Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1377

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 12 oktober 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Volksgezondheid - Blootstelling aan radonstraling

volksgezondheid
nucleaire beveiliging
bodemverontreiniging
edelgas
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

12/10/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/11/2021)
6/5/2024Rappel

Vraag nr. 7-1377 d.d. 12 oktober 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin deze maand is de jaarlijkse brede campagne om radonconcentratie in de woning te meten gestart. De campagne duurt twee maanden en is georganiseerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de "Services d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI)" van de provincies Luik, Luxemburg en Waals-Brabant.

In Waals-Brabant meet elke burger, met behulp van een aangepaste detector het radongehalte in de woning of op de werkplaats.

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Preventieve gezondheidszorg is immers een bevoegdheid van de deelstaten.

Radon is zoals bekend een radioactief gas dat in de bodem en in rotsen aanwezig is. Het komt gebouwen binnen via de ondergrond, spleten, sluitingen, waterleidingen of sanitaire installaties.

Het is gevaarlijk omdat het de longen en de weefsels aantast.

In ons land zou ongeveer 10% van de longkankers te wijten zijn aan blootstelling aan radon. Het zou de tweede oorzaak van longkanker vormen, na roken.

Het doel van de actie is de potentiële straling te meten gedurende drie maanden, tijdens de winter, in een woonkamer op het gelijkvloers.

Volgens de onderzoeksresultaten en het berekende gehalte, zouden de verluchting en ventilatie best worden aangepast aan de aanbevolen technische voorschriften.

De SAMI houdt zich bezig met de analyse van die gegevens. Deze dienst bezoekt personen met gezondheidsproblemen die te maken kunnen hebben met hun woning. Naast radon, wordt ook de aanwezigheid van mijten, koolmonoxide, lood of schimmel in de woning opgespoord.

Het doel is de luchtkwaliteit van de woning, en zodoende de gezondheid van de bewoners, te verbeteren.

Beschikt u over bijkomende informatie over de gegevens met betrekking tot deze problematiek op het vlak van volksgezondheid, in het bijzonder via het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)?

Werd er contact opgenomen met uw collega's van de deelstaten?

Het zuiden van het land heeft in grotere mate te kampen met radon dan het noorden, door de aard van de ondergrond, maar we moeten waakzaam zijn voor deze problematiek in heel het land.