Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2226

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 21 februari 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Aantal - Gemiddelde tussenkomst

pendel
bijkomend voordeel
huisvesting
officiële statistiek

Chronologie

21/2/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2024)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2225

Vraag nr. 7-2226 d.d. 21 februari 2024 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2019 bestaat het mobiliteitsbudget. Het is een duurzaam alternatief voor de klassieke salariswagen. De werknemer krijgt de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen (pijler 1), duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten (pijler 2) of cash (pijler 3). Het systeem wint afgelopen jaren duidelijk aan populariteit. Hierbij valt vooral de inzet van het mobiliteitsbudget voor de aflossing van de woonlening of huishuur op. In 2023 werd 77 % van alle budgetten hiervoor gebruikt. In 2022 was dat 52 % en in 2021 45 %. Dat blijkt uit een artikel uit «Het Laatste Nieuws» van 2 februari 2024. In tegenstelling tot pijler 3 is er hierbij geen aftrek van een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07 %.

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: het stimuleren en inzetten op duurzame vervoersmiddelen voor woon-werkverkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Daarom volgende vragen:

1) Hoeveel werknemers kozen sinds 2019 voor de vergoeding van huisvestingskosten via het mobiliteitsbudget? Voor welk bedrag? Graag kreeg ik:

a) procentueel aandeel;

b) opdeling tussen tussenkomst bij lening of huur;

c) cijfers per jaar;

d) gemiddelde bedrag per werknemer, per jaar.

2) Hoe groot is de gemiddelde tussenkomst tegenover de totale lening of totale huurprijs? Graag kreeg ik:

a) opdeling bij lening of huur;

b) cijfers per jaar.

3) Kan men enkel beroep doen op de mogelijkheid voor het vergoeden van huisvestingskosten via het mobiliteitsbudget voor de eerste en enige woning of ook voor een tweede woning?

Wat is de verhouding? De cijfers per jaar?

4) Wat is de gemiddelde tussenkomst tegenover de ontvangen woonbonus voor de eerste en enige woning? Graag kreeg ik de cijfers per jaar.

5) Wat is de gemiddelde tussenkomst tegenover de federale aftrek voor een tweede woning? Graag kreeg ik de cijfers per jaar.

6) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?