Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1256

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 3 juni 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - PCR-tests - Eventuele kosteloosheid (Covid-19)

medische diagnose
kosteloze medische verzorging
epidemiologie
infectieziekte
voorkoming van ziekten
kosten voor gezondheidszorg

Chronologie

3/6/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021)

Vraag nr. 7-1256 d.d. 3 juni 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Alle beleidsniveaus zijn betrokken bij het beheer van de pandemie. Preventieve gezondheidszorg is een bevoegdheid van de deelstaten.

Volgens sommige informatiebronnen zou het «coronapaspoort» bij ons al vanaf half juni 2021 beschikbaar zijn. Uit dit document moet blijken dat we ofwel gevaccineerd zijn, ofwel een PCR-test hebben ondergaan die negatief is ofwel hersteld zijn van corona.

Volgens mijn informatie zijn verschillende punten nog in bespreking en worden de antwoorden ingewacht van alle Europese landen.

Eén van die punten is de kostprijs.

Zelf heb ik in de commissie voor de transversale Aangelegenheden van de Senaat naar aanleiding van het onderzoek van het voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (Stuk Senaat nr. 7-228/1) een amendement ingediend om de kosteloosheid van die tests te vragen.

Het was mijn bedoeling wie nog niet gevaccineerd is op gelijke voet te plaatsen als mensen die gevaccineerd zijn. Ook het Europees Parlement heeft daar trouwens voor gepleit.

Van verschillende kanten wordt vandaag gezegd dat het kosteloos maken van de PCR-tests budgettair onmogelijk zou zijn. Beschikt u in dit verband over bijkomende informatie? De noodzaak om zich te laten testen is evident, maar heeft een kostprijs. Als dat de prijs is voor onze terugkeer naar de vrijheid, wie moet die dan betalen?

Europa denkt eraan een enveloppe vrij te maken om de prijzen beter op elkaar af te stemmen - want ze verschillen sterk tussen de lidstaten - en zo de kwetsbare groepen te ontzien. Kunt u dat bevestigen?