Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-749

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Griep - Vaccin - Beschikbaar aantal - Schaarste - Productie -Verhoging - Billijke verdeling - Prioritaire doelgroepen - Publiek van categorie A - Samenstelling

vaccin
vaccinatie
infectieziekte
voorkoming van ziekten
geneesmiddel
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
apotheek

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
1/4/2021Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-597

Vraag nr. 7-749 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb vernomen dat sommige apothekers dit jaar niet over een griepvaccin zullen kunnen beschikken.

Los van de onrust die de Covid-19-pandemie veroorzaakt, kunnen de apotheken die nu hun griepvaccins wensen te bestellen dat niet meer doen. Het quotum zou al bereikt zijn en er zouden geen griepvaccins meer beschikbaar zijn.

De Covid-19-crisis heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) ertoe aangezet prioritaire doelgroepen (categorie A) te bepalen en in zijn aanbevelingen legt de HGR voor BelgiŽ een optimaal aantal vaccins vast waarmee het beste dekkingsresultaat kan worden bereikt.

Voor ouderen en chronisch zieken kunnen de complicaties ten gevolge van griep echt gevaarlijk zijn. Vaccinatie blijft de beste manier om de complicaties van griep, alsook het risico op ziekenhuisopname, te vermijden.

Elk jaar worden zowat 500.000 mensen ziek door het griepsyndroom, hetzij zo'n 2 tot 8% van de bevolking. Griep kent elk jaar voor niet minder dan duizend mensen in BelgiŽ een dodelijke afloop.

Het ziet er vandaag naar uit dat het totaal van alle vaccins die door de grote farmaceutische laboratoria worden gemaakt, niet zal volstaan om de vraag te dekken.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zou de firma's nu verzocht hebben om hun productie op te drijven. Er zou ook een werkgroep belast zijn met het bepalen van een strategie om voorrang te verlenen aan de personen uit de doelgroep van categorie A.

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is: het beleid tot bestrijding van de Covid-19-pandemie is een federale materie. Voor de preventieve gezondheidszorg en voor de uitvoering van de exitstrategie zijn ook de deelstaten bevoegd.

1) Welke personen vallen onder 'categorie A'?

2) Is het niet mogelijk om de vaccins op een billijke manier over alle apotheken die verspreid zijn over het grondgebied te verdelen, zodat iedereen die een vaccin wil dat bij zijn eigen apotheker kan gaan halen? Zo kan ook worden voorkomen dat er een ongezonde speculatie ontstaat vanwege grote farmagroepen die een soort monopoliepositie bemachtigen door grote hoeveelheden van het vaccin in te kopen en patiŽnten als het ware dwingen om ze in hun apotheken te komen aankopen.

Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

1) Categorie A omvat drie groepen:

– groep 1: personen met een risico op complicaties:

– groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector;

– groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als:

2) De meeste jaren verloopt dit zonder grote problemen, met uitzondering van enkele lokale tekorten door een suboptimale verdeling (bijvoorbeeld apothekers die een te lage voorbestelling hebben geplaatst ten opzichte van apothekers met een grote voorbestelling).

Voor de vaccinatiecampagne van 2020-2021, werd omwille van de beperkte hoeveelheid beschikbare vaccins, de verwachte toename van de vraag, een gefaseerde aanpak voorzien. Door angst voor een simultane infectie van griep en Covid-19 was de vraag groter dan verwacht en was deze gefaseerde aanpak zeker verantwoord. Er werd gevraagd aan de firma’s en de groothandelaar-verdelers om de vaccins te verdelen op basis van de werkelijke noden voor de doelgroepen in plaats van op basis van de voorbestellingen.

Niettemin, wordt na afloop van deze vaccinatiecampagne vastgesteld dat er globaal geen tekort bestond, maar wel dat leveringen later hebben plaatsgevonden dan voorzien.