Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2116

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 25 juli 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod - Cijfers voor 2021 en 2022

reclame
tabaksindustrie
beschermheerschap

Chronologie

25/7/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2023)

Vraag nr. 7-2116 d.d. 25 juli 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden en daarin kadert ook het gebruik van tabak. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

De reclame en sponsoring door tabaksbedrijven is sterk aan banden gelegd en de naleving van de wetten wordt door de Tabakscontroledienst gecontroleerd.

1) Hoeveel controles werden er verricht per jaar en per Gewest in 2021 en 2022?

2) Hoeveel inbreuken hebben uw diensten vastgesteld in 2021 en 2022, opgesplitst per jaar en per Gewest?

3) In hoeveel gevallen werd er een sanctie opgelegd, opgesplitst per jaar, per Gewest en per soort sanctie?