Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2122

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen - Cijfers voor 2021 en 2022

begrotingsfonds
verzorgingsuitkering
recht op gezondheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
officiŽle statistiek
weesziekte
remgeld

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Vraag nr. 7-2122 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn een gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Sinds 1990 is het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) operationeel binnen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het heeft tot doel om patiŽnten die zich in een zeer ernstige medische situatie bevinden toch te voorzien van belangrijke medicatie die niet wordt terugbetaald of zeer duur is.

1) Kan u meedelen, en dit voor 2021 en 2022, hoeveel personen een aanvraag indienden bij het BSF, opgesplitst per jaar en per Gewest?

2) Hoeveel van deze aanvragen gaven effectief ook aanleiding tot een tussenkomst vanwege het BSF, opgesplitst per jaar en per Gewest?

3) a) In hoeveel gevallen ging het om een zeldzame indicatie?

b) In hoeveel gevallen ging het om een zeldzame aandoening?

c) In hoeveel gevallen ging het om een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist?

4) a) In hoeveel gevallen had de aanvraag betrekking op medische hulpmiddelen of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn?

b) In hoeveel gevallen ging het om chronisch zieke kinderen?

c) In hoeveel gevallen ging het om een in het buitenland verleende verzorging?