Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1619

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 11 mei 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gemetastaseerde borstkanker - Geneesmiddel Herceptin - Doeltreffendheid - Resultaten - Protocollen - Eventuele herziening

kanker
geneesmiddel
geneeswijze
gezondheidsbeleid

Chronologie

11/5/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022)
6/5/2024Rappel

Vraag nr. 7-1619 d.d. 11 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige informatiebronnen is een geneesmiddel onverhoopt heel doeltreffend gebleken tegen uitgezaaide HER2-positieve borstkanker.

Dit zeer agressieve type is goed voor 20% van de borstkankers. Op het ogenblik van de diagnose zijn 5 tot 7% van die kankers al uitgezaaid en hebben ze al andere organen aangetast.

Het bewuste geneesmiddel, Herceptin genaamd, is een monoklonaal antilichaam dat het lichaam als het ware gaat trainen om HER2-positieve kankercellen op te sporen en ze te bestrijden.

Gecombineerd met chemotherapie kan het geneesmiddel als een soort van gids fungeren om de chemotherapie rechtstreeks naar de kankercel te leiden en ze te doden zonder de omringende gezonde cellen te raken.

Dit is nu mogelijk in het kader van een zeer omvangrijke studie waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in de New England Journal of Medecine en die door specialisten als de meest gunstige in de geschiedenis van borstkanker worden bestempeld.

Ons land is betrokken bij die studie en mijn vraag valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is, aangezien preventieve gezondheidszorg een bevoegdheid van de deelstaten is.

Dat met de nieuwe molecule die in dit geneesmiddel wordt gebruikt chemotherapie wordt gecombineerd met het monoklonaal antilichaam zou een grote stap voorwaarts betekenen inzake volksgezondheid.

De studie zou hebben aangetoond dat na een jaar de ziekte voor bijna 75% van de patiŽnten niet verder zou hebben gewoekerd met het nieuwe geneesmiddel, tegen 34% die behandeld werden volgens het bestaande protocol.

Er zijn wel bijwerkingen vastgesteld en in dit stadium betekent de stabilisering van de ziekte nog geen genezing, na een jaar weet men immers nog niet genoeg.

Beschikt u over bijkomende informatie over deze studie die volgens sommige specialisten binnen afzienbare tijd zou kunnen leiden tot de herziening van de geldende protocollen?

He is een belangrijk dossier want diezelfde molecule zou naar verluidt ook doeltreffend kunnen zijn voor de behandeling van andere HER2-positieve kankers.