Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1785

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 11 oktober 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ouderschapsverlof - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect

ouderverlof
officiŽle statistiek
geografische spreiding
energiecrisis
werkgelegenheidsbeleid

Chronologie

11/10/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/11/2022)
7/9/2023Rappel

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1784

Vraag nr. 7-1785 d.d. 11 oktober 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: de doelstelling van de federale en de Vlaamse regering om meer Belgen en Vlamingen aan het werk te krijgen.

Zowel de Vlaamse als de federale regering hebben de ambitie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De doelstelling van beide regeringen is een werkzaamheidsgraad van 80†%. Om deze doelstelling te bereiken zijn er verschillende systemen om tijdelijk uit te stappen of deeltijds actief te zijn op de arbeidsmarkt.

Om hier zicht op te krijgen, kreeg ik graag een zicht op de evolutie van het ouderschapsverlof:

1) Hoeveel Belgen namen afgelopen tien jaar ouderschapsverlof op? Graag kreeg ik:

a) de cijfers per jaar;

b) de cijfers voor mannen en vrouwen;

c) cijfers per provincie;

d) de cijfers per type van onderbreking namelijk voltijds, halftijds, een vijfde of een tiende regime.

2) Hoeveel Belgen namen in 2022 ouderschapsverlof op? Graag kreeg ik:

a) de cijfers voor mannen en vrouwen;

b) cijfers per provincie;

c) de cijfers per type van onderbreking namelijk voltijds, halftijds, een vijfde of een tiende regime.

3) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers?

4) Merkt hij afgelopen maanden een effect van de energiecrisis op de aanvragen voor ouderschapsverlof?