Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-869

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 24 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Impact - Gezondheidszorg en zorg in ziekenhuizen - Stand van zaken - Uitstel van zorg - Te vrezen gevolgen voor de toekomst (Covid-19)

epidemie
gezondheidsverzorging
gezondheidsbeleid
ziekenhuis
kosten voor gezondheidszorg
organisatie van de gezondheid

Chronologie

24/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020)

Vraag nr. 7-869 d.d. 24 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

De dossiers inzake het gezondheidsbeleid alsook het ziekenhuisbeleid zijn transversaal. De Senaat is dus bevoegd voor deze vraag.

Volgens verschillende recente persberichten hebben zeer veel algemene en medische directeurs van Belgische ziekenhuizen zich uitgesproken voor een herfederalisering van de gezondheidszorg.

Andere die minder talrijk zijn pleiten daarentegen voor een verdere regionalisering.

De gezondheidscrisis zou bovendien een zware impact hebben gehad op de werking en de kwaliteit van de zorg, in het bijzonder in verschillende specialiteiten zoals cardiologie, oncologie en neurologie.

Verschillende instellingen zijn van mening dat we de komende jaren meer ziektes zullen zien die geen verband houden met het coronavirus doordat zorg die tijdens de gezondheidscrisis niet als dringend werd gezien, werd uitgesteld.

Sommige ziekenhuizen delen mee dat hun omzet door de crisis met minstens 40 % is gedaald, maar andere minimaliseren de ernst van de situatie. Een klein percentage van de instellingen zegt trouwens de pandemie ongeschonden te zijn doorgekomen.

Tot slot beweert ongeveer 94 % van de zorgverantwoordelijken dat de ervaring met de eerste golf hen beter zou hebben voorbereid op volgende epidemische golven.

Die verklaringen en cijfers spreken elkaar soms tegen en daarom zou ik graag weten wat volgens uw departement de stand van zaken is.

Beschikt u over bijkomende gegevens over de situatie in de gezondheidszorg in ons land?

Ik maak me vooral zorgen over het aspect van het uitstel van sommige vormen van zorg wegens de gezondheidscrisis en de te vrezen gevolgen daarvan in de toekomst. Wat is de stand van zaken op dat vlak?