Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-722

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen

investering van de EU
sociaal beleid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionaal parlement
Europees Fonds voor strategische investeringen
economische groei

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-24

Vraag nr. 7-722 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het ging hier dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Werden er op het vlak van sociale zaken en welzijn projecten, in samenwerking met de Gemeenschappen ingediend bij de Europese commissie in het kader van dit investeringsplan? Zo ja, over welke projecten ging het? Wat waren de gemeenschappelijke prioriteiten vanuit de Gemeenschappen? Voor welk bedrag werden er projecten ingediend? Wanneer werd namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, deze lijst met projecten neergelegd?

2) Werd er hierover een overleg en bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden?