Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1677

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 11 juli 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Pesticiden - Frequent gebruik in BelgiŽ - Redenen - Europees gebruiksverbod - Uitzonderingen - Toestemming - Probleem voor de volksgezondheid

verdelgingsmiddel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gevaren voor de gezondheid
kankerverwekkende stof

Chronologie

11/7/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022)
18/10/2023Rappel

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1678

Vraag nr. 7-1677 d.d. 11 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een nieuwe studie van "Pesticide Action Network" (PAN) was er tussen 2011 en 2019 een spectaculaire toename van fruit in de handel dat residuen van pesticiden bevatte. Sommige van die pesticiden zouden nochtans verboden moeten worden wegens het gevaar dat ze opleveren.

Op basis van overheidsgegevens, onder meer van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), heeft het PAN zijn analyses toegespitst op de 55 gevaarlijkste chemische stoffen die gebruikt worden om honderden verschillende pesticiden te produceren. Volgens het PAN staat BelgiŽ over de vermelde periode van negen jaar bovenaan de lijst van landen waar het vaakst fruit en groenten worden geteeld die aangetast zijn door pesticideresiduen, namelijk in 34% van de onderzochte stalen, tegen 22% in Frankrijk, 21% in ItaliŽ en 20% in Duitsland.

In zijn mededeling beveelt de ngo aan de twaalf meest gevaarlijke pesticiden onmiddellijk te verbieden, en tegen 2030 ook andere producten te verbieden die een van de 55 gevaarlijkste chemische werkingsstoffen bevatten.

Transparantie inzake milieubeheer is volgens mij een zaak van alle bevoegdheidsniveaus. De samenwerking, zowel binnen de federale regering als met de gewesten, alsook met de andere Europese lidstaten en met de Europese Commissie vormt de sleutel voor een zo goed mogelijke bescherming van het milieu. Bovendien behoort preventie inzake gezondheidszorg tot de bevoegdheid van de deelstaten. Deze vraag behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

1) Volgens Marc Fichers, secretaris van de organisatie "Nature et ProgrŤs" behoort BelgiŽ tot de vier Europese landen waar het meest pesticiden per verbouwde hectare wordt gebruikt. Alle indicatoren betreffende de plannen om het pesticidegebruik te verminderen staan volgens hem in het rood en men vindt pesticiden terug in het water en in het milieu. Hoe verklaar u dat?

2) De hoeveelheid residuen van chemische pesticiden op fruit dat in de Europese Unie (EU) wordt geteeld is tussen 2011 en 2019 toegenomen, hoewel de lidstaten het gebruik van pesticiden hadden moeten beperken ten voordele van alternatieven. Waarom gebruikt BelgiŽ nog pesticiden die verboden zouden moeten worden?

3) Waarom is BelgiŽ het land met het meest uitzonderingen op de Europese verbodsbepalingen voor pesticiden? Wie staat die uitzonderingen toe en op welke basis? Wanneer zullen die pesticiden verboden worden?

4) Volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) is BelgiŽ, van 39 onderzochte rijke landen, het land waar jongeren het meest worden blootgesteld aan pesticiden. Het Franse nationaal instituut voor gezondheid en medisch wetenschappelijk onderzoek INSERM concludeerde in 2021 dat er een sterk vermoeden is van een verband tussen de blootstelling aan pesticiden van de moeder tijdens de zwangerschap of van het kind en het risico op sommige kankers. Hoe denkt u dringend die situatie te verhelpen?