Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1514

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 9 maart 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Grensarbeid - Cijfers - Evolutie

grensarbeider
officiŽle statistiek
werkgelegenheidsbeleid

Chronologie

9/3/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022)
7/9/2023Rappel

Vraag nr. 7-1514 d.d. 9 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de arbeidsmarkt is een gedeelde verantwoordelijkheid en bevoegdheid.

De arbeidskrapte is een bekende uitdaging. Er lopen dan ook verschillende initiatieven om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook grensarbeid is voor sommige regio's een mogelijkheid om nieuwe medewerkers te rekruteren, zeker daar de werkzoekendengraad in WalloniŽ en Frankrijk stukken hoger ligt. De verzekering voor de grensarbeider loopt via het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Een overzicht is op de website te vinden.

Om hierop een beter zicht te krijgen, graag volgende vragen:

1) Hoeveel grensarbeiders zijn op dit moment actief in BelgiŽ? Graag kreeg ik:

a) een opdeling per land of regio van herkomst;

b) een opdeling per provincie en regio van tewerkstelling;

c) een opdeling per stad of gemeente van tewerkstelling;

d) vergelijkbare cijfers op hetzelfde moment afgelopen tien jaar, per jaar.

2) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?

3) Hoe ziet hij de grensarbeid verder evolueren?