Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1346

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 10 september 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mentale gezondheid - Su´cidepreventie

geestelijke gezondheid
gezondheidsbeleid
zelfmoord

Chronologie

10/9/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/10/2021)
25/3/2022Rappel
6/5/2024Rappel

Vraag nr. 7-1346 d.d. 10 september 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op deze dag gewijd aan de preventie van zelfdoding, grijpt de vzw Un pass dans l'Impasse de zelfmoordcijfers aan om erop te wijzen dat su´cide als doodsoorzaak ons niet onberoerd kan laten.

Voor de groep van 15- tot 44-jarigen is het zelfs de eerste doodsoorzaak!

In 2018 hebben 1782 Belgen - 1277 mannen en 505 vrouwen - een einde gemaakt aan hun leven.

BelgiŰ staat op de zesde plaats in de lijst van Europese landen met de hoogste zelfmoordcijfers.

Volgens de voornoemde vzw is het onmogelijk om meer recente betrouwbare cijfers te krijgen.

Zelfmoordcijfers zouden moeilijk te verzamelen zijn. De registratie is problematisch en er moet gewacht worden op het afsluiten van het onderzoek na een overlijden.

Bijgevolg worden de cijfers met drie jaar vertraging meegedeeld.

Deze vraag valt binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Het beleid inzake mentale gezondheid is een bevoegdheid die gedeeld wordt door het federale niveau en de Gemeenschappen.

De mentale gezondheidszorg voor volwassenen werd hervormd zodat er binnen de gemeenschap voorzieningen voor mentale gezondheid voorhanden zouden zijn.

Het was daarbij de bedoeling om te vertrekken van de familiale, sociale en culturele context en inclusie te bevorderen.

Om de trend in de zelfmoordcijfers om te buigen zette de vzw in 2020 een netwerk op van personen met een signaalfunctie inzake zelfmoordpreventie.

Het betreft vrijwilligers uit diverse sectoren die op korte tijd en gratis kunnen opgeleid worden om zelfmoordgedachten te herkennen bij personen in nood en hen met hun instemming te begeleiden naar professionele hulp die op korte termijn geboden kan worden.

Naar verluidt zou er op het federale niveau een gelijkaardige initiatief zijn opgezet dat bestemd is voor zelfstandigen? Klopt dat?

Onderhoudt uw departement contacten met de gemeenschappen over deze materie?

Beschikt u over bijkomende informatie met betrekking tot de initiatieven die op de verschillende beleidsniveaus zijn genomen?