Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2142

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Sociale inspecteurs - Gevallen van «bedreiging» of «aanval» - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen

arbeidsinspectie
lichamelijk geweld
officiële statistiek

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2141

Vraag nr. 7-2142 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een gewestelijke bevoegdheid en bijgevolg betreft deze vraag een transversale aangelegenheid

Een aantal jaar geleden stuurde de toenmalige minister van Justitie een omzendbrief naar de arbeidsauditoraten in verband met de behandeling van sociale misdrijven. De omzendbrief eiste systematische gerechtelijke vervolging in vijf gevallen, waaronder de bedreiging of aanval op sociale inspecteurs.

1) Hoeveel gevallen van «bedreiging» of «aanval» werden er in 2021 en 2022, op jaarbasis, gesignaleerd bij de inspectiediensten die onder uw bevoegdheid vallen, opgesplitst per inspectiedienst en per Gewest?

2) In hoeveel gevallen werd er ook effectief door de inspecteurs klacht ingediend bij de politiediensten (zelfde opsplitsing)?

3) Hoeveel klachten hebben uiteindelijk als gevolg gehad dat de daders werden veroordeeld (zelfde opsplitsing)?