Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2270

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 27 maart 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Kinkhoest - Heropflakkering - Vaccinatiegraad - Preventie - Geplande strategie - Overleg met de deelstaten

ziekte van de luchtwegen
vaccinatie
gezondheidsbeleid

Chronologie

27/3/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2024)

Vraag nr. 7-2270 d.d. 27 maart 2024 : (Vraag gesteld in het Frans)

In december 2023 is het maandelijks aantal gevallen van kinkhoest in WalloniŽ tot het hoogste peil gestegen in tien jaar tijd.

Deze stijgende tendens wordt begin 2024 bevestigd en wordt in heel het land waargenomen: in WalloniŽ werden 163 bevestigde gevallen geteld en in Vlaanderen 159 gevallen sinds het begin van het jaar.

Volgens de Agence wallonne pour une vie de qualitť (AVIQ) werden er 363 bevestigde gevallen gemeld voor het jaar 2023 ; er trad een geleidelijke stijging op sinds de maand juli en er werd dus een piek vastgesteld in december, het hoogste maandelijks aantal sinds tien jaar.

Kinkhoest kan voor zuigelingen dodelijk zijn, maar kan ook bij oudere kinderen en bij volwassenen ernstige verwikkelingen veroorzaken.

De AVIQ benadrukt dat het van belang is om deze stijging niet uit het oog te verliezen en heeft de huisartsen gecontacteerd om hen van deze tendens op de hoogte te brengen. Deze stijging is verontrustend omdat kinkhoest de voorbije jaren nog weinig voorkwam, wellicht mede ten gevolge van de sanitaire maatregelen tijdens de covidcrisis.

Met de huidige cijfers hebben we waarschijnlijk maar zicht op een gedeelte van het aantal werkelijke gevallen, want sommige zieken raadplegen hiervoor geen arts en die diagnoses worden niet gesteld.

Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme kan deze stijging te wijten zijn aan een verminderde vaccinnatiegraad tijdens de COVID-19-pandemie. Hij vindt het raadzaam om de situatie goed op te volgen en daarbij te focussen op de risicogroepen.

Dit is duidelijk een transversaal dossier: daarom is de Senaat bevoegd. De deelstaten zijn bevoegd voor gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg en het federale niveau is bevoegd voor de volksgezondheid.

1) Welke strategie wordt overwogen gelet op deze stijging, in het bijzonder wat betreft de preventie van de verspreiding van deze ziekte onder volwassenen?

2) Hoe hoog is de vaccinatiegraad tegen kinkhoest in BelgiŽ voor de voorbije vijf jaar? Kunt u die cijfers ook opsplitsen per regio?

3) Werd er contact opgenomen door uw departement met uw collega's van de deelstaten via de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid? Zo ja, welke mogelijke denksporen werden in dat kader naar voren gebracht?