Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1383

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 20 oktober 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vaccinatie - Kinderen - Beheersing van de pandemie (Covid-19)

epidemie
vaccin
vaccinatie
kind

Chronologie

20/10/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/11/2021)

Vraag nr. 7-1383 d.d. 20 oktober 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de beschikbare informatie zou het vaccin tegen COVID-19 goed verdragen worden door kinderen en zou het een krachtige immuunreactie uitlokken, vergelijkbaar met de reactie bij 16- tot 25-jarigen.

In ons land is momenteel geen enkel vaccin goedgekeurd voor de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar.

Volgens epidemioloog Yves Coppieters moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het «louter commerciėle» optreden van Pfizer en het optreden van onze gezondheidsautoriteiten die «de strategieėn inzake volksgezondheid uittekenen».

Zelfs als het vaccin wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau moeten onze autoriteiten dat advies niet noodzakelijk volgen.

Het komt erop aan te bepalen of er een echt voordeel is voor het beheersen van de pandemie.

Volgens de voormelde epidemioloog zijn er in de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar geen ernstige of dramatische gevallen op te tekenen.

Hij voegt er wel aan toe dat er altijd uitzonderingen zijn, maar de voorbije twintig maanden hebben we gezien dat, hoewel jonge kinderen wel besmet kunnen raken en symptomen kunnen vertonen, er zeer weinig ernstige vormen werden vastgesteld.

Deze vraag behoort wel degelijk tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Alle beleidsniveaus zijn betrokken bij het beheer van de pandemie. Preventieve gezondheidszorg is een bevoegdheid van de deelstaten.

Beschikt u over bijkomende informatie over dit dossier?