Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1118

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 3 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling

ziekte van de luchtwegen
medisch en chirurgisch materiaal
ziekteverzekering
aflossing

Chronologie

3/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)
20/5/2021Antwoord

Vraag nr. 7-1118 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer mensen lijden aan een slaapstoornis of slaapapneu. Wanneer aan een aantal parameters is voldaan, kan het ziekenfonds instaan voor de terugbetaling van de huur van een CPAP («Continuous Positive Airway Pressure»)-toestel dat heel efficiënt is bij de behandeling van slaapapneu.

Kan de geachte minister meedelen in hoeveel gevallen de huur van het CPAP-toestel in 2019 en 2020 (op jaarbasis) grotendeels terugbetaald wordt, opgesplitst per Gewest?

Een paar jaar terug werd om begrotingsredenen beslist dat de gebruiker remgeld moest betalen voor de huur van het CPAP-toestel.

Hoe groot is de besparing die door deze maatregel is gerealiseerd in de vermelde jaren?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2021 :

U vindt in de tabel hieronder de gegevens voor de jaren 2019 en 2020 betreffende het aantal patiënten aan wie de ziekenhuizen – in het kader van de overeenkomst tussen bepaalde ziekenhuizen en het Verzekeringscomité van het RIZIV – een nCPAP-toestel hebben ter beschikking gesteld, met een tussenkomst van de ziekteverzekering. De gegevens voor 2020 zijn een raming voor het ganse jaar 2020 (op basis van een extrapolatie van de gegevens van de eerste negen maanden van 2020).

 

Raming aantal patiënten op jaarbasis

 

58 625

63 769

Vlaanderen

52 003

55 509

Wallonië

7 846

8 892

Brussel

484

518

Grensarbeiders

215

204

Onverdeeld

119 173

128 892

Totaal

58 625

63 769

*geëxtrapoleerde gegevens (op basis van de eerste 9 maanden van 2020)

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op de door de ziekteverzekering geboekte uitgaven per jaar en kunnen beïnvloed worden door facturatievertragingen en facturatieversnellingen.

Voor nCPAP-behandelingen is reeds een persoonlijk aandeel verschuldigd vanaf 1 augustus 2005 (tegenwoordig 0,25 euro per dag thuisbehandeling), behalve voor rechthebbenden die onder de voorkeurregeling van de ziekteverzekering vallen. Indien er geen persoonlijk aandeel zou verschuldigd zijn, zou de kostprijs van de nCPAP-behandeling voor de ziekteverzekering in 2019 en 2020 respectievelijk 8 978 422 euro en 9 745 222 euro hoger zijn geweest dan de werkelijk geboekte uitgaven (na het aftrekken van het persoonlijk aandeel) van respectievelijk 72 211 512 euro en 77 947 098 euro. De vermelde bedragen voor 2020 zijn ramingen voor het ganse jaar 2020 (op basis van een extrapolatie van de bedragen van de eerste 9 maanden van 2020).