Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1005

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 25 februari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers

asbest
Fonds voor de Beroepsziekten
begrotingsfonds
vergoeding
officiŽle statistiek

Chronologie

25/2/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)

Vraag nr. 7-1005 d.d. 25 februari 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden en daarin kadert ook het Asbestfonds. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers van onder andere asbestose of een mesothelioom te vergoeden.

Hoeveel vergoedingen werden in 2020 uitbetaald door het Asbestfonds, opgesplitst per ziekte en per Gewest?