Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2076

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 12 juli 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling - Cijfers voor 2021 en 2022

publieke dienst
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
officiële statistiek
ministerie
overheidsadministratie

Chronologie

12/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2023)

Vraag nr. 7-2076 d.d. 12 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2021 en 2022 werkzaam op uw departement(en), opgesplitst per taalrol?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken?

Graag kreeg ik steeds cijfers op jaarbasis.