Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1214

van Alexander Miesen (MR) d.d. 28 april 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronakrise - Pflegepersonal - Aufwertung des Berufsstands - Lohnerhöhung - allgemeine Attraktivität - Maßnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Zorgpersoneel - Opwaardering van het beroep - Loonsverhoging - Algemene aantrekkelijkheid - Maatregelen

epidemie
beroep in de gezondheidszorg
arbeidsvoorwaarden
verplegend personeel
herwaardering van lonen

Chronologie

28/4/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021)
24/6/2021Antwoord

Vraag nr. 7-1214 d.d. 28 april 2021 :

zu Beginn der Coronapandemie haben viele Leute sich abends um 20:00 Uhr vor die Tür begeben, um dem Pflegepersonal durch lautes Applaudieren für seinen Einsatz zu danken. Danach folgte – nach einiger Zeit – der Pflegebonus für die Pflegenden, die sich mit großem Einsatz um die Kranken und Schwachen in den verschiedenen Regionen unseres Landes kümmern.

Irgendwann kommt aber auch die Zeit, dass diese Einzelmaßnahmen nicht mehr ausreichen und man sich der Gretchenfrage stellen muss: Welche Rahmenbedingungen wollen wir für unser Pflegepersonal schaffen?

Dass diese Frage allerdings weitreichende wirtschaftliche und finanzielle Konsequenzen hat, muss dabei auch beachtet werden. Außerdem betrifft die Frage die Kompetenzen der Gemeinschaft und der Föderalregierung. Deshalb möchte ich Ihnen, als verantwortlicher föderaler Gesundheitsminister, dazu folgende Fragen stellen:

1) Welche strukturellen Änderungen sehen Sie in nächster Zeit für das Pflegepersonal?

2) Wie kann der Beruf des Pflegers / der Pflegerin aufgewertet werden?

3) Wie stehen Sie zu einer Lohnerhöhung für das Pflegepersonal?

4) Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die allgemeine Attraktivität dieses Berufes zu steigern und so langfristig ausreichend Menschen für diesen Beruf zu begeistern?

____________

Bij het begin van de coronapandemie kwamen 's avonds om 20.00 uur heel wat mensen naar buiten om het zorgpersoneel met een luid applaus te bedanken voor zijn inzet. Daarop volgde – na verloop van tijd – de premie voor de zorgverleners die hun uiterste best doen om de zieken en zwaksten in de verschillende regio's van ons land te verzorgen.

Op een bepaald moment zullen deze afzonderlijke maatregelen echter niet meer volstaan en zullen wij ons de cruciale vraag moeten stellen: wat voor kader willen wij scheppen voor ons zorgpersoneel?

Er moet evenwel ook rekening worden gehouden met het feit dat deze vraag verreikende economische en financiële gevolgen heeft. Voorts heeft de vraag betrekking op de bevoegdheden van de Gemeenschap en van de federale regering. Daarom zou ik u, als de bevoegde federale minister van Volksgezondheid, de volgende vragen willen stellen:

1) Welke structurele veranderingen ziet u in de nabije toekomst voor het zorgpersoneel?

2) Hoe kan het beroep van verpleegkundige worden opgewaardeerd?

3) Hoe staat u tegenover een loonsverhoging voor het zorgpersoneel?

4) Welke maatregelen neemt u om de algemene aantrekkelijkheid van dit beroep te vergroten, zodat op lange termijn voldoende mensen zich voor dit beroep interesseren?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2021 :

Tekst nog niet beschikbaar.