Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1179

van Alexander Miesen (MR) d.d. 31 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Covid-19 - Impfstrategie - AstraZeneca - Nebenwirkungen COVID-19 - vaccinatiestrategie - AstraZeneca - bijwerkingen

epidemie
vaccin
vaccinatie
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

31/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021)

Vraag nr. 7-1179 d.d. 31 maart 2021 :

Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Erst stoppten die Dänen und später auch die Deutschen die Verimpfung des Präparates des Herstellers AstraZeneca in ihren Ländern. Belgien, so wurde es am 16. März 2021 in mehreren Tageszeitungen verkündet, werden diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt nicht gehen.

Dabei wird der Impfstoff mittlerweile in Zusammenhang mit Hirnblutungen und Thrombosen gebracht. Da uns allen viel daran gelegen ist, dass die Bevölkerung weiß, dass die Regierung sich um ihr Wohlergehen sorgt, müssen wir Transparenz schaffen.

Daher erlaube ich mir, Ihnen folgende Fragen zu stellen:

1) Auf Basis welcher wissenschaftlichen Erkenntnisse stoppt Belgien nicht vorerst die Verimpfung des Präparates AstraZeneca?

2) Wird die Impfstrategie dahingehend angepasst, dass manchen Gruppen dieses Präparat nicht mehr geimpft wird?

3) Welche Maßnehmen ergreift die Regierung generell, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu fördern?

_____________

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje: eerst stopten de Denen en later ook de Duitsers met de toediening van het AstraZeneca-vaccin in hun landen. België, zo werd op 16 maart 2021 in verschillende kranten bekendgemaakt, zal die stap vooralsnog niet zetten.

Het vaccin wordt inmiddels in verband gebracht met gevallen van hersenbloeding en trombose. Aangezien wij er allen veel belang aan hechten dat de bevolking weet dat de regering zich om haar welzijn bekommert, moeten wij zorgen voor transparantie.

Daarom ben ik zo vrij u de volgende vragen te stellen:

1) Op basis van welke wetenschappelijke bevindingen staakt België de toediening AstraZeneca-vaccin voorlopig niet?

2) Wordt de vaccinatiestrategie aangepast, zodat sommige groepen niet meer met dit preparaat worden gevaccineerd?

3) Welke maatregelen neemt de regering in het algemeen om de vaccinatiebereidheid van de bevolking te bevorderen?