Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1492

van Philippe Courard (PS) d.d. 9 februari 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

COVID-19 - Maatschappelijke kost - Hospitalisatie - Volledige tenlasteneming door niet-gevaccineerde personen

sociale lasten
epidemie
vaccin
vaccinatie
ziekenhuisopname
kosten voor gezondheidszorg
gezondheidsbeleid

Chronologie

9/2/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022)

Vraag nr. 7-1492 d.d. 9 februari 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het probleem van de maatschappelijke kost van personen die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19 wordt naar voren gebracht.

Zo staat Québec op het punt een taks op te leggen voor niet-gevaccineerde personen omdat volgens de eerste minister niet alle inwoners van Québec daarvoor moeten opdraaien.

Dichter bij huis pleit de Belgische Vereniging van Belastingbetalers (BVB) er voor dat niet-gevaccineerde personen zelf hun hospitalisatie zouden betalen. Het argument is gelijklopend: gevaccineerde burgers hoeven niet te betalen voor degenen die de keuze hebben gemaakt zich niet te laten vaccineren.

Dat standpunt roept vragen op vanuit verschillende oogpunten.

Immers, ons solidariteitsprincipe draagt zorg voor rokers met longkanker, of voor mensen met obesitas die bijvoorbeeld hart- en vaatziekten krijgen.

In de huidige gezondheidscrisis, waarin de polarisatie toeneemt, zou een dergelijke maatregel enkel bijkomende spanningen veroorzaken.

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Volksgezondheid is een federale bevoegdheid, maar het pandemiebeleid behoort tot alle bevoegdheidsniveaus. Bovendien behoort de preventieve gezondheidszorg tot de bevoegdheid van de deelstaten.

Kunt u me bijgevolg meedelen of die vraag al is opgeworpen en wat de intenties van de regering zijn in dat verband?

Zal er binnenkort worden nagedacht over een verplichting voor niet-gevaccineerde personen die ernstig ziek zijn?