Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1135

van Vťronique Durenne (MR) d.d. 5 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Buurtapothekers - Sluitingen - Landelijke gebieden - Vestigingswet - Eventuele hervorming van de spreidingsregels

apotheek
plattelandsgebied
recht op gezondheid
recht van vestiging

Chronologie

5/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021)
17/2/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1135 d.d. 5 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele dagen geleden kwam in de pers een problematiek aan bod die ik als apotheker goed ken, namelijk de problematiek van het verdwijnen van apotheken uit het dorp en uit landelijke gebieden. Deze problematiek doet zich vooral voor in WalloniŽ, maar ik stel deze vraag aan de minister aangezien het federale niveau bevoegd is voor de spreiding van apotheken.

Volgens de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) worden er jaarlijks een dertigtal apotheken gesloten in BelgiŽ. De bond geeft daarvoor twee belangrijke redenen. De eerste is de zware concurrentie die de kleine apotheken moeten aangaan op het vlak van producten die geen geneesmiddelen zijn, zoals gezondheidsproducten, vitamines, voedingssupplementen, enzovoort, waarvan een groot aanbod te vinden is in supermarkten, op het internet en in drogisterijen. De tweede reden is de huidige tendens van fusies van apotheken. Die grote officina's kunnen aldus meer diensten aanbieden in een grotere ruimte. Ze trekken weg uit de dorpskernen en vestigen zich langs grote wegen of in de omgeving van steden, om meer cliŽnteel aan te trekken.

Nochtans spelen buurtapotheken een belangrijke rol op het vlak van preventie en toeleiding naar de zorg, maar ook op het vlak van sociale cohesie. De huidige gezondheidscrisis heeft aangetoond dat dit vandaag nog meer het geval is. Op het hoogtepunt van deze crisis, toen de mensen niet meer bij hun huisarts of naar het ziekenhuis durfden, gingen ze nog langs bij hun apotheek. De apothekers hebben een belangrijke rol gespeeld, ze hebben de continuÔteit van de zorg verzekerd en zijn blijven werken.

1) Wat is de reactie van de minister, rekening houdend met die vaststelling?

2) Hoe kan een halt worden toegeroepen aan de sluiting van de buurtapotheken en hoe kan aldus een goede bereikbaarheid van de apotheken, ook in de meest landelijke gebieden in ons land, worden verzekerd?

3) In 2015 plande uw voorganger, mevrouw De Block, een reorganisatie van de apotheken. De wet over de spreiding van de apotheken op ons grondgebied dateert immers van 1973 (vestigingswet van 17 december 1973 tot wijziging van de wet van 12 april 1958 betreffende de medisch-farmaceutische cumulatie en wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, en het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken). Wat is er geworden van dat voornemen?

Staat een hervorming van deze materie op de agenda van de federale regering?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2022 :

1) België telt, in vergelijking met veel andere Europese landen een relatief groot aantal apotheken. Maar het klopt dat aantal daalt. Daar speelt zoals u aangeeft ook een zekere schaalvergroting.

Uiteraard blijft de apotheker de expert wat het afleveren van geneesmiddelen en gezondheidsproducten betreft. Het is dan ook in de rol van zorgverstrekker dat we de apotheker moeten versterken.

2) Ook de huidige wetgeving laat niet zomaar toe om een apotheek te sluiten of te fusioneren: er is een vergunningsprocedure waarbij nagegaan wordt of de geneesmiddelen bevoorrading gegarandeerd blijft na sluiting of fusie. Daarnaast is deze wetgeving erop gericht om de verdeling van apotheken en dus beschikbaarheid voor de patiënt te optimaliseren, door onder andere de overconcentratie in de steden te ontmoedigen.

3) Een hervorming van de wetgeving rond de vestiging van apotheken is noodzakelijk en staat zeker op de agenda. Er loopt echter momenteel een procedure voor het Grondwettelijk Hof met betrekking tot een van de artikelen die de wettelijke basis moeten vormen voor een nieuwe regeling. Hierdoor wordt nu geen uitvoeringsbesluit uitgevaardigd, aangezien we het risico zouden lopen op het wegvallen van de wettelijk basis, wat zou resulteren in een algehele rechtsonzekerheid voor wat betreft elke nieuwe aanvraag tot de vestiging van een apotheek.