Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1273

van Bert Anciaux (Vooruit) d.d. 23 juni 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geestelijke gezondheidszorg - Opvang mogelijkheden - Consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters - Vergemakkelijkte toegang - Maatregelen - Mogelijke actieplan - Overleg met de Gemeenschappen

geestelijke gezondheid
gezondheidsbeleid
recht op gezondheid

Chronologie

23/6/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021)

Vraag nr. 7-1273 d.d. 23 juni 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volksgezondheid is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de Gemeenschappen in ons land. Binnen de psychiatrie zijn er onderdelen die vallen onder de federale wetgeving en andere onderdelen vallen onder de regelgeving van de Gemeenschappen.

Naar aanleiding van de zelfmoord van een minderjarig meisje kwam aan het licht dat ze verschillende keren beroep had willen doen op psychische hulp, maar dat men haar geen prioriteit vond.

Het is duidelijk dat rond geestelijke gezondheid we in ons land achterlopen en dat er ernstige inspanningen dienen te gebeuren om dit wezenlijk onderdeel van onze gezondheidszorg op punt te stellen. Daarbij is een actieplan noodzakelijk waarbij de federale overheid en de Gemeenschappen elk hun deel moeten doen.

De versnipperde bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de Gemeenschappen is niet voor iedereen duidelijk. Belangrijk voor de bevolking is dat alle bevoegde overheden de handen in elkaar slaan om werk te maken van een sterkere psychische opvang voor hulpbehoevenden. Ook de consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters dient beter geregeld te worden. Voor vele mensen is dit een onbetaalbare zaak, daar waar dit voor iedereen toegankelijk dient te zijn.

1) Is de minister het met me eens dat er veel meer moet ingezet worden op geestelijke gezondheidszorg?

2) Is hij bereid hierrond, samen met de bevoegde gemeenschapsministers van Volksgezondheid en Welzijn, een actieplan op te maken om werk te maken van meer opvangmogelijkheden, meer ambulante en residentiŽle opvang, van meer samenwerking tussen de verschillende beleidsinstellingen?

3) Wat zijn volgens hem de stappen die moeten gezet worden?

4) Zal hij hierover met zijn gemeenschapscollega's overleg voeren? Zo ja, wanneer is dit voorzien? Wat zijn de stappen die hij wil zetten?