Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1950

van Gregor Freches (MR) d.d. 21 maart 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Duitstalige Gemeenschap - Apotheken van wacht - Toegankelijkheid - Nabijheid - Maximumafstand - Eventuele reglementering - Apotheken van de twee ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap - Eventuele inschakeling

Duitstalige Gemeenschap
apotheek
recht op gezondheid
geografische spreiding

Chronologie

21/3/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2023)
2/6/2023Rappel

Vraag nr. 7-1950 d.d. 21 maart 2023 :

Zoals de Duitstalige pers eind februari relateerde, vormt de organisatie van wachtdiensten voor apotheken een bron van ergernis voor veel burgers van de Duitstalige Gemeenschap.

Immers, voor een inwoner van Eupen die 's avonds dringend medicijnen nodig heeft, is het een beetje zoals in een loterij. Als hij geluk heeft, is de apotheek die open is in Eupen gevestigd. In de meeste gevallen moet hij echter naar een dichtbijgelegen gemeente, bijvoorbeeld in Limburg, of Hombourg, Ensival, Verviers, Battice of Aubel.

Volgens de lokale apotheken is het zeer moeilijk om een wachtdienst te verzekeren zonder de samenwerking van Waalse zelfstandigen. Dat zou teveel nachtdiensten meebrengen.

Daarom heeft de vereniging van apotheken in het noorden van de Duitstalige Gemeenschap (regio Eupen) beslist om samen te werken met apotheken uit naburige Franstalige gemeenten zodat een wachtdienst kan worden verzekerd.

Jammer genoeg kunnen er zich taalproblemen voordoen aangezien niet alle Duitstalige burgers het Frans beheersen. Ze moeten ook al een langer traject afleggen naar de apotheek. Voor sommige patiŽnten kan het dus moeilijk zijn om zich verstaanbaar te maken. Het is nochtans uiterst belangrijk dat elke burger zich kan uitdrukken en kan dialogeren in zijn moedertaal (in dit geval het Duits).

Hoewel BelgiŽ nog altijd meer apotheken telt dan het Europese gemiddelde, daalt het totale aantal apotheken. Eenzelfde tendens zien we in de Duitstalige Gemeenschap.

De sector is onderhevig aan zware druk. Enerzijds hebben veel apotheken weinig potentiŽle klanten. Anderzijds ondervinden kleine apotheken concurrentie van grote ketens en van de onlineverkoop. De inkomsten uit de wachtdiensten 's nachts volstaan (op het eerste zicht) trouwens niet om nachtpersoneel in dienst te nemen.

De Duitstalige Gemeenschap kan de apotheken niet dwingen om meer samen te werken, zoals dat vroeger gebeurde. In ons land is er immers geen duidelijke reglementering over de organisatie van de wachtdiensten.

De toegankelijkheid of de geografische beschikbaarheid is een onderdeel van de toegang tot de gezondheidszorg dat nog niet goed onderzocht is. Nochtans beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan rekening te houden met de ruimtelijke spreiding van de gezondheidsdiensten. Die factor heeft immers een rechtstreekse impact op de snelheid waarmee patiŽnten dringende zorgverlening kunnen krijgen.

Ik heb de volgende vragen:

1) Kan worden overwogen een regel in te voeren over de maximumduur (of -afstand) van het traject dat een patiŽnt moet afleggen om een apotheek van wacht te bereiken, gelijkaardig aan de notie van nabijheid uit het ontwerp van koninklijk besluit over de supraregionale en locoregionale zorgopdrachten?

2) Zouden de apotheken van de twee ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap ingeschakeld kunnen worden om een wachtdienst te verzekeren?

Deze vraag is transversaal aangezien ze gaat over de organisatie van de apotheken, een federale bevoegdheid, evenals over het gebruik van talen, een gemeenschapsbevoegdheid.