-2398 (PDF)
Chronisch zieken - Voorschriften (2-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1604-1605 2-33 p. 1604-1605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1666 2-34 p. 1666 (PDF)
Co-ouderschap - Studiebeurzen - Voordelen voor grote gezinnen - Energiecheques voor gezinnen met een laag inkomen (2-958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1328 2-28 p. 1328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1617 2-33 p. 1617 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 697 3-11 p. 697 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 921-922 3-14 p. 921-922 (PDF)
Concentratie van pollen - AllergieŽn - Personen met astma - Alarm - Communicatiekanalen - Personen met allergieŽn - Aantal - Nieuwe stijging - Acute gevallen - Maatregelen (7-2158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2158
Consumenten - Eerlijke handel - Voeding (7-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-743
Contracten tussen medische centra en ziekenhuizen - Reglementering (2-1775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2489 2-47 p. 2489 (PDF)
Coronacrisis - Alcoholgel - Toelating om op de markt te brengen - Lijst van toegelaten producten - Non-conforme producten - Risicobeperking - Maatregelen (Covid-19) (7-755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-755
Coronacrisis - Avrox-mondmaskers - Schadelijkheid - Verwijdering - Sciensano - Bijkomend onderzoek - Openbare aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers - Voorwaarden voor toekenning - Onderzoek van justitie - Stand van zaken (Covid-19) (7-1136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1136
Coronacrisis - Bedrijven - Antigeensneltests - Gratis ter beschikking stellen - Proefprojecten - Balans (Covid-19) (7-1263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1263
Coronacrisis - Covid-19 - Bestrijding - Mensen die de vaccinatie weigeren - Oplossing - Alternatieve medicatie - Zoektocht - Ondersteuning door de overheden (7-1272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1272
Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19) (7-964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-964
Coronacrisis - Impact - Gezondheidszorg en zorg in ziekenhuizen - Stand van zaken - Uitstel van zorg - Te vrezen gevolgen voor de toekomst (Covid-19) (7-869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-869
Coronacrisis - Mentale gezondheid - Zorg - Verwachtingen van de sector - Overleg met de deelstaten (Covid-19) (7-1164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1164
Coronacrisis - PCR-Test (polymerase chain reaction) - Medisch voorschrift - Huisartsen en kinderartsen - Sterk toegenomen administratieve werklast - Eventuele oprichting van een callcenter (Covid-19) (7-754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-754
Coronacrisis - PCR-tests - Eventuele kosteloosheid (Covid-19) (7-1256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1256
Coronacrisis - Testing - Zelftests - Toelating - Doeltreffendheid - Omkadering - Verkoop en gebruik - Cijfers - Medische en wetenschappelijke beoordeling - Ondersteuning van de testcentra (Covid-19) (7-860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-860
Coronacrisis - Vaccinatie - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Europese tak - Elektronisch vaccinatieattest - Uitwerking - Stand van zaken - Voorbereiding op een volgende besmettingsgolf - Maatregelen (Covid-19) (7-918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-918
Coronacrisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatie van kwetsbare mensen - Organisatie - Problemen - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (Covid-19) (7-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1151
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Resultaten - Aantal besmettingen - Redenen - Informatie van de bevolking - Communicatie (Covid-19) (7-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1274
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Rol van de apothekers - Vaccinatie in apotheken - Stand van zaken (Covid-19) (7-1246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1246
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Russisch anticovidvaccin ęSpoetnik VĽ - Eventueel gebruik (Covid-19) (7-998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-998
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie inzake COVID-19 - Deel van de bevolking dat zich wenst te laten vaccineren - Stijging van het percentage - Communicatie - Verbetering - Buurtgezondheidswerkers - Betrokkenheid - Uniforme informatie (Covid-19) (7-984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-984
Coronacrisis - Vaccins - Problematiek van foute doses - Doses geproduceerd door bedrijven die niet gehomologeerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap - Transparantie (Covid-19) (7-1171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1171
Coronacrisis - Zorgpersoneel - Personeel met een positieve PCR-test - Asymptomatische zieken - Aan het werk houden - Stand van zaken (Covid-19) (7-833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-833
Coronakrise - Impfreihenfolge - gefšhrdete Gruppierungen - Priorisierung der Lehrerschaft (Covid-19) Coronacrisis - Vaccinatievolgorde - Risicogroepen - Prioriteit voor onderwijzend personeel (Covid-19) (7-1211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1211
Coronakrise - Jugend - mentale Gesundheit - Perspektiven - Kommunikation - Verbesserung - zusštzlichen Dienste (Covid-19) Coronacrisis - Jongeren - Geestelijke gezondheid - Perspectieven - Communicatie - Verbetering - Aanvullende diensten (7-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1210
Coronakrise - Pflegebonus - Pflegepersonal - Bewertung - šhnliche MaŖnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Premie voor het zorgpersoneel - Zorgpersoneel - Evaluatie - Vergelijkbare maatregelen (Covid-19) (7-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1213
Coronakrise - Pflegepersonal - Aufwertung des Berufsstands - LohnerhŲhung - allgemeine Attraktivitšt - MaŖnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Zorgpersoneel - Opwaardering van het beroep - Loonsverhoging - Algemene aantrekkelijkheid - Maatregelen (7-1214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1214
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1434
Coronavirus - Vaccins - Verhoogde immuniteit - Studies - Veelbelovende resultaten (Covid-19) (7-1295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1295
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-747
Covid-19 - Impfstrategie - AstraZeneca - Nebenwirkungen COVID-19 - vaccinatiestrategie - AstraZeneca - bijwerkingen (7-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1179
Covid-19 - Nasleep - Erkenning - Opvolging - Overleg met de deelstaten (7-748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-748
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-751
Covid-19 - allgemeine Impfpflicht - Kontrolle der Pandemie - Gesundheitssektor - strukturell Verstšrkung - Kommunikation der MaŖnahmen - Anpassungen - Sensibilisierung der BevŲlkerung fŁr die Impfung COVID-19 - Algemene vaccinatieverplichting - Beheersing van de pandemie - Gezondheidssector - Structurele versterking - Communicatie van de maatregelen - Aanpassingen - Bewustmaking van de bevolking over vaccinatie (7-1463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1463
Covidpandemie - Impact op jongeren - Mentale gezondheid - Gedifferentieerde benadering (Covid-19) (7-1437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1437
Cumulatie van pensioen en beroepsinkomen - Maximumbezoldiging - Aanpassing aan het pensioenbedrag (2-488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 595-596 2-13 p. 595-596 (PDF)
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1988
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2207
DNA-zelftests - Erfelijke aandoeningen - Privacy - Gezondheidszorg - Cijfers en tendensen (7-1389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1389
De injectietarieven voor het hoogspanningsnet (en het distributienet - Ongelijke behandeling van de kleine groenestroomproducenten en de grote producenten van elektriciteit) (5-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 10-12 5-88 COM p. 10-12 (PDF)
De 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die BelgiŽ moet terugbetalen (Premies voor cultuurgewassen - Verschillen tussen de aangegeven oppervlaktes en de oppervlaktes gemeten door het GIS - Europese sanctie) (3-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 48-50 3-43 p. 48-50 (PDF)
De Maribel-vermindering (Terugbetaling van de steun in het kader van Maribel bis en ter - Bedrijven in moeilijkheden) (2-411)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 17-19 2-83 p. 17-19 (PDF)
De RIZIV-codes voor het herstel van het maagdenvlies en de maagdelijkheidsbewijzen die door sommige ziekenhuizen worden afgegeven (2-38)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-13
p. 15-17 2-13 p. 15-17 (PDF)
De RSZ-schulden van rusthuizen en voetbalploegen (Schuld van het rusthuis Berkenhof) (2-925)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 8-10 2-193 p. 8-10 (PDF)
De SIS-kaart en het afwisselend uitoefenen van het gezag over kinderen (Probleem i.g.v. scheiding, bij deelname van een kind aan een vakantiekamp - Attest van sociaal verzekerde) (2-514)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-98
p. 17-18 2-98 p. 17-18 (PDF)
De aangekondigde verdwijning van de prestatienummers 355390 - 355401, namelijk de gewrichtspunctie met of zonder inspuiting van geneesmiddelen (Niet-terugbetaling van een technische prestatie uitgevoerd door reumatologen) (2-869)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-182
p. 23-25 2-182 p. 23-25 (PDF)
De aanzienlijke achterstand bij de behandeling van dossiers bij de Rijksdienst voor pensioenen (2-873)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-182
p. 25-26 2-182 p. 25-26 (PDF)
De achterstallige RSZ-bijdragen van voetbalclubs (2-51)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-23
p. 59-64 2-23 p. 59-64 (PDF)
De achterstand bij de behandeling van de dossiers door het ministerie van Sociale Zaken (Behandeling van de aanvragen van parkeerkaarten) (2-824)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 23-24 2-173 p. 23-24 (PDF)
De achterstand bij de betaling van de facturen van de ziekenhuizen en de weerslag op de begroting van het RIZIV (2-312)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 49-52 2-89 p. 49-52 (PDF)
De afschaffing van de korting die apothekers aan hun klanten geven (2-761)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 8-11 2-162 p. 8-11 (PDF)
De afschaffing van de korting op geneesmiddelen (Apothekers) (2-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 8-11 2-162 p. 8-11 (PDF)
De arbeidsduurvermindering en de eindeloopbaan in de gezondheidssector (Bescherming van de socialezekerheidsrechten - Pensioenrechten - Budgettaire implicaties) (2-536)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-102
p. 25-27 2-102 p. 25-27 (PDF)
De banken met stamcellen uit navelstrengen (Regelgeving - Opvang van patiŽnten met zware pathologie - Ethische normen - Parallelle markt van cel- of weefselproducenten) (2-621)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 56-58 2-164 p. 56-58 (PDF)
De basisnormering na de fusies in de ziekenhuissector (Dienst medische beeldvorming) (2-943)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 20-22 2-199 p. 20-22 (PDF)
De behandeling van hepatitis C (Financiering van de nieuwe behandelingen [Pegintron]) (2-1171)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-251
p. 9-10 2-251 p. 9-10 (PDF)
De beperking van de programmatie van PET-scanning (Apparatuur dat een zeer precieze diagnose toelaat o.a. voor kanker) (2-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 71-73 2-119 p. 71-73 (PDF)
De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen (7-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-721
De berekening van de pensioenen van de personeelsleden van de CLB-centra (Psycho-medisch-sociale centra) (2-983)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 32-33 2-277 p. 32-33 (PDF)
De beschikbaarheid en de prijs van het geneesmiddel Mestinon (op de Belgische markt - Geneesmiddel voor patiŽnten met ernstige spierzwakte - Terugbetaling) (2-534)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-102
p. 23-25 2-102 p. 23-25 (PDF)
De betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald (2-246)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De bevoegdheden en de opdracht van de regeringscommissaris voor de sociale zekerheid (belast met de uitvoering van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde - Sociale-zekerheidsinstellingen) (2-349)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-96
p. 39-40 2-96 p. 39-40 (PDF)
De bijzondere tegemoetkoming voor de terugbetaling van kinesitherapie (Evaluatie van de limitatieve lijst van aandoeningen opgenomen in het koninklijk besluit van 23 maart 1982) (2-654)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 25-26 2-128 p. 25-26 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De chaotische toestand die ontstaan is ten gevolge van een reeks ministeriŽle besluiten met betrekking tot de prijszetting van farmaceutische producten (2-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-39
p. 27-30 2-39 p. 27-30 (PDF)
De chronische patiŽnten die aan Epidermolysis Bullosa lijden (Ziekteverzekering - Chronische ziekten - Bijzonder solidariteitsfonds) (2-8)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-6
p. 42-43 2-6 p. 42-43 (PDF)
De communicatie tussen de arts en de patiŽnt (Gediversifieerde financiering van de geneeskunde - Herwaardering van de huisartsgeneeskunde) (2-976)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-204
p. 7-9 2-204 p. 7-9 (PDF)
De concrete toepassing van het statuut van onthaalmoeder (Vervangingsinkomen - Toepassing cumulatieregels) (2-1252)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-271
p. 19-21 2-271 p. 19-21 (PDF)
De controlegeneeskunde in de bedrijven (3-119)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-45
p. 33-35 3-45 p. 33-35 (PDF)
De cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid (3-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 58-60 3-70 p. 58-60 (PDF)
De deelname van de federale overheid aan het internationaal jaar van de vrijwilliger (2-405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 88-90 2-103 p. 88-90 (PDF)
De defederalisering van de gewestelijke ontvangers (Overdracht van de gewestelijke ontvangers naar de gewesten : bijzondere wet 13 juli 2001 - Administratief, geldelijk en sociaal statuut - Bijzondere rekenplichtigen in meergemeentelijke politiezones) (2-710)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 19-24 2-183 p. 19-24 (PDF)
De dienstencheques (Erkenning van ondernemingen - Wetgeving inzake de arbeidsovereenkomst in het raam van de dienstencheques - Projecten in de geestelijke gezondheidszorg) (3-132)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Geerts aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 40-43 3-43 p. 40-43 (PDF)
De dienstencheques in de private sector en in het bijzonder in de schoonmaaksector (Financiering - BTW) (3-171)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-39
p. 11-13 3-39 p. 11-13 (PDF)
De differentiatie en de financiering voor wat betreft de ouderenzorg (Personeelsformatie en werkdruk in verzorgingsinstellingen voor bejaarden) (2-848)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-219
p. 48-52 2-219 p. 48-52 (PDF)
De discriminatie tegenover de mannen voor de behandeling van botontkalking (Registratie en terugbetaling van geneesmiddel Alendronate (Fosamax)) (2-87)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-24
p. 9-10 2-24 p. 9-10 (PDF)
De discriminatie tussen sociaal verzekerden als gevolg van de aanpassing van de SIS-kaarten (Zelfstandigen) (2-170)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-32
p. 25-26 2-32 p. 25-26 (PDF)
De door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de werkloosheidsreglementering (Aanwerving van 120 bijkomende personeelsleden bij de RVA - Controle op de beschikbaarheid van de werkloze op de arbeidsmarkt - Uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de RVA en de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid) (3-44)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-20
p. 15-16 3-20 p. 15-16 (PDF)
De energiebelasting (Bestemming van de opbrengst van de op 7 mei 2002 door de Ecofinraad besproken belasting) (2-968)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 22-24 2-202 p. 22-24 (PDF)
De ereloonsupplementen (2-295)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 9-11 2-57 p. 9-11 (PDF)
De erkenning van afasie als een specifieke handicap (Hersenletsel in de spraakzone) (2-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 30-31 2-144 p. 30-31 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
De erkenning van beroepsziekten (Procedure - Toegang tot het Fonds voor Beroepsziekten - Erkenning beroepskanker) (2-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 20-24 2-214 p. 20-24 (PDF)
De erkenning van de fibromyalgie (Beroep op specifieke programma's inzake terugbetaling van chronisch zieken en inzake pijnbestrijding - Erkenning van het invaliderende karakter van de ziekte) (2-456)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 63-68 2-119 p. 63-68 (PDF)
De erkenning van een Nederlandstalige huisartsenkring in de Brusselse regio (2-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 27-29 2-199 p. 27-29 (PDF)
De eventuele aanpassing van de wet van 24 februari 1978 op de betaalde sportbeoefenaars (Eenzijdige verbreking door de sportbeoefenaar van het contract tussen hem en de club) (3-301)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 38-40 3-64 p. 38-40 (PDF)
De financiering van een openbare navelstrengbloedbank (Ethische vraag t.o.v. manipulatie en selectie van embryo's - Behandeling van leukemiepatiŽnten - Dreigende commerciŽle aanpak) (2-361)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-74
p. 14-16 2-74 p. 14-16 (PDF)
De financiering van palliatieve zorgverlening in de ziekenhuizen (Correcte besteding van het geld) (2-804)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-172
p. 7-8 2-172 p. 7-8 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gevaren van chloor in zwembaden (3-304)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 40-43 3-64 p. 40-43 (PDF)
De gevolgen van de maatregelen in de kinesitherapie voor de begeleiding van zwangere vrouwen (Terugbetaling van perinatale kinesitherapie) (2-899)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-188
p. 8-9 2-188 p. 8-9 (PDF)
De gevolgen van de toepassing van het kunstenaarsstatuut voor de uitgeverijen (Economische en sociale gevolgen) (2-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 20-23 2-262 p. 20-23 (PDF)
De gezinsbijslag bij de ontvoering van minderjarige kinderen door een ouder of een ex-partner (2-617)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 22-24 2-119 p. 22-24 (PDF)
De gezondheid van de tanden in BelgiŽ (Schrapping van de terugbetaling van tandextractie, tandsteenverwijdering en kunstgebitten bij jongeren dan 60 jaar - "Illegale tandartsen") (2-957)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 16-17 2-202 p. 16-17 (PDF)
De grens voor vergoedingen voor mantelzorg (Zorg aan ouderen in hun vertrouwde omgeving - Uitkeringen - Vrijstelling van belasting - Fiscale behandeling van de vergoedingen van vrijwilligers) (2-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van FinanciŽn
2-173
p. 21-23 2-173 p. 21-23 (PDF)
De herfinanciering van de diensten thuisverpleging die een beroep doen op loontrekkend personeel (2-552)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-148
p. 67-69 2-148 p. 67-69 (PDF)
De hervorming op het gebied van de verzorging van kankergevallen (2-486)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 25-27 2-94 p. 25-27 (PDF)
De houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden (2-126)      
  Vraag om uitleg van de heer Zenner aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-46
p. 53-60 2-46 p. 53-60 (PDF)
De in aanmerking genomen leeftijdsgroep voor de stelselmatige algemene opsporing van borstkanker (Vrouwen tussen 50 en 69) (2-346)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-96
p. 40-44 2-96 p. 40-44 (PDF)
De inhouding van het wettelijk pensioen bij gedetineerden die langer dan een jaar in de gevangenis verblijven (Onderscheid tussen schorsing en opheffing - Gevolgen voor de familie - Middelen om zich te verdedigen - Sociaal statuut van de gedetineerden) (3-93)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 40-42 3-36 p. 40-42 (PDF)
De inschatting van de maatschappelijke gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie (Vrij verkeer van werknemers - Bescherming van de arbeidsmarkt - Overgangsperiode - Uiteenlopende houding Lidstaten - Vrijwaringsclausule - Oost-Europese wernemers) (3-77)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-28
p. 51-54 3-28 p. 51-54 (PDF)
De kinderopvang (Gebrekkige opvanginfrastructuur) (2-1032)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 14-15 2-214 p. 14-15 (PDF)
De kinesitherapie voor patiŽnten die lijden aan fibromyalgie (Rol van pijncentra - PatiŽnten die lijden aan twee aandoeningen van lijst F) (2-900)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 73-76 2-247 p. 73-76 (PDF)
De kostprijs voor kadastrale uittreksels (5-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 28-30 5-63 COM p. 28-30 (PDF)
De kwetsbare toestand waarin "wederintredende vrouwen" zich bevinden (Vrouwen die na te zijn thuisgebleven opnieuw willen gaan werken - Voorkoming van armoede - Sociale bescherming van de thuisblijvende vrouw) (2-487)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-125
p. 78-81 2-125 p. 78-81 (PDF)
De maatregelen die door sommige werkgevers worden genomen om zwangere werkneemsters ertoe aan te zetten een deel van het zwangerschapsverlof op te nemen vůůr de geboorte van het kind (Misbruik, bv. in de fastfoodsector) (3-289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-55
p. 11-13 3-55 p. 11-13 (PDF)
De maatregelen met betrekking tot de controle van werklozen (3-158)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-38
p. 15-19 3-38 p. 15-19 (PDF)
De maatregelen ten aanzien van de kinesitherapeuten (Overaanbod - Besparingsmaatregelen - Uitstapregeling - Remgeld) (2-865)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-180
p. 13-17 2-180 p. 13-17 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van het internetgebruik door gehandicapten (2-905)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-247
p. 71-72 2-247 p. 71-72 (PDF)
De mate waarin de patiŽnt bijdraagt aan de kosten van de gezondheidszorg (Methodologie om de kosten te ramen - Dekking van de maximumfactuur) (2-953)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-266
p. 11-13 2-266 p. 11-13 (PDF)
De maximumfactuur voor gezondheidszorg (Sociale franchise - Terugbetaling van de remgelden boven het plafond van 450 euro - Gelijkschakeling van de uitbetalingstermijnen) (2-813)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-172
p. 16-17 2-172 p. 16-17 (PDF)
De medische zorg voor buitenlandse patiŽnten (2-909)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-190
p. 18-20 2-190 p. 18-20 (PDF)
De minister verwijst naar het beroepsgeheim om niet te antwoorden op een vraag over het reŽle belastingtarief van Electrabel - Protest      
  5-12 COM
p. 14-17 5-12 COM p. 14-17 (PDF)
De minister verwijst naar het beroepsgeheim om niet te antwoorden op een vraag over het reŽle belastingtarief van Electrabel - Protest - Nota van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat      
  5-63 COM
p. 14-19 5-63 COM p. 14-19 (PDF)
De mogelijke stopzetting van terugbetaling van logopediesessies door de ziekteverzekering (2-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken (2-101)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 21-23 2-38 p. 21-23 (PDF)
De nachtvluchten (Evaluatie van de bewegingen en de dwangsommen) (5-568)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 4-8 5-65 COM p. 4-8 (PDF)
De naleving van de verplichting voor openbare besturen, instellingen van openbaar nut en particuliere ondernemingen om mindervaliden tewerk te stellen (3-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-21
p. 68-72 3-21 p. 68-72 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes) (2-470)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De niet-terugbetaling van sondevoeding in een MPI (Gehandicapten die in een MPI of een instelling verblijven) (2-597)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 39-40 2-159 p. 39-40 (PDF)
De nood aan controle op het bezit van baseballknuppels (Misbruik als wapen - Verbod - Politiecontrole) (2-711)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 24-25 2-183 p. 24-25 (PDF)
De nood aan een ťťnvormig beleid ten aanzien van aandoeningen als het Balkansyndroom en het chronisch vermoeidheidssyndroom (2-314)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 52-59 2-89 p. 52-59 (PDF)
De noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ te verhogen door een verlaging van de federale lasten (Verlaagd BTW-tarief op uitrusting en verlaging van de werkgeversbijdragen) (2-210)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 68-71 2-65 p. 68-71 (PDF)
De omzetting van de "detacheringsrichtlijn" in het Belgisch recht en de impact daarvan op de betaling van het dubbel vakantiegeld (Wet van 5 maart 2002 tot omzetting richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen) (2-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-204
p. 45-48 2-204 p. 45-48 (PDF)
De onderbrekingen in de uitbetaling van de pensioenen (Aanbevelingen van de Ombudsdienst Pensioenen) (2-750)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 13-15 2-193 p. 13-15 (PDF)
De ongelijke behandeling van Nederlandstalige vrouwen en Franstalige vrouwen wat betreft de terugbetaling van de prijs van de TVT genoemde chirurgische ingreep (Behandeling van urine-incontinentie - Terugbetaling op basis van een aanvullende verzekering) (2-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-87
p. 97-99 2-87 p. 97-99 (PDF)
De ontsluiting van gegevens van de FOD FinanciŽn in het kader van de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de automatische toekenning van rechten (in het kader van de armoedebestrijding - Elektronisch consulteren van gegevens - Inkomensgegevens - CORVE, CoŲrdinatiecel Vlaams e-government - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Studietoelagen - Woningfonds) (5-1149)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-96 COM
p. 15-17 5-96 COM p. 15-17 (PDF)
De opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica (7-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-720
De organisatie en de financiering van de palliatieve zorg in de pediatrie (2-457)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-113
p. 4-6 2-113 p. 4-6 (PDF)
De overgang naar de euro (Informatie van het brede publiek - Kosten voor omruiling van de nationale munt in euro) (2-327)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-67
p. 40-42 2-67 p. 40-42 (PDF)
De overschrijding van de RIZIV-begroting voor het jaar 2000 (2-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 68-71 2-119 p. 68-71 (PDF)
De overtredingen van de vigerende arbeidswetgeving in de sport (Bestrijding van de mensenhandel - Misbruiken in de sport, in het bijzonder in de voetbal - Controle in Waalse clubs) (2-587)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-108
p. 17-18 2-108 p. 17-18 (PDF)
De politiek van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Gesubsidieerde contractuelen) (2-53)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-15
p. 23-26 2-15 p. 23-26 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de hartkatheterisatie en de hartchirurgie (2-63)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-29
p. 25-29 2-29 p. 25-29 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen van licentiaten in de kinesitherapie in verband met de toegang tot het beroep (Uitoefening van het beroep door sommige afgestudeerden - Erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid en het RIZIV) (2-873)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 61-62 2-237 p. 61-62 (PDF)
De proceduretermijnen voor de uitkeringen aan gehandicapten (Termijnen voor inzage van de dossiers bij het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie) (2-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-134
p. 21-22 2-134 p. 21-22 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Staten (2-721)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over de bescherming van het moederschap (Recht op borstvoedingspauzes) (2-566)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-148
p. 64-67 2-148 p. 64-67 (PDF)
De recente verlaging van de pensioenen door de Rijksdienst voor Pensioenen (Aanpassing van de bestanden - Inhouding van solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing) (2-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 18-21 2-155 p. 18-21 (PDF)
De regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen (Nieuwe benadering van de werkloosheidsbestrijding : individuele begeleiding van de werkloze en betere uitbouw van de controle) (3-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 31-35 3-43 p. 31-35 (PDF)
De revalidatiecentra voor longziekten (Erkenning en terugbetaling) (2-583)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-108
p. 18-19 2-108 p. 18-19 (PDF)
De reŽle belastingbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten (Zie ook de vragen om uitleg 5-207 en 5-103) (5-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 14-19 5-63 COM p. 14-19 (PDF)
De reŽle belastingsbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten (Zie ook vragen om uitleg 5-103 en 5-667) (5-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 9-14 5-21 COM p. 9-14 (PDF)
De ristorno's op remgelden van terugbetaalde geneesmiddelen (Toepassing van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, ß 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994) (2-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 15-17 2-262 p. 15-17 (PDF)
De samenstelling van het Comitť voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties (2-722)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De sancties bij niet-betaling van de RSZ-voorschotten (Moeilijkheden van de sociale, pedagogische of humanitaire vzw's door de overheid gesubsidieerd) (2-385)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-79
p. 9-11 2-79 p. 9-11 (PDF)
De screening voor borstkanker (2-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 14-16 2-155 p. 14-16 (PDF)
De situatie in de visserijsector (Discriminatie qua tewerkstelling, bezoldigingssysteem, sociaal statuut - Afvloeiing naar de bagger- en sleepvaart : fiscale gunstmaatregelen - Toestemming van de Europese Commissie om dergelijke maatregelen ook voor de visserijsector te doen gelden) (2-493)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-94
p. 12-13 2-94 p. 12-13 (PDF)
De slachtofferhulp bij ongevallen in de visserijsector (Reactie op de schipbreuk van een Belgisch vissersvaartuig voor de Engelse kust - Omkadering slachtoffers en hun naasten - Vissersfonds) (2-1055)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-218
p. 53-54 2-218 p. 53-54 (PDF)
De sociale inspectie en de controle op de naleving van de sociale wetten en de strijd tegen de mensenhandel (Vaststellingen en hun opvolging - Opvang van de slachtoffers door de verenigingen Payoke, Pag-Asa en Suraya - Verwezenlijking van een gegevensbank) (2-740)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 58-61 2-190 p. 58-61 (PDF)
De socialezekerheidsvoorzieningen voor kinderen die aan ernstige ziekten lijden (Terugbetaling van geneesmiddelen - Verhoogde kinderbijslag) (2-197)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-37
p. 21-23 2-37 p. 21-23 (PDF)
De speciale parkeerkaarten (Toekenningscriteria) (2-655)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 24-25 2-128 p. 24-25 (PDF)
De standaardisering van de laadpalen voor elektrische wagens (5-730)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 25-26 5-65 COM p. 25-26 (PDF)
De steun aan patiŽnten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) (Werking van de referentiecentra - Aantal patiŽnten - Geneesmiddelen, onderzoeken en behandelwijzen - Toegelaten arbeid - Studies - Overleg met patiŽntenverenigingen) (2-893)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-241
p. 44-52 2-241 p. 44-52 (PDF)
De stomapatiŽnten (Ziekteverzekering) (2-203)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 11-12 2-38 p. 11-12 (PDF)
De stress op het werk en de beroepsziekten (Lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling - Aanvulling met stressgebonden ziekten) (2-1210)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 6-8 2-264 p. 6-8 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (2-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 37-40 2-57 p. 37-40 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (Financiering - Overleg tussen federale en gemeenschapsoverheden) (2-285)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-83
p. 30-32 2-83 p. 30-32 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Borstkankerscreening - Oncologische zorgprogramma's - Terugbetalingen) (2-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 52-56 2-81 p. 52-56 (PDF)
De tegemoetkomingen in het kader van de mantelzorg (Repercussies van de vergoeding in het raam van de zorgverzekering op de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering of het statuut van de mantelzorger) (3-90)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 42-43 3-36 p. 42-43 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de wet van 22 december 1998 betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (2-117)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-26
p. 19-21 2-26 p. 19-21 (PDF)
De terugbetaalbaarheid van bepaalde geneesmiddelen voor Crohn-patiŽnten (Medicament Remicade anti-TNF - PatiŽnten met reumatoÔde artritis) (2-585)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-156
p. 31-33 2-156 p. 31-33 (PDF)
De terugbetaling door de ziekteverzekering van de kosten welke ouders van kinderen die aan kanker lijden, moeten dragen (Hongerstaking van mevrouw Manandise, voorzitster van de vzw "Jour aprŤs jour") (2-604)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-112
p. 6-8 2-112 p. 6-8 (PDF)
De terugbetaling door de ziekteverzekering van de medische kosten die voortvloeien uit sportongevallen (2-981)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 29-30 2-277 p. 29-30 (PDF)
De terugbetaling door het RIZIV van het geneesmiddel "Neurontin" (voor suikerzieken met polyneuropathie) (2-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 22-23 2-277 p. 22-23 (PDF)
De terugbetaling van anti-TNF-medicatie voor reumatoÔde artritis (Geneesmiddelen Remicade en Enbrel) (2-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 12-14 2-214 p. 12-14 (PDF)
De terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen (2-419)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 55-56 2-105 p. 55-56 (PDF)
De terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen (2-576)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-156
p. 34-35 2-156 p. 34-35 (PDF)
De terugbetaling van de Bf-geneesmiddelen (Vereiste van voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) (2-1116)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-241
p. 17-19 2-241 p. 17-19 (PDF)
De terugbetaling van de botdensitometrie als sleutel tot een correcte diagnose en behandeling van osteoporose (2-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-29
p. 23-25 2-29 p. 23-25 (PDF)
De terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Botox (Spastische kinderen) (2-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-40
p. 21-22 2-40 p. 21-22 (PDF)
De terugbetaling van de geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer (2-720)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-148
p. 18-20 2-148 p. 18-20 (PDF)
De terugbetaling van de laboratoriumkosten bij in-vitrofertilisatiebehandelingen (Terugbetalingscriteria - Fertiliteitscentra - Overgangsperiode) (2-1154)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-249
p. 14-17 2-249 p. 14-17 (PDF)
De terugbetaling van homeopathische raadplegingen (2-400)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 13-14 2-81 p. 13-14 (PDF)
De terugbetaling van interferon in het kader van multiple sclerose (Terugbetaling van Rebif 44 Ķg) (2-929)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-262
p. 43-45 2-262 p. 43-45 (PDF)
De terugbetaling van postnatale kinesitherapie (2-700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 31-33 2-183 p. 31-33 (PDF)
De terugbetaling van psychomotorische kinesitherapie voor kinderen (2-702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 33-35 2-183 p. 33-35 (PDF)
De teruggave van de marmeren beelden van het Parthenon en de ratificatie van de Overeenkomst van de UNESCO betreffende de maatregelen te nemen voor het verbieden en beletten van de invoer, uitvoer en vervoer van onwettige eigendom van culturele goederen (2-754)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 18-20 2-193 p. 18-20 (PDF)
De terugstorting aan de OCMW's van de aan asielzoekers toegestane voorschotten (Informatisering van de gegevens) (2-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 29-32 2-190 p. 29-32 (PDF)
De tevredenheid van treinreizigers met een beperkte mobiliteit over de dienstverlening van de NMBS (Resultaten van de enquÍte) (5-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 31-33 5-24 COM p. 31-33 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp (Onderscheid tussen begeleide en niet-begeleide minderjarigen) (2-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 7-10 2-156 p. 7-10 (PDF)
De toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten (Engelse en Nederlandse patiŽnten - Kosten ten laste van die patiŽnten) (2-1227)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-267
p. 8-12 2-267 p. 8-12 (PDF)
De toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten (Engelse en Nederlandse patiŽnten - Kosten ten laste van die patiŽnten) (2-1235)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-267
p. 8-12 2-267 p. 8-12 (PDF)
De toegelaten activiteit voor gepensioneerden (2-1141)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-243
p. 19-20 2-243 p. 19-20 (PDF)
De toegelaten activiteit voor gepensioneerden (Verhoging tot 350.000 BEF netto) (2-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 15-16 2-164 p. 15-16 (PDF)
De toegelaten arbeid bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (2-420)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 56-60 2-105 p. 56-60 (PDF)
De toekenning van de bijzondere vergoeding voor hulp door een derde (Blinde invaliden) (2-1073)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-249
p. 13-14 2-249 p. 13-14 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De toepassing van de handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en IsraŽl en het Belgisch douaneonderzoek terzake (Vrijhandelszone - Controle van de oorsprong van de ingevoerde goederen) (2-336)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-67
p. 39-40 2-67 p. 39-40 (PDF)
De toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen (Terugbetaling van gezondheidszorg) (2-209)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 71-73 2-65 p. 71-73 (PDF)
De toepassing van de wetgeving betreffende de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en de tegemoetkoming aan gehandicapten op de leden van de religieuze gemeenschappen en van de pluralistische leefgemeenschappen (2-982)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 33-36 2-277 p. 33-36 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen en de noodzakelijke verduidelijkingen (Openbaar bod van Ubidco op de aandelen van de vennootschap Ubizen en tegenbod van Betrusted - Geschil tussen Ubidco en de referentieaandeelhouders van Ubizen - Bevoegdheid van de CBFA versus rechterlijke macht) (3-133)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door M. Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 43-45 3-43 p. 43-45 (PDF)
De toestand van de rechthebbenden en de medische hulpverleners in de logopedie (2-4)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-6
p. 56-61 2-6 p. 56-61 (PDF)
De toezegging te Doha door de heer Lamy aan de onderhandelaar van de Verenigde Staten dat de Europese Unie zich bij de regeling van conflicten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie niet zal beroepen op het voorzorgsprincipe (Verhouding milieu-handel - EU-milieubeleid) (2-725)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 38-40 2-183 p. 38-40 (PDF)
De uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere medische hulpverleners (o.a. geneesheren, kinesisten, thuisverpleegkundigen) (2-94)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-24
p. 10-11 2-24 p. 10-11 (PDF)
De uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners buiten de sector van de ziekenhuizen en de apothekers (Uitreiking van de zogenaamde SAM-kaart nodig om de SIS-kaart te kunnen lezen) (2-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-92
p. 25-26 2-92 p. 25-26 (PDF)
De uitlatingen van de president van de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn recente "state of the union" (Strijd tegen het terrorisme - "As van het kwaad" - Bedreiging voor de wereldvrede) (2-724)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 27-30 2-183 p. 27-30 (PDF)
De vaccinatie tegen meningitis en de mogelijke terugbetaling ervan (Terugbetaling door het RIZIV - Verwarring over de verschillende soorten hersenvliesontsteking) (2-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-107
p. 21-23 2-107 p. 21-23 (PDF)
De verdere evolutie van ons gezondheidszorgsysteem (Samenhang tussen de evolutie in de behoeften van onze gezondheidszorg en onze budgettaire mogelijkheden - Ontwikkeling van aanvullende en privť-verzekeringen - Rol van Europa - Keuzes inzake huisartsgeneeskunde) (2-757)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 39-45 2-199 p. 39-45 (PDF)
De vergoeding van asbestslachtoffers (2-149)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 47-50 2-54 p. 47-50 (PDF)
De verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen (FinanciŽle weerslag van de pensioenhervorming) (2-519)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-126
p. 41-42 2-126 p. 41-42 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen die aan diabetes lijden (2-23)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-12
p. 18-20 2-12 p. 18-20 (PDF)
De verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV (Taalpariteit) (2-737)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 46-47 2-157 p. 46-47 (PDF)
De verkoop van geneesmiddelen in grote verpakkingen (Geneesmiddelenprijs) (2-242)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 18-20 2-45 p. 18-20 (PDF)
De verkrijgbaarheid van de anticonceptiepil (Terugbetaling van de anticonceptiepil) (2-885)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 68-71 2-237 p. 68-71 (PDF)
De vermindering van het loon van de vissers naar aanleiding van de hoge brandstofprijzen (Verouderd sociaal statuut - Vermindering van de patronale bijdragen - Vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing) (2-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 21-23 2-89 p. 21-23 (PDF)
De vertraging bij de administratieve afhandeling van bepaalde dossiers (Uitkeringen aan gehandicapte personen - Hulp aan bejaarden - Inlichtingen aan Duitstaligen - Probleem van de telefooncentrale) (2-948)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 22-25 2-199 p. 22-25 (PDF)
De verzekering van de gezondheidszorg voor de personen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend (Asielzoekers) (2-166)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 48-51 2-57 p. 48-51 (PDF)
De verzorging van buitenlandse patiŽnten in Belgische ziekenhuizen (Kostprijs - Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen) (2-764)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 48-51 2-199 p. 48-51 (PDF)
De voorwaarden waaronder leden van de religieuze gemeenschappen sociale uitkeringen kunnen genieten (Inkomensgarantie voor ouderen - Maximumfactuur - Tegemoetkoming voor gehandicapten - Recht op verhoogde terugbetaling van de ziekteverzekering) (2-952)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-266
p. 5-10 2-266 p. 5-10 (PDF)
De vrije aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (2-784)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 13-16 2-162 p. 13-16 (PDF)
De werkgelegenheid en de datatransmissie tussen de RVA en de gewestelijke niveaus (Werkgelegenheidsevolutie : achterstand bij de verwerking van statistische gegevens - Bestraffen van onwillige werklozen : grote gewestelijke verschillen) (3-195)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 81-83 3-51 p. 81-83 (PDF)
De werkzaamheden van de werkgroep onder leiding van mevrouw Cantillon met betrekking tot de uitwerking van een toenadering tussen de sociale zekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen (Pensioenproblematiek) (2-786)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 14-15 2-164 p. 14-15 (PDF)
De wettelijk verplichte verzekeringen en sportongevallen (2-756)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 30-32 2-199 p. 30-32 (PDF)
De woordkeuze op een aanvraagformulier tot terugbetaling van een geneesmiddel (Tamoxifen - "Palliatieve behandeling" - Terugbetaling) (2-127)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-27
p. 13-15 2-27 p. 13-15 (PDF)
De zorgcircuits en -netwerken in de geestelijke gezondheidszorg (Protocolakkoord houdende reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en adolescenten - Probleem van de territoriale indeling) (2-1294)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-279
p. 13-15 2-279 p. 13-15 (PDF)
De zorgprogramma's inzake reproductieve geneeskunde (Werkwijze en controle op de centra voor reproductieve geneeskunde) (2-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 21-23 2-237 p. 21-23 (PDF)
De zorgwekkende financiŽle toestand van het sociaal statuut der zelfstandigen (2-500)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 16-19 2-94 p. 16-19 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 225-226 3-3 p. 225-226 (PDF)
Deutschsprachige Gemeinschaft - Krankenhausstandorte - Garantie fŁr die Wartung von zwei Krankenhšusern _________________ Duitstalige Gemeenschap - ziekenhuisvestigingen - waarborg voor het behoud van twee ziekenhuizen (7-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-969
Diabetes - Cijfers en tendenzen - Preventie en informatie - Middelen - Overleg met de deelstaten (7-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-890
Dienstencheques - Werknemers - Sociaal statuut - Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) (3-778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 807-808 3-13 p. 807-808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 922-924 3-14 p. 922-924 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3007 2-55 p. 3007 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3071 2-56 p. 3071 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534 3-8 p. 534 (PDF)
Dierenbescherming - Bedreigde diersoorten - Chinese traditionele geneeskunde - Dierlijk materiaal - Handel - Gebruik - Aanpak - Douane - Belgische financiŽle instellingen - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen (7-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2247
Dierenbescherming - Jachttrofee - Cijfers en tendensen - Strijd - Sancties - Maatregelen - Wetgeving - Aanpassing (7-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2014
Dikkedarmkanker - Preventie - Opsporing - Maatregelen - Tests - Mortaliteit - Cijfers (7-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1513
Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie (7-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-752
Dringende medische hulpverlening in de grensstreek - Terugbetalingsmodaliteiten (Dringende ziekenvervoer)(2-1243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1691 2-35 p. 1691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1989-1991 2-40 p. 1989-1991 (PDF)
Druggebruik - Harddrugs - Studenten - Verslaving - Cijfers en tendensen (7-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1731
Drughulpcentra - Tekort aan plaatsen - Vrijmaking van bijkomende middelen (2-1988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2883-2885 2-53 p. 2883-2885 (PDF)
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1611
Drugs - Vloeibare drugs - Drug op basis van hoestsiroop - Productie en omloop - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Jongeren - Bescherming (7-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1430
Drugs - Xylazine (ętranqĽ) - Gebruik in BelgiŽ - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2022
Drugs - Xylazine (ętranqĽ) - Gebruik in BelgiŽ - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2208
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 237 2-7 p. 237 (PDF)
Drugsvrij therapeutisch programma "De Kiem" - "Tipi"-project - Revalidatieovereenkomst met het RIZIV (Specifiek project voor verslaafde moeders met jonge kinderen : bijkomende middelen) (2-1708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2364 2-46 p. 2364 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2486-2488 2-47 p. 2486-2488 (PDF)
Duitstalige Gemeenschap - Apotheken van wacht - Toegankelijkheid - Nabijheid - Maximumafstand - Eventuele reglementering - Apotheken van de twee ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap - Eventuele inschakeling (7-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Freches aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1950
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 847 2-19 p. 847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-21
p. 959-963 2-21 p. 959-963 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Frank Vandenbroucke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een additioneel protocol over klachtrecht voor kinderen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-720)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
Een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen (2-715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 26-27 2-183 p. 26-27 (PDF)
Een persmededeling over zijn oorlog met de artsen (Reactie ingevolge een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 2 mei 2002 inzake BVAS versus RIZIV - Besparingen gezondheidszorg) (2-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 20-22 2-202 p. 20-22 (PDF)
Eenheden voor intensieve neurovasculaire zorgen - Verdeling (Vereniging "Belgian Stroke Council") (2-2583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3759-3760 2-67 p. 3759-3760 (PDF)
Eerstelijnsgezondheidszorg - Herorganisatie (Huisartsen) (2-2514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3637 2-65 p. 3637 (PDF)
Eetstoornissen - Pro-anorexia websites en coaches - Seksueel misbruik - Klachten - Cijfers en tendensen - Slachtoffers - Begeleiding en preventie - Maatregelen - ęPro-anaĽ websites - Strijd - Opsporing - Mogelijk verbod (7-1679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1679
Endometriose - Chronische aandoening - Erkenning (7-1491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1491
Endometriose - Diagnose - Niet- invasieve methode - Opsporing via speeksel - Betrouwbaarheid - Beschikbaarheid in BelgiŽ - Betaalbaarheid - Terugbetaling (7-2228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2228
Endometriose - Erkenning van de ziekte - Aanpak - Tests - Behandelingen - Terugbetaling - Wetenschappelijk onderzoek - Opleiding van het medisch personeel - Overleg met de deelstaten (7-1970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1970
Erkende ziekenfondsen - Kantoren en brievenbussen - Nabijheid - Cijfers - Evolutie - Afspraken over de fysieke nabijheid voor burgers (7-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1992
Ernstige aandoeningen - Erkenning door het RIZIV (Lijst van levenslang erkende aandoeningen - Kinesitherapieprestaties) (2-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3417-3418 2-61 p. 3417-3418 (PDF)
Europese permanente magnetische gezondheidskaart - Vervanging van de E111-formulieren - Invoering (Europese SIS-kaart - Terugbetaling van medische kosten in het buitenland) (2-2541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3690 2-66 p. 3690 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3839-3840 2-69 p. 3839-3840 (PDF)
Farmagroothandel - Vergoedingssysteem -Hervorming van het mechanisme - Stand van zaken (7-1507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1507
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-35)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 30-31 2-1 p. 30-31 (PDF)
Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-723
Federale beheers- en bestuursorganen - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Deelstaten - Vertegenwoordiging - Maatregelen (7-1866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1866
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571 2-13 p. 571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 642 2-14 p. 642 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3741 2-67 p. 3741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3790 2-68 p. 3790 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-745
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting - In quarantaine plaatsing - Cijfers (Covid-19) (7-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1119
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1021
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2076
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) (7-1115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1115
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2123)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2123
Forensisch psychiatrisch centrum voor langverblijf - Locatie - Bouw - Oost-Vlaanderen - Toezicht - Zorgkundigen (7-2005)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2005
Geboorteobservatorium - Eventuele oprichting - Belang - Bevallingen - Cijfergegevens - Toegang - Obstetrisch geweld - Bestrijding - Eventueel gevoerde acties (7-1421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1421
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (7-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-725
Geestelijke gezondheidszorg - Opvang mogelijkheden - Consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters - Vergemakkelijkte toegang - Maatregelen - Mogelijke actieplan - Overleg met de Gemeenschappen (7-1273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1273
Gehandicapten - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Gehuwde personen (Bestraffing van het huwelijk of het samenwonen van gehandicapten versus sociale integratie) (2-1896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2750-2752 2-52 p. 2750-2752 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3576-3578 2-64 p. 3576-3578 (PDF)
  Bul. 2-70
p. 3886-3889 2-70 p. 3886-3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4063-4067 2-73 p. 4063-4067 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 361-364 2-9 p. 361-364 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder anwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1531-1532 2-31 p. 1531-1532 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4068-4070 2-73 p. 4068-4070 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2583-2584 2-49 p. 2583-2584 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4010-4011 2-72 p. 4010-4011 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-966)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1530-1531 2-31 p. 1530-1531 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 303 2-8 p. 303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 364-366 2-9 p. 364-366 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Ongelijke medische zorg - Gegevens - Eventuele studie (7-1620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1620
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3757-3759 2-67 p. 3757-3759 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3756-3757 2-67 p. 3756-3757 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2108 2-42 p. 2108 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1858 2-38 p. 1858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1988-1989 2-40 p. 1988-1989 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923 2-39 p. 1923 (PDF)
Gemetastaseerde borstkanker - Geneesmiddel Herceptin - Doeltreffendheid - Resultaten - Protocollen - Eventuele herziening (7-1619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1619
Geneesheren - Regime van de sociale voordelen (2-1431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2075-2076 2-41 p. 2075-2076 (PDF)
Geneesmiddel Provigil - Terugbetaling (Behandeling van de narcolepsie-cataplexie) (2-2245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3272-3273 2-59 p. 3272-3273 (PDF)
Geneesmiddelen - Tekort - Kritieke onbeschikbaarheid zonder alternatief - Gegarandeerde adequate bevoorrading - Onderhandelingen op het niveau van de Europese Unie (EU) (7-2267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2267
Generische geneesmiddelen - Laag verbruik in BelgiŽ (2-2165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3133-3134 2-57 p. 3133-3134 (PDF)
Gepensioneerden die nog verder activiteiten verrichten - Overschrijding van de inkomensgrens met meer dan 15% - Meer soepele regeling (Toegelaten activiteit) (2-953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1374-1376 2-28 p. 1374-1376 (PDF)
Gesundheitspršvention - SŁŖigkeiten - Werbeverbot - Europšischen Union - Konzertierungen Gezondheidspreventie - Snoepgoed - Reclameverbod - Europese Unie - Overleg (7-1308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1308
Gesundheitswesen - Coronakrise - Zustand der Krankenkassen (Covid-19) Gezondheidszorg - Coronacrisis - Situatie van de ziekenfondsen (Covid-19) (7-1212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1212
Gevangenissen - Gezondheidsproblemen - Gezondheidszorg aan gedetineerden - Infrastructuur (7-1365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1365
Gewaarborgd minimumpensioen - Gemengde loopbaan (Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie) (2-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2240 2-44 p. 2240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2399-2400 2-46 p. 2399-2400 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 524-525 2-12 p. 524-525 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 524 2-12 p. 524 (PDF)
Glaucoom - Opsporingsbeleid - Samenwerking met de deelstaten - Informatie- en sensibiliseringscampagnes (7-2266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw El Yousfi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2266
Grensarbeid - Cijfers - Evolutie (7-1514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1514
Grensarbeiders - Ongevallen op weg van en naar het werk - Aanpassing van de wetgeving (2-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3271-3272 2-59 p. 3271-3272 (PDF)
Grensarbeiders - Telewerk - Fiscale en sociale statuut - Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Onderhandelingen - Aantal toegestane telewerk dagen - Discriminatie - Overleg met de buurlanden (7-1304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1304
Grenswerkers - Grensarbeid - Hybride werken - Discriminatie - Aanpassen fiscale en sociale zekerheidsafspraken - EU verordening (7-1640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1640
Griep - Vaccin - Beschikbaar aantal - Schaarste - Productie -Verhoging - Billijke verdeling - Prioritaire doelgroepen - Publiek van categorie A - Samenstelling (7-749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-749
Hartdefibrilator - Aanwezigheid op druk bezochte plaatsen en in openbare gebouwen (2-1901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2752-2753 2-52 p. 2752-2753 (PDF)
Hepatitis - Inenting - Kosten - Regeling voor vrijwilligers (2-1277)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1769-1770 2-36 p. 1769-1770 (PDF)
Hepatitis C - Behandeling - Terugbetaling van "Pegasys" en "Pegintron" (2-2106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3004 2-55 p. 3004 (PDF)
Hepatitis bij kinderen - Toename van het aantal gevallen - Onderzoek naar de oorzaken - Stand van zaken (7-1618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1618
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-106/1
p. 1-2 5-106/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-107/1
p. 1-2 5-107/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Regeling van belangenconflicten) (5-108)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-108/1
p. 1-2 5-108/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan) (5-96)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-96/1
p. 1-15 5-96/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-52
p. 82 5-52 p. 82 (PDF)
Herziening van artikel 45 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid tot verdaging door de Koning) (5-97)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-97/1
p. 1-2 5-97/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-98/1
p. 1-2 5-98/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-99/1
p. 1-2 5-99/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-100)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-100/1
p. 1-2 5-100/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-101/1
p. 1-2 5-101/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-102/1
p. 1-4 5-102/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-103/1
p. 1-3 5-103/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-104/1
p. 1-2 5-104/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-105/1
p. 1-2 5-105/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten (Verdrag inzake de rechten van het kind - Verslag) (3-305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 43 3-64 p. 43 (PDF)
Het Copernicusplan versus modernisering van de Vlaamse overheidsadministratie (2-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-102
p. 27-28 2-102 p. 27-28 (PDF)
Het actieplan voor personen met een handicap (Integratiemaatregelen van de diverse ministers) (2-1303)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-284
p. 17-19 2-284 p. 17-19 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
Het attest tot terugbetaling van Tamoxifen, zowel wat betreft de indicatie als de dosis (Kanker - "Palliatieve behandeling") (2-136)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-46
p. 60-65 2-46 p. 60-65 (PDF)
Het begrip "zelfde technische bedrijfseenheid" in artikel 117, ß 2, van de programmawet van 30 december 1988 (Plus-ťťn-plan - Tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen bij vervanging van een werknemer) (3-210)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-44
p. 11-13 3-44 p. 11-13 (PDF)
Het beroep dat wordt gedaan op de spoeddiensten van de ziekenhuizen (Alternatieven - Organisatie van en financiŽle toegang tot de wachtdiensten van huisartsen) (2-994)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-208
p. 14-17 2-208 p. 14-17 (PDF)
Het beroep van verpleegkundige in BelgiŽ en de problemen die ermee verband houden (Recruteringsproblemen - Arbeidsomstandigheden - Wedden - Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen - Erkenning van de beroepstitel - Functie van medisch assistent - Verpleegkundigenraad bij de ziekenhuizen - Actieplan voor de uitoefening van de verpleegkunde) (2-927)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 81-86 2-253 p. 81-86 (PDF)
Het boordpersoneel van Sabena (Specifieke pensioenregeling - Vrijwaring van de voordelen mits behoud van het statuut van werkloze of bruggepensioneerde - Werkloosheidsval) (3-130)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-35
p. 12-14 3-35 p. 12-14 (PDF)
Het compensatieloon aan een vervangingsinkomentrekker vanwege de gemeente (2-632)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 20-22 2-122 p. 20-22 (PDF)
Het exporteren naar ons land van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict (2-971)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 17-18 2-202 p. 17-18 (PDF)
Het gebruik van het document bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Hospitalisatieverzekering van chronisch zieke mensen en mensen met een handicap - Frequentie van het uitsluiten van de kosten voor de reeds bestaande ziekte of handicap) (5-857)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Vandenbroucke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-71 COM
p. 30-32 5-71 COM p. 30-32 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het invoeren van een systeem van licenties voor basketbalploegen naar analogie met het systeem van de voetbalbond (Achterstallen inzake RSZ en bedrijfsvoorheffing) (2-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 28-29 2-122 p. 28-29 (PDF)
Het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits (5-611)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 18-19 5-60 COM p. 18-19 (PDF)
Het koninklijk besluit van 29 maart 2002 nopens de verplichte inning van het remgeld en de hieromtrent ontstane interpretaties (Vermindering van het remgeld op geneesmiddelen, toegekend aan het personeel van de NMBS, van de federale politie en de militairen) (2-964)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 19-20 2-202 p. 19-20 (PDF)
Het licentiesysteem voor basketbalploegen (Voorschriften inzake infrastructuur - Naleven van de RSZ-voorschriften) (2-811)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-172
p. 14-16 2-172 p. 14-16 (PDF)
Het militiegetuigschrift (Administratieve vereenvoudiging - Aanvragen van werkzoekenden en pensioengerechtigden) (3-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 13-14 3-36 p. 13-14 (PDF)
Het mucoviscidosedossier (Tegemoetkomingen - Fiscale aftrek - Ziekteverzekering - Verhoogde kinderbijslag) (2-848)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-178
p. 24-25 2-178 p. 24-25 (PDF)
Het niet-erkennen van de mobiele urgentiegroep (MUG) van Virton (Arrondissementen waar geen ziekenhuis is met een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg) (2-1251)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-271
p. 21-23 2-271 p. 21-23 (PDF)
Het onbetaalbaar worden van fertiliteitsbehandelingen (Terugbetalingsmodaliteiten van de geneesmiddelen "Puregon" en "Gonalef") (2-833)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-175
p. 24-26 2-175 p. 24-26 (PDF)
Het onrechtmatig optreden van een ziekenfonds met betrekking tot de overeenkomst die werd gesloten om de terugbetaling te garanderen op basis van de elektronische gegevens op de SIS-kaart (Terugbetaling van geneesmiddelen na 1 januari 2002 afgeleverd en waarvoor een SIS-kaart op naam van het ziekenfonds 106 werd ingelezen) (2-785)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-164
p. 10-11 2-164 p. 10-11 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte inning van de remgelden en de bijhorende vermindering van de terugbetaling (Verplichte inning van het remgeld voor geneesmiddelen en inhouding op de verzekeringstegemoetkoming voor apothekers) (2-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-184
p. 12-13 2-184 p. 12-13 (PDF)
Het pensioen van ex-echtgenoten echtgescheiden van een ambtenaar (3-154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-47
p. 56-58 3-47 p. 56-58 (PDF)
Het pesten binnen de overheidsbedrijven (Stijging van het aantal klachten sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2002) (3-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 45-48 3-43 p. 45-48 (PDF)
Het plan voor de concentratie van seinhuizen door de NMBS (5-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 17-18 5-60 COM p. 17-18 (PDF)
Het programma rond informatiebeheer, informatieverspreiding en kwaliteitsevaluatie van de medische praktijken (Bevordering van de doelmatigheid van de geneeskundige verzorging - Rol van de ziekenfondsen) (2-327)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-92
p. 73-78 2-92 p. 73-78 (PDF)
Het rapport van de werkgroep belast met het opstellen van aanbevelingen om de kloof tussen het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen te dichten (Kinderbijslag - FinanciŽle middelen voor een betere bescherming van de zelfstandigen) (2-458)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 11-13 2-89 p. 11-13 (PDF)
Het reŽle belastingtarief van Electrabel (en andere grote bedrijven - Gebruik van fiscale spitstechnologie - Notionele intrestaftrek - Controlecentrum Grote Ondernemingen - Zie ook vragen om uitleg 5-207 en 5-667) (5-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-12 COM
p. 14-17 5-12 COM p. 14-17 (PDF)
Het sociaal akkoord dat in april 2003 in de bouwsector is gesloten (Wens om overschrijding van de gemiddelde arbeidsduur - Optie om die uren te betalen of ze te compenseren door rustdagen) (3-96)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-41
p. 107-109 3-41 p. 107-109 (PDF)
Het sociaal statuut van de advocaat (Onafhankelijkheid van het beroep - Advocaten die deel uitmaken van grote advocatenkantoren - Advocaten uit andere lidstaten van de EU die zich in BelgiŽ vestigen) (2-301)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de heer GabriŽls, minister van Lanbouw en Middenstand en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-87
p. 103-107 2-87 p. 103-107 (PDF)
Het sociaal statuut van de advocaat (Onafhankelijkheid van het beroep - Advocaten die deel uitmaken van grote advocatenkantoren) (2-102)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-25
p. 8-9 2-25 p. 8-9 (PDF)
Het sociaal statuut van de kunstenaars en de problematiek van de schijnzelfstandigen (2-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-163
p. 17-20 2-163 p. 17-20 (PDF)
Het sociaal statuut van de lokale verkozenen (2-102)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 19-20 2-38 p. 19-20 (PDF)
Het sociaal statuut van taxichauffeurs (Sociaal statuut werknemers - Achterstallen sociale bijdragen) (2-241)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 17-18 2-45 p. 17-18 (PDF)
Het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot (2-558)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-148
p. 69-71 2-148 p. 69-71 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeder (2-660)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 11-13 2-128 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (2-357)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-78
p. 11-13 2-78 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (Arrest Arbeidshof te Gent) (2-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 39-42 2-144 p. 39-42 (PDF)
Het ter beschikking stellen van een euro-minikit aan personen die recht hebben op een sociale uitkering (2-460)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-113
p. 10-12 2-113 p. 10-12 (PDF)
Het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten (2-162)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 41-48 2-57 p. 41-48 (PDF)
Het terugschroeven van de vervroegde pensionering van leerkrachten (2-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-59
p. 17-19 2-59 p. 17-19 (PDF)
Het tewerkstellingsbeleid en de maatregelen om de ouderen aan het werk te houden (Eindeloopbaanproblematiek - Brugpensioen) (3-404)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-73
p. 14-17 3-73 p. 14-17 (PDF)
Het uitlenen van voetbalspelers en de wetgeving inzake de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers (Uitlenen van uitzendkrachten met overdracht van gezag) (2-597)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-112
p. 11-12 2-112 p. 11-12 (PDF)
Het verdwijnen van de Chinese arts Jiang Yanyong (Bloedige repressie tegen en opsluiting van de vredesdemonstranten op het Tian'anmen-plein - Vervolging van dissidenten die het bloedbad willen herdenken - Wapenembargo) (3-306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 44-46 3-64 p. 44-46 (PDF)
Het verlof voor de opvang van een geadopteerd kind en de fiscale behandeling van adoptie (Discriminatie tussen de privť-sector en de openbare sector - Fiscale aftrek) (3-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-45
p. 21-23 3-45 p. 21-23 (PDF)
Het verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschap (2-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-141
p. 43-45 2-141 p. 43-45 (PDF)
Het vonnis van de Raad van State tot vernietiging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van forfaitaire honoraria inzake klinische biologie (Toekenning forfaitaire honoraria voor verstrekkingen inzake klinische biologie aan geneesheren, specialisten in de klinische biologie versus aan connexisten) (2-789)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 11-13 2-164 p. 11-13 (PDF)
Het voorkomen van mishandeling van bejaarden en de maatregelen die daartegen genomen worden (Veroudering en afhankelijkheid - "Maximale factuur" - Financiering rust- en verzorgingstehuizen) (2-274)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 56-58 2-81 p. 56-58 (PDF)
Het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van de actieve molecule (Voorschrift onder gemeenschappelijke internationale benaming [GIB] - Promotie van generische geneesmiddelen) (2-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 26-27 2-199 p. 26-27 (PDF)
Hoogspanningslijn ęBoucle du HainautĽ - Gezondheidseffecten - Effectenstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing (7-875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-875
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 393-394 3-6 p. 393-394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 642-643 3-10 p. 642-643 (PDF)
Huidkankers - Aantal nieuwe gevallen - Gerichte opsporing - Maatregelen - Nationaal preventieplan - Uitwerking - Overleg met de deelstaten - Zonnebanken - Reglementering en controle - Verstrenging (7-2007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2007
Huisartsen die stage lopen - Lonen (Huisartsen-nomenclatuur - Artsen die in hun eigen praktijk stage lopen) (2-1641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299 2-45 p. 2299 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2396-2397 2-46 p. 2396-2397 (PDF)
Huiselijk geweld - Geweld tegen kinderen - Slachtofferhulp - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1953
Hulp van derden - Diverse vormen van tegemoetkoming (2-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 964-965 2-21 p. 964-965 (PDF)
Humaan immunodeficiŽntievirus (HIV) - Pre-expositie profylaxe (PrEP) - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Voorwaarden - Aidsreferentiecentra - Opstarten van PrEP-gebruik - Wachttijden - Testen - Kostprijs - Terugbetaling (7-1808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van de Wauwer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1808
Hyaluronan - Gevaar voor de gezondheid - Verkoop - Omkadering - Overleg met de deelgebieden (7-2171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2171
IVF-behandelingen en meerlingen (In-vitrofertilisatie - Riziv-terugbetaling) (2-782)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 11-13 2-162 p. 11-13 (PDF)
Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers (7-2120)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2120
In-vitrobevruchting - RIZIV - Terugbetalingen (2-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3003 2-55 p. 3003 (PDF)
Interculturele bemiddelaar - Zorginstelling - Ziekenhuis - Tolk (7-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2215
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (7-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-722
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 172-173 3-2 p. 172-173 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 170-171 3-2 p. 170-171 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 224-225 3-3 p. 224-225 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3575 2-64 p. 3575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3837-3839 2-69 p. 3837-3839 (PDF)
Kanker - Behandelingen - Toegankelijkheid - Terugbetaling - Behandeling van kinderen - Nood aan begeleiding en behandeling (7-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1704
Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen (7-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-724
Kinderarmoede - Bestrijding - Overleg met de deelstaten - Coronacrisis - Impact Sociale programma's - Behoud - Gendergelijkheid - Vooruitgang - Instandhouding - Toegang tot gezondheidszorg - Gevolgen - Kindersterfte (Covid-19) (7-891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-891
Kinderen die thuisonderwijs volgen - Recht op kinderbijslag (2-603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 771-772 2-17 p. 771-772 (PDF)
Kindergeld - Uitkering aan allochtonen - Richtlijnen (Inning van cheques op naam van de echtgenote door de echtgenoot) (2-2153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113 2-57 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3266-3267 2-59 p. 3266-3267 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 366-367 2-9 p. 366-367 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1417-1419 2-29 p. 1417-1419 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2584-2587 2-49 p. 2584-2587 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1534-1534 3-25 p. 1534-1534 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1331 3-22 p. 1331 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1530 3-25 p. 1530 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1531 3-25 p. 1531 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 364 2-9 p. 364 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1376-1377 2-28 p. 1376-1377 (PDF)
Kinesitherapeuten - Sociaal plan (Premie Participatiefonds) (2-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2753 2-52 p. 2753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3131-3133 2-57 p. 3131-3133 (PDF)
Kinesitherapie - Begroting voor het jaar 2002 - Vermindering (Ziekenhuizen en bejaardentehuizen) (2-1724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3759 2-67 p. 3759 (PDF)
Kinkhoest - Heropflakkering - Vaccinatiegraad - Preventie - Geplande strategie - Overleg met de deelstaten (7-2270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2270
Korte ketenproducten - Oorsprong van het wild - Trichinellaonderzoek - Regelgeving voor het vermarkten - Versoepelingen (7-1439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1439
Krankenhausreform - Deutschsprachige Gemeinschaft - Sicherung der Standorte - lšndliche Gebiete (7-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1498
Kunstenaar - Sociaal statuut - Hervorming (7-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-906
Landbouw - Pesticiden - AgrochemicaliŽn - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik (7-1683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1683
Langdurige covid of ęlong covidĽ - Erkenning - Medische kosten - Terugbetaling - Beroepsziekten - Vergoeding - Maximumfactuur - Toepassing (Covid-19) (7-1506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1506
Lebensmittel - Zusatzstoffe - Verbraucherschutz - MaŖnahmen Voedingsmiddelen - additieven - consumentenbescherming - maatregelen (7-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1138
Lebensmittelbehšlter - Weichmacher - Verbot - Alltagsgebrauchsgegenstšnde - Kennzeichnungspflicht - MaŖnahmen Voedingsverpakkingen - Weekmakers - Verbod - Dagelijkse gebruiksvoorwerpen - Etiketteringsverplichting - Maatregelen (7-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1001
Leefloon - Voorwaarden - Vreemdelingen van Marokkaanse nationaliteit - Controle (Onroerend bezit in het buitenland) (2-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3222 2-59 p. 3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3330-3331 2-60 p. 3330-3331 (PDF)
Leger - Gepensioneerde militairen - Vakantiegeld (2-2417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3421 2-61 p. 3421 (PDF)
Leihmutterschaft - rechtlicher Rahmen - Regelung Draagmoederschap - Wettelijk kader - Regelgeving (7-1330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1330
Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19) (7-1297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1297
Limburgse ondernemingen en instellingen - Veiligheidsinspectie (3-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
Logopedische behandelingen - Tussenkomst door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (Beperking van de tussenkomst - Gewoon onderwijs versus bijzonder onderwijs) (2-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2238-2239 2-44 p. 2238-2239 (PDF)
Loontrekkende zorgverstrekker - Sociale pensioenovereenkomst - Gewone pensioenovereenkomst (Aanvullend pensioen - Toestand van zelfstandigen in bijberoep) (3-583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 582-583 3-9 p. 582-583 (PDF)
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-728
Mazelen - Heropflakkering - Aantal gemelde gevallen in BelgiŽ - Vaccinatie - Dekkingsgraad - Verbetering - Hoge Gezondheidsraad - Standpunt - Overleg met de deelgebieden (7-2229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2229
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1632
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2202
Medicamenten - Voorschrift en kostprijs (2-2175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113 2-57 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3177 2-58 p. 3177 (PDF)
Medisch begeleide voortplanting - Meerlingenzwangerschappen - Reductie - Werkgroep (Vergoeding van de vervangende producten van Humegon) (2-2210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3154-3155 2-58 p. 3154-3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3268-3271 2-59 p. 3268-3271 (PDF)
Medische incidenten - Klachten - Cijfers - Aansprakelijkheidsrecht bij medische incidenten - Transparantie - Fonds voor medische ongevallen - Werking (7-753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-753
Meisjes en vrouwen met een handicap - Gedwongen sterilisatie - Verslag van het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) - Cijfers - Afschaffing van die praktijken (7-1965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1965
Mentale gezondheid - Situatie van de jongeren in BelgiŽ - Unicef-rapport - Aanbevelingen - Verslechtering van de mentale gezondheid - Cijfers inzake medicatie - Maatregelen - Overleg met de gemeenschappen (7-1703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1703
Mentale gezondheid - SuÔcidepreventie (7-1346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1346
Mestinon - Geneesmiddel van de Belgische markt gehaald (Myasthenie-patiŽnten) (2-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1557 2-32 p. 1557 (PDF)
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - ęBurn PitsĽ - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1662
Militaire dienst - Pensioenberekening - Gelijkstelling met een periode van beroepsactiviteit - Verschil tussen het stelsel voor werknemers en het stelsel voor zelfstandigen (Onvoorwaardelijk recht op pensioen voor periodes van militaire dienst) (2-1830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2611-2613 2-50 p. 2611-2613 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2786-2788 2-52 p. 2786-2788 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3317 2-60 p. 3317 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3416-3417 2-61 p. 3416-3417 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2847 2-53 p. 2847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2944 2-54 p. 2944 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1463 2-30 p. 1463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1665 2-34 p. 1665 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4067-4068 2-73 p. 4067-4068 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-75)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 76-77 2-2 p. 76-77 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 642-643 2-14 p. 642-643 (PDF)
Mobiliteitsbudget - Drie pijlers - Aantal - Evolutie - Huisvestingskosten (7-2223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2223
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Aantal - Gemiddelde tussenkomst (7-2226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2226
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Controle (7-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2220
Mobiliteitspremie voor werklozen (3-962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1163 3-19 p. 1163 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2746-2747 3-36 p. 2746-2747 (PDF)
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19) (7-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-750
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak (7-736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-736
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen (7-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-735
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen (7-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-737
Nagellakdrogers op ultraviolet (UV) licht - Gevolgen voor de gezondheid - Controles - Reglementering - Verstrenging (7-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2011
Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Intrafamiliaal geweld, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking - Aanpak - Medisch personeel - Opleiding - Financiering (7-1518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Yigit aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1518
Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie (7-1697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1697
Ombudsdienst voor pensioenen - Jaarverslag 2001 - Opmerkingen en suggesties - Initiatieven (2-2090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2984 2-55 p. 2984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3069-3071 2-56 p. 3069-3071 (PDF)
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-742
Ontslag van senatoren (2011-2012)      
  de heer Frank Vandenbroucke (vervangen door mevrouw Fauzaya Talhaoui)
5-33
p. 7 5-33 p. 7 (PDF)
Ontvoerde kinderen - Gezinsbijslag - Schrapping bij ontvoering (2-807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1005-1006 2-22 p. 1005-1006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1076-1077 2-23 p. 1076-1077 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Administratieve vereenvoudiging
2-226
p. 9-10 2-226 p. 9-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Sociale bepalingen
2-169
p. 26-27 2-169 p. 26-27 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 53-54 5-28 p. 53-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 51-55 5-28 p. 51-55 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
2-256
p. 24-26 2-256 p. 24-26 (PDF)
   Automatische 70/30-splitsing van de fiscale inkomsten voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Bepalen van de bijdragen voor outplacement - Sociale partners
2-256
p. 33 2-256 p. 33 (PDF)
   Hervorming van de tegemoetkomingen aan gehandicapten - Begrip "huishouden"
2-256
p. 31 2-256 p. 31 (PDF)
   Individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers : apothekers (Overbodige of onnodige dure verstrekkingen)
2-256
p. 27-28 2-256 p. 27-28 (PDF)
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, instelling van openbaar nut
2-256
p. 31 2-256 p. 31 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-256
p. 31 2-256 p. 31 (PDF)
   Toegelaten activiteit voor gepensioneerden
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Vereenvoudiging van de sociale-bijdragenstructuur van de zelfstandigen
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen
2-256
p. 31-32 2-256 p. 31-32 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die samenleven met hun kinderen
2-256
p. 31-32 2-256 p. 31-32 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
2-256
p. 24-26 2-256 p. 24-26 (PDF)
   Automatische 70/30-splitsing van de fiscale inkomsten voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Bepalen van de bijdragen voor outplacement - Sociale partners
2-256
p. 33 2-256 p. 33 (PDF)
   Hervorming van de tegemoetkomingen aan gehandicapten - Begrip "huishouden"
2-256
p. 31 2-256 p. 31 (PDF)
   Individuele responsabilisering van de zorgverstrekkers : apothekers (Overbodige of onnodige dure verstrekkingen)
2-256
p. 27-28 2-256 p. 27-28 (PDF)
   Oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, instelling van openbaar nut
2-256
p. 31 2-256 p. 31 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-256
p. 31 2-256 p. 31 (PDF)
   Toegelaten activiteit voor gepensioneerden
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Vereenvoudiging van de sociale-bijdragenstructuur van de zelfstandigen
2-256
p. 32 2-256 p. 32 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan leden van religieuze gemeenschappen
2-256
p. 31-32 2-256 p. 31-32 (PDF)
   Verlenen van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die samenleven met hun kinderen
2-256
p. 31-32 2-256 p. 31-32 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1532-1533 3-25 p. 1532-1533 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1533 3-25 p. 1533 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-25
p. 1531-1532 3-25 p. 1531-1532 (PDF)
Onvruchtbaarheid - Velerlei oorzaken - In kaart brengen, begrijpen en bestrijden - Strategie en uitrol (7-1980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1980
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde (2-180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201-202 2-6 p. 201-202 (PDF)
   Anrwoord
Bul. 2-7
p. 254-255 2-7 p. 254-255 (PDF)
Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid (2-1459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048-2049 2-41 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2203 2-43 p. 2203 (PDF)
Ouderschapsverlof - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1785
Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers (7-746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw El Yousfi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-746
Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling (7-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-734
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237 2-44 p. 2237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2483-2485 2-47 p. 2483-2485 (PDF)
Overlevingspensioen - Rustpensioen - Cumulatie - Discriminatie (2-2462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3604 2-64 p. 3604 (PDF)
Overlevingspensioen - Toegelaten arbeid (3-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 998-1000 3-15 p. 998-1000 (PDF)
Overlevingspensioen - Uitoefenen van beroepsactiviteiten (Aantal gerechtigden op een overlevingspensioen met beroepsactiviteit - Aantal gerechtigden met kinderlast - Gemiddeld overlevingspensioen werknemer - Gemiddelde duur van de uitkering) (2-1644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2324-2325 2-45 p. 2324-2325 (PDF)
Overlevingspensioen - Vervangingsinkomen - Cumulatie (Werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen) (2-1583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2271-2272 2-44 p. 2271-2272 (PDF)
Ozempic - Behandeling van diabetes type 2 - Gebruik met het oog op gewichtsverlies - Gevolgen - Schaarste - Herbevoorrading - Eventuele besprekingen met de producent (7-2165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2165
PFAS - Gebruik - Risico's voor de mens - Voorkoming van besmettingen - Actieplan - Noodzakelijk gebruik van PFAS - Criteria - Beperkingen - Overleg met de deelstaten (7-1768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1768
PVC-bouwmaterialen - Gebruik van metallisch lood - Wettelijke omkadering inzake de bescherming van de werknemer (Vergoeding voor beroepsziekte) (2-659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 793-794 2-18 p. 793-794 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 870-872 2-19 p. 870-872 (PDF)
PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting (3-1002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1267 3-21 p. 1267 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1423 3-23 p. 1423 (PDF)
Papieren rietjes - Kinderen - Verstikkingsgevaar - Cijfers - Alternatieve - Plastieken rietjes met een CE-keurlabel (7-1567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1567
Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (7-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-726
PatiŽnten met de ziekte van Alzheimer - Dagverblijf (2-1725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2488 2-47 p. 2488 (PDF)
Pediatrie - Geneesmiddel Botox - Terugbetaling (Spastische kinderen) (2-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3465-3466 2-62 p. 3465-3466 (PDF)
Pensioen van werknemers met een gemengde loopbaan - Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie (2-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1208-1209 2-26 p. 1208-1209 (PDF)
  Bul. 2-28
p. 1327-1328 2-28 p. 1327-1328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1667-1668 2-34 p. 1667-1668 (PDF)
Pensioenberekening van legertandartsen - Gelijkstelling studiejaren (2-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 525 2-12 p. 525 (PDF)
Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening (3-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1029 3-16 p. 1029 (PDF)
Pensioenen - Herwaarderingspremie - Toekenning (Rechten in het stelsel van de zelfstandigen) (2-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2239 2-44 p. 2239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2398-2399 2-46 p. 2398-2399 (PDF)
Pensioenen - Verhoging - Inhouding van het RIZIV (Weerslag van de verhoging op de inhouding) (3-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 142-143 3-2 p. 142-143 (PDF)
Pensioenen - Verhoging van de laagste pensioenen (2-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1006 2-22 p. 1006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1077-1078 2-23 p. 1077-1078 (PDF)
Personen die het slachtoffer zijn van een hartstilstand - Hulpdiensten - Interventie Frankrijk ęSAUV LifeĽ-applicatie - Eventueel gelijkaardig initiatief in BelgiŽ (7-2146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2146
Personen met een handicap - Europese parkeerkaarten (Statistieken) (2-2600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3832-3833 2-69 p. 3832-3833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3916-3918 2-70 p. 3916-3918 (PDF)
Pesticiden - Frequent gebruik in BelgiŽ - Redenen - Europees gebruiksverbod - Uitzonderingen - Toestemming - Probleem voor de volksgezondheid (7-1677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1677
Pijncentra - Erkenning (2-1931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2753 2-52 p. 2753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3174-3175 2-58 p. 3174-3175 (PDF)
Politie en ordehandhaving - Zelfdoding - Dienstwapens - Psychologische bijstand - Cijfers en tendensen (7-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1629
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-17)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 76 2-2 p. 76 (PDF)
  Bul. 2-4
p. 149-153 2-4 p. 149-153 (PDF)
Preventie-adviseurs - Bescherming - Vereiste kwalificaties (3-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 513 3-8 p. 513 (PDF)
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2284
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2304
Programma ęBorn in Belgium ProfessionalsĽ - Doelstelling - Project ęBorn in BrusselsĽ - Evaluatie - Conclusies - Overleg met de deelstaten -Resultaat - Gegevensbescherming - Eventueel probleem - Kwetsbare situatie - Opvolging - Oplossingen (7-1519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1519
RSZ - Vertrouwelijkheid van de aangeslotenen (Databank van de nog verschuldigde bijdragen bij de RSZ) (2-2453)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3578 2-64 p. 3578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3914-3916 2-70 p. 3914-3916 (PDF)
RSZ-bijdrage - Voordelen in natura (Drankvergoedingen voor werknemers) (2-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 809-811 2-18 p. 809-811 (PDF)
RVA - VDAB, Forem en BGDA - Uitwisseling van gegevens (Controle op de bereidwilligheid tot werken - Gewestelijke verschillen) (3-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 972 3-15 p. 972 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1420-1421 3-23 p. 1420-1421 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 358-360 2-9 p. 358-360 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1616 2-33 p. 1616 (PDF)
  Bul. 2-34
p. 1663-1665 2-34 p. 1663-1665 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2883 2-53 p. 2883 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4011 2-72 p. 4011 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4070-4073 2-73 p. 4070-4073 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4073-4075 2-73 p. 4073-4075 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Omzetting van een vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne in een schriftelijke vraag
2-282
p. 18 2-282 p. 18 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 581-582 3-9 p. 581-582 (PDF)
Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Erkende inrichtingen (2-910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1295-1296 2-27 p. 1295-1296 (PDF)
Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Werkloosheid (eventueel onvrijwillig) - Leger- en burgerdienst (2-1131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1533-1535 2-31 p. 1533-1535 (PDF)
Reproductieve geneeskunde - Zorgprogramma's - Registratie van gegevens (2-1130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1532-1533 2-31 p. 1532-1533 (PDF)
ReumatoÔde polyartritis - Referentiecentrum - Eventuele oprichting (2-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3154 2-58 p. 3154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3267-3268 2-59 p. 3267-3268 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie (2-2276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221-3222 2-59 p. 3221-3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3418-3420 2-61 p. 3418-3420 (PDF)
Rijksdienst voor pensioenen - Duitstalige gepensioneerden kunnen niet in het Duits terecht bij die instelling (2-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 966-967 2-21 p. 966-967 (PDF)
Rokers - Medicatie - Terugbetaling - Uitsluiting (2-2038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2849 2-53 p. 2849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2948 2-54 p. 2948 (PDF)
Rolstoelen - Toekenning en tenlasteneming (2-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2049-2050 2-41 p. 2049-2050 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2136-2138 2-42 p. 2136-2138 (PDF)
Rookverbod - Horecazaken - Zone voor niet-rokers - Uitbreiding - Terrassen - Nicotinevervangers - Terugbetaling - Overleg met de deelstaten (7-1781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1781
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle (7-1113)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1113
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2095)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2095
Rustpensioen - Beperking - Eenheid van loopbaan (Gemengde loopbaan - Voorrangsregeling) (2-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2173-2174 2-43 p. 2173-2174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2269-2271 2-44 p. 2269-2271 (PDF)
SIS-kaarten - Bijwerken van de gegevens - Discriminatie tussen categorieŽn van sociaal verzekerden (2-560)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 662-663 2-15 p. 662-663 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 770-771 2-17 p. 770-771 (PDF)
SIS-kaarten - Statuut van zelfstandige - Verzekerbaarheid (2-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 338-339 2-9 p. 338-339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 593-594 2-13 p. 593-594 (PDF)
Samenwerkingsakkoord inzake de zedenproblematiek - Herziening - Stand van zaken (7-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2162
Schijnzelfstandigen - Schijnwerknemers - Knelpunten - Concreet voorstel (2-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237-2238 2-44 p. 2237-2238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2486 2-47 p. 2486 (PDF)
Seksueel overdraagbare aandoeningen - Stijging - Factoren - Cijfers - Preventie - Condooms - Verdeling - Eventuele gratis verdeling - Screening op ziekten - Opvoeren (7-2272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2272
Seksueel overdraagbare infecties (soi) - Toename - Cijfers - Evolutie - Sensibilisering van de bevolking - Samenwerking met de deelstaten (7-2271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lťonard aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2271
Seltene Erkrankungen - Umgang der Betroffenen mit den Kosten - Zulassung von Medikamenten Zeldzame ziekten - omgang van de getroffenen met de kosten - goedkeuring van geneesmiddelen (7-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1180
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-24
p. 1477 3-24 p. 1477 (PDF)
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling (7-1118)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1118
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2096)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2096
Sociaal isolement - Gevolgen voor de gezondheid - Maatregelen - Onderzoeksprojecten (7-2175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2175
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (7-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2144
Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (7-2142)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2142
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1040
Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit (Duurzame tewerkstelling voor een zeer bijzondere en moeilijke doelgroep - Vorming) (3-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 361 3-5 p. 361 (PDF)
Sociale zekerheid - Eventueel financieel overschot (Onderfinanciering van de verzorgingsinstellingen - Cijfers Nationale Confederatie van de verzorgingsinstellingen) (2-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2077 2-41 p. 2077 (PDF)
Sociale zekerheid - Statistisch jaaroverzicht voor 1999 - Wachttijd (2-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2524-2525 2-48 p. 2524-2525 (PDF)
Spoeddienst - Provincie Luxemburg - Centre mťdical hťliportť (CMH) van Bra-sur-Lienne - Erkenning door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Financiering - Overleg met het Waals Gewest (7-2187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Goffinet aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2187
Sportongevallen - Schadevergoeding (2-2618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3889 2-70 p. 3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4009-4010 2-72 p. 4009-4010 (PDF)
Studentenarbeid - Gebrek aan objectief cijfermateriaal (3-433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 483-484 3-7 p. 483-484 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 360-361 3-5 p. 360-361 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 698-699 3-11 p. 698-699 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 761-764 3-12 p. 761-764 (PDF)
Tabak en rookwaren - Nicotinezakjes - Verboden middelen - Jongeren - Verslaving - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen - Cijfers en tendensen (7-1564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1564
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod (7-1114)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1114
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2116
Tampons en maandverbanden - Aanwezigheid van schadelijke stoffen - Gezondheidsrisico's voor vrouwen - Maatregelen - Overleg met de deelstaten en de Europese Unie (7-740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-740
Tandartsen - Overeenkomst van 2001 (Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen) (2-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1808 2-37 p. 1808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1991-1992 2-40 p. 1991-1992 (PDF)
Tandprothetiek - Beroep van tandprotheticus - Erkenning - Eventuele erkenning als gezondheidszorgberoep - Stand van zaken (7-1129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1129
Tegemoetkoming voor gehandicapten - Toegestane inkomsten (Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - Bestraffing van het huwelijk of het samenwonen van gehandicapten versus sociale integratie) (2-1893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2750 2-52 p. 2750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3067-3069 2-56 p. 3067-3069 (PDF)
Tekort aan verpleegkundigen - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Studie - Maatregelen - Promotie voor het beroep - Herwaardering van de weddeschalen - Acties - Overleg met de deelstaten (7-741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-741
Tijdskrediet landingsbaan - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1787
Tijdskrediet met motief - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1789
Titaandioxide (witte kleurstof E171) - Levensmiddelen -Verbod - Cosmetica -Mondmaskers - Gebruik - Genotoxische problemen - Studie - Stand van zaken (7-1815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1815
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3644 2-65 p. 3644 (PDF)
Vaccinatie - Kinderen - Beheersing van de pandemie (Covid-19) (7-1383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1383
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 99 3-1 p. 99 (PDF)
Vaxzevriavaccin van AstraZeneca - Productie - Toediening in BelgiŽ - Niet-gebruik voor het zogenaamde boostervaccin [Covid-19) (7-1508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1508
Vergoeding wegens arbeidsongeval - Personenbelasting - Inhouding inzake sociale zekerheid (2-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 966 2-21 p. 966 (PDF)
Verhoogde gezinsbijslag - Duur - Aantal positieve en negatieve beslissingen (2-947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1422-1424 2-29 p. 1422-1424 (PDF)
Verkeersveiligheid - Spoedhulp bij ongevallen (Evacuatie van verkeersslachtoffers per helikopter - Internationale ziekenhuisnormen voor de behandeling van zwaargewonden) (2-2407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3465 2-62 p. 3465 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3791 2-68 p. 3791 (PDF)
Verkoop van producten door de werkgever aan het eigen personeel - Reglementering inzake de sociale zekerheid (2-1054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1328-1329 2-28 p. 1328-1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1424-1425 2-29 p. 1424-1425 (PDF)
Verzekeringspensioen - Cumul met inkomen uit arbeid - Loopbaanonderbreking - Gevolgen (2-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 503 2-12 p. 503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 594-595 2-13 p. 594-595 (PDF)
Vliegtaksen (Heffing op vliegtickets) (5-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 24-26 5-63 COM p. 24-26 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 920-921 3-14 p. 920-921 (PDF)
Voedingssupplementen - Verkoop - Omkadering - Websites en sociale netwerken - FAVV - Controles - Consumptie - Uitwassen - Sensibilisering van verbruikers - Campagnes - Overleg met de Europese Unie en de deelstaten (7-2275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw El Yousfi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2275
Voetbalclubs - RSZ-bijdragen (Achterstallen) (2-95)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 62 2-2 p. 62 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-5
p. 176-177 2-5 p. 176-177 (PDF)
Voetbalploegen - Licenties - Maatregelen (2-1965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2848 2-53 p. 2848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3175-3177 2-58 p. 3175-3177 (PDF)
Volksgezondheid - Blootstelling aan radonstraling (7-1377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1377
Volksgezondheid - Geneesmiddelen voor diabetespatiŽnten - Gebruik als eetlustremmer - Gevaar voor de gezondheid van de gebruikers - Maatregelen - Samenwerking met de deelstaten (7-1973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1973
Voltijdse en deeltijdse tewerkstelling - Verhouding - Cijfers (7-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1888
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 43 en 44 van de heer Frank Vandenbroucke
5-254/2
p. 24-25 5-254/2 p. 24-25 (PDF)
Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering (Onkostenvergoeding) (2-1978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2848-2849 2-53 p. 2848-2849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2946-2948 2-54 p. 2946-2948 (PDF)
Vrouwen - Kinderwens - Social freezing - Toegankelijkheid - Mogelijke oplossing - Terugbetaling (7-1200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1200
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1372-1374 2-28 p. 1372-1374 (PDF)
Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte (2-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201 2-6 p. 201 (PDF)
Werkgelegenheidsgraad - Vaststelling - Telmethodes (3-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Toekenningsregels - Versoepeling voor jongeren die zich werkelijk inspannen om een beroepsopleiding te volgen (Stage-overeenkomst) (3-734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806-807 3-13 p. 806-807 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2745-2746 3-36 p. 2745-2746 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 226-227 3-3 p. 226-227 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen (Betwisting : arbeidsrechtbank - Wijziging artt. 580 en 1410 Gerechtelijk Wetboek en art. 21 wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen [zie ook doc. 2-636]) (2-637)      
  Algemene bespreking
2-99
p. 9-13 2-99 p. 9-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Financiering onder de vorm van leningen en kredietlijnen aan de lidstaten van de eurozone die in financiŽle moeilijkheden verkeren) (5-342)      
  Algemene bespreking
5-5
p. 10-18 5-5 p. 10-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering (Toepassing van de derde richtlijn "schadeverzekering" 92/49/CEE op de sector van de arbeidsongevallen - FinanciŽle controle door de Controledienst der Verzekeringen en technische en medische controle door het Fonds voor Arbeidsongevallen - Verplichte bijkantoor of vertegenwoordiger in BelgiŽ voor de buitenlandse verzekeringsonderneming - Verplichting voor de verzekeringsondernemingen een bankgarantie te geven op het eerste verzoek van het Fonds - Wijzigingen in de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken) (2-849)      
  Algemene bespreking
2-142
p. 35-37 2-142 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Amendement nr 16 van de heer Frank Vandenbroucke, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Onderzoeksmiddelen van de fiscus : opheffing van het bankgeheim
5-869/8
p. 5 5-869/8 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Frank Vandenbroucke
5-10
p. 8-9 5-10 p. 8-9 (PDF)
  5-10
p. 12-13 5-10 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Algemene bespreking
   Ziekenhuizen beschouwd als universitair ziekenhuis; financiering
2-221
p. 13 2-221 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Algemene bespreking
2-142
p. 6-26 2-142 p. 6-26 (PDF)
   Extra vergoeding voor de geÔntegreerde diensten van thuiszorg
2-142
p. 25-26 2-142 p. 25-26 (PDF)
   Substitutierecht van de apothekers
2-142
p. 26 2-142 p. 26 (PDF)
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-142
p. 26 2-142 p. 26 (PDF)
   Wegen van de gezondheidseconomische invalshoek op het geneesmiddelenbeleid
2-142
p. 24-25 2-142 p. 24-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Bespreking van de artikelen
2-19
p. 15-20 2-19 p. 15-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Aansluiting bij een ander ziekenfonds
2-68
p. 13 2-68 p. 13 (PDF)
   Actieve welvaartsstaat
2-68
p. 9-10 2-68 p. 9-10 (PDF)
  2-68
p. 14 2-68 p. 14 (PDF)
   Beroep aangetekend door een ziekenfonds tegen een administratieve boete door de controledienst opgelegd
2-68
p. 13 2-68 p. 13 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
2-68
p. 10-11 2-68 p. 10-11 (PDF)
   Pensioen van de leerkrachten
2-68
p. 10-11 2-68 p. 10-11 (PDF)
   Pensioenencomplementen in de openbare sector
2-68
p. 10-12 2-68 p. 10-12 (PDF)
   Responsabilisering van de kinderbijslagfondsen
2-68
p. 9 2-68 p. 9 (PDF)
   Sociaal statuut van de gemeentelijke mandatarissen
2-68
p. 12 2-68 p. 12 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-68
p. 13-14 2-68 p. 13-14 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 14 2-68 p. 14 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Verreycken, Vankrunkelsven en Vandenbroucke en van mevrouw Willame-Boonen
2-68
p. 105-107 2-68 p. 105-107 (PDF)
  2-68
p. 153 2-68 p. 153 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (3-443)      
  Algemene bespreking
3-43
p. 28 3-43 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren
2-19
p. 34 2-19 p. 34 (PDF)
   Jongerenstage
2-19
p. 32-33 2-19 p. 32-33 (PDF)
   Startbaanovereenkomst : toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt; verplichting voor de werkgevers jongeren aan te werven; vermindering werkgeversbijdragen (Rosetta-plan)
2-19
p. 33-34 2-19 p. 33-34 (PDF)
  2-19
p. 35 2-19 p. 35 (PDF)
  2-19
p. 36 2-19 p. 36 (PDF)
   Subregionale tewerkstellingscomitťs
2-19
p. 33 2-19 p. 33 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
2-19
p. 36-45 2-19 p. 36-45 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (Hervorming van de wetgeving op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden [zie ook doc. 2-637]) (2-636)      
  Algemene bespreking
2-99
p. 4-7 2-99 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-99
p. 7-9 2-99 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Commissie voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie - Sociale bijdragen - Toelage aan gemeenten en meergemeentepolitiezones - Sociale Dienst van de geÔntegreerde politie [Wet 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten] - Wijziging van de wetten van 30 april 1958, 14 april 1965, 4 juli 1966, 5 augustus 1968, 9 juli 1969, 16 juni 1970, 10 januari 1974, 24 december 1976, 5 augustus 1978, 29 december 1990, 26 juni 1992, 6 augustus 1993, 5 april 1994, 12 augustus 2000, van de Nieuwe Gemeentewet en van de KB's nrs 206 van 29 augustus 1983 en 442 van 14 augustus 1986) (2-1050)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-200
p. 5-9 2-200 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Oprichting van een Zilverfonds om reserves aan te leggen die toelaten tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels t.g.v. de vergrijzing te betalen - Jaarlijkse opstelling van een zilvernota door de regering) (2-850)      
  Algemene bespreking
2-141
p. 26-39 2-141 p. 26-39 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-141
p. 39-43 2-141 p. 39-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 2/1 en 4 van de wet houdende wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Omzetting richtlijn 2008/6/EG - Beroeps- en cassatiemogelijkheden tegen de besluiten van het BIPT - Bevoegdheid van de Raad voor de Mededinging tot geschillen inzake toegang tot de elementen van postinfrastructuur - Zie ook doc. 5-477) (5-478)      
  Algemene bespreking
5-7
p. 7-8 5-7 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling (5-203)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Frank Vandenbroucke
5-203/1
p. 1-24 5-203/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Frank Vandenbroucke
5-203/2
p. 1-6 5-203/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Bart Tommelein en mevrouw Liesbeth Homans
5-512/1
p. 1-3 5-512/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot inperking van plotse en forse premiestijgingen bij hospitalisatieverzekeringen (Afschaffing medische index - Wijziging wetten 25 juni 1992 en 17 juni 2009 op de landverzekeringsovereenkomst en KB 1 februari 2010) (5-974)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Frank Vandenbroucke
5-974/1
p. 1-3 5-974/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (Anticrisismaatregel - Uitgifte van de leningen door het Toekomstfonds - Financiering van strategische investeringen door het Toekomstfonds - Van roerende voorheffing vrijgestelde intresten - Staatswaarborg) (5-933)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke, Ludo Sannen, GŁler Turan, Guy Swennen en Bert Anciaux en mevrouw Marleen Temmerman
5-933/1
p. 1-7 5-933/1 p. 1-7 (PDF)
Zeldzame ziekten - Belasting voor gezin en naasten - Ontzorging - Samenwerking met de deelstaten (7-744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-744
Zelfstandige logopedisten - Statuut - Loon (2-839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1208 2-26 p. 1208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1374 2-28 p. 1374 (PDF)
Zelfstandigen - Gewaarborgd minimumpensioen - Koppeling aan het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Inkomensgarantie-uitkering (Artikel 131bis, par. 1, wet van 15 mei 1984) (2-1829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2611 2-50 p. 2611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2697-2698 2-51 p. 2697-2698 (PDF)
Ziekenfonds - Taken - VZW Drive Mut - Financiering (Organisatie van een opleiding voor het behalen van een rijbewijs) (2-1436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2076-2077 2-41 p. 2076-2077 (PDF)
Ziekenfondsen - Statutaire organen - Leden - Sociaal statuut (van de beheerders van ziekenfondsen, gelet op de quasi-openbare aard van hun mandaat) (2-2617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-70
p. 3901 2-70 p. 3901 (PDF)
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-976
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - FinanciŽle schade - ContinuÔteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1596
Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen (7-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1474
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen (7-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-727
Ziekenhuizen - HygiŽne - Infecties (2-915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1419-1422 2-29 p. 1419-1422 (PDF)
Ziekenhuizen - Interculturele bemiddelaars - Cijfers - Kosten (7-1450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1450
Ziekenhuizen - Interculturele bemiddelaars - Cijfers voor 2022 - Kosten - Nederlandstaligen - Taalproblemen - Tolken - Maatregelen (7-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2147
Ziekenhuizen - Overconsumptie - Ziekenfondsen - Controle (2-2123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3004-3007 2-55 p. 3004-3007 (PDF)
Ziekenhuizen - Pet-scans - Beperking (Vaststellen van kankeruitzaaiingen - Hoge kosten voor het RIZIV) (2-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2108 2-42 p. 2108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2267-2269 2-44 p. 2267-2269 (PDF)
Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen (7-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-739
Ziekteverzekering - Echtscheiding - Dekking van de kinderen (kleine risico's) (2-308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 367 2-9 p. 367 (PDF)
Zijn plannen om een heffing in te voeren op de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (Misbruiken - Gelijkstellingen voor de berekening van het vakantiegeld - Financieringsproblemen) (2-194)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-37
p. 19-21 2-37 p. 19-21 (PDF)
Zonnecentra - Controle - Aantal - Verstrenging - Huidkankers - Toename - Eventuele sluiting van de zonnecentra (7-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2009
Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik (7-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-729
Zorgprogramma's inzake "reproductieve geneeskunde" en donatie van gameten - Registratie van gegevens (2-1963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2847 2-53 p. 2847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2944-2946 2-54 p. 2944-2946 (PDF)
Zorgverlof - Verzorging van een zwaar ziek kind - Alleenstaande ouder - Bijkomende middelen (3-938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-18
p. 1120-1121 3-18 p. 1120-1121 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-29
p. 2000-2001 3-29 p. 2000-2001 (PDF)
Zuurstofbehandeling - Situatie in BelgiŽ - Kostprijs (Ziekenhuizen die over een overdrukkamer beschikken - RIZIV-terugbetaling) (2-1168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1605 2-33 p. 1605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1666-1667 2-34 p. 1666-1667 (PDF)
Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat (Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid - Ziekteverlof) (2-1606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2239 2-44 p. 2239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2395-2396 2-46 p. 2395-2396 (PDF)
ńrztemangel - lšndlicher Raum - Verteilung LIKIV-Nummern - Deutschsprachige Studenten - eigenes Kontingent Artsentekort - Platteland - verdeling RIZIV-nummers - Duitstalige studenten - Eigen contingent (7-1410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1410
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999