Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroucke Frank" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Alcoholconsumptie -Volksgezondheidsprobleem - Preventie en educatie - Opleiding van verzorgenden - Koppeling van verschillende niveaus van zorg - Eventueel «Alcoholplan» (7-1494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1494
Alleinstehende - finanzielle und soziale Situation - Gerechtigkeit - Maßnahmen Alleenstaanden - Financiële en sociale situatie - Rechtvaardigheid - Maatregelen (7-1408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1408
Ambulanciers - Opleiding - Bekwaamheid - Verdeling tussen het federale niveau en de deelstaten (7-963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-963
Arbeidsongevallen - Aantal - Evolutie - Ongevallen die niet worden erkend door de verzekeringen - Vergoeding - Middelen - Maatregelen (7-2159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2159
Asbest - Vervuild staalschroot - Bouwmateriaal - Recyclage - Sloopafval - Cijfers en tendensen (7-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1692
Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen (7-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-732
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1004
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-1110)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1110
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-731
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2115
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1003
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-1117)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1117
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-730)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-730
Asbestfonds - Rechthebbenden - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2092)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2092
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers (7-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1005
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2093)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2093
Attestpflicht bei eintägiger Abwesenheit - Auswirkungen - eventueller Missbrauch - Maßnahmen - Langzeitkranke - Prävention Afschaffing doktersattest bij afwezigheid van één dag - Gevolgen - Mogelijk misbruik - Maatregelen - Langdurig zieken - Preventie (7-1411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1411
Autisme - Logopediekosten - Terugbetaling voor alle kinderen los van het verstandelijk niveau (7-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1974
Autisme bij volwassenen - Diagnose en begeleiding - Centre de ressources autisme de Liège (CRAL) - Eventuele beslissing tot stopzetting ontvangst van volwassenen - Opening van centra in Namen en Libramont (7-1626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1626
Beenmergaplasie - Behandeling - Erkenning - Medische kosten - Ten laste nemen - Terugbetaling - Maatregelen (7-1806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1806
Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ België - Duitse taal - Officiële landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen (7-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-931
Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers (7-1112)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1112
Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2094)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2094
Bijziendheid - Bijziendheid bij kinderen - Toename - Covidcrisis - Lockdown - Gevolgen - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Cijfers - Stijging - Behandeling - Maatregelen - Preventie (7-1911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1911
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen (7-1111)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1111
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2122)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2122
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-1116)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1116
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-733
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2124)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2124
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven (7-1022)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1022
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2097
Borstimplantaten (7-1374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1374
Borstkanker - COVID-19 - Eerste golf - Opschorting van consultaties - Uitstel van diagnoses - Te vermijden situatie in de toekomst - Maatregelen (7-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-836
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (7-738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-738
Buurtapothekers - Sluitingen - Landelijke gebieden - Vestigingswet - Eventuele hervorming van de spreidingsregels (7-1135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1135
COVID-19 - Gevaccineerde gehospitaliseerde personen - Cijfers (7-1343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1343
COVID-19 - Maatschappelijke kost - Hospitalisatie - Volledige tenlasteneming door niet-gevaccineerde personen (7-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courard aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1492
COVID-19 - Nieuwe varianten - Besmettelijkheid - Stoffen mondmaskers - Doeltreffendheid - Stand van zaken (7-987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-987
COVID-19 - Overplaatsing van patiënten - Spreiding over de gewesten (7-1342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1342
COVID-19 - Studie van Zwitserse en Spaanse onderzoekers - Variant van Sars-CoV-2 - Voorkomen - Potentieel gevaar - Stand van zaken (7-863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-863
COVID-19 - Testbeleid - Snelle antigeentesten - Gebruik - Uitrol -Termijn - Gezondheidswerkers die ze kunnen afnemen - Apothekers - Eventuele opleidingen (7-1159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1159
COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Gegevens - Beschikbaarheid (7-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1462
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Apothekers - Mogelijke deelname - Organisatie - Voorwaarden - Opleiding van de apothekers (7-1125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1125
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Strategie - Verontrustende toestand in de scholen - Leerkrachten - prioritaire vaccinatie (7-1150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1150
Centraal Meldpunt voor een eerlijke concurrentie - Aantal meldingen - Evolutie (Covid-19) (7-1580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1580
Concentratie van pollen - Allergieën - Personen met astma - Alarm - Communicatiekanalen - Personen met allergieën - Aantal - Nieuwe stijging - Acute gevallen - Maatregelen (7-2158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2158
Consumenten - Eerlijke handel - Voeding (7-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-743
Coronacrisis - Alcoholgel - Toelating om op de markt te brengen - Lijst van toegelaten producten - Non-conforme producten - Risicobeperking - Maatregelen (Covid-19) (7-755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-755
Coronacrisis - Avrox-mondmaskers - Schadelijkheid - Verwijdering - Sciensano - Bijkomend onderzoek - Openbare aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers - Voorwaarden voor toekenning - Onderzoek van justitie - Stand van zaken (Covid-19) (7-1136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1136
Coronacrisis - Bedrijven - Antigeensneltests - Gratis ter beschikking stellen - Proefprojecten - Balans (Covid-19) (7-1263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1263
Coronacrisis - Covid-19 - Bestrijding - Mensen die de vaccinatie weigeren - Oplossing - Alternatieve medicatie - Zoektocht - Ondersteuning door de overheden (7-1272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1272
Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19) (7-964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-964
Coronacrisis - Impact - Gezondheidszorg en zorg in ziekenhuizen - Stand van zaken - Uitstel van zorg - Te vrezen gevolgen voor de toekomst (Covid-19) (7-869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-869
Coronacrisis - Mentale gezondheid - Zorg - Verwachtingen van de sector - Overleg met de deelstaten (Covid-19) (7-1164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1164
Coronacrisis - PCR-Test (polymerase chain reaction) - Medisch voorschrift - Huisartsen en kinderartsen - Sterk toegenomen administratieve werklast - Eventuele oprichting van een callcenter (Covid-19) (7-754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-754
Coronacrisis - PCR-tests - Eventuele kosteloosheid (Covid-19) (7-1256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1256
Coronacrisis - Testing - Zelftests - Toelating - Doeltreffendheid - Omkadering - Verkoop en gebruik - Cijfers - Medische en wetenschappelijke beoordeling - Ondersteuning van de testcentra (Covid-19) (7-860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-860
Coronacrisis - Vaccinatie - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Europese tak - Elektronisch vaccinatieattest - Uitwerking - Stand van zaken - Voorbereiding op een volgende besmettingsgolf - Maatregelen (Covid-19) (7-918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-918
Coronacrisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatie van kwetsbare mensen - Organisatie - Problemen - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (Covid-19) (7-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1151
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Resultaten - Aantal besmettingen - Redenen - Informatie van de bevolking - Communicatie (Covid-19) (7-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1274
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Rol van de apothekers - Vaccinatie in apotheken - Stand van zaken (Covid-19) (7-1246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1246
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Russisch anticovidvaccin «Spoetnik V» - Eventueel gebruik (Covid-19) (7-998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-998
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie inzake COVID-19 - Deel van de bevolking dat zich wenst te laten vaccineren - Stijging van het percentage - Communicatie - Verbetering - Buurtgezondheidswerkers - Betrokkenheid - Uniforme informatie (Covid-19) (7-984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-984
Coronacrisis - Vaccins - Problematiek van foute doses - Doses geproduceerd door bedrijven die niet gehomologeerd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap - Transparantie (Covid-19) (7-1171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1171
Coronacrisis - Zorgpersoneel - Personeel met een positieve PCR-test - Asymptomatische zieken - Aan het werk houden - Stand van zaken (Covid-19) (7-833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-833
Coronakrise - Impfreihenfolge - gefährdete Gruppierungen - Priorisierung der Lehrerschaft (Covid-19) Coronacrisis - Vaccinatievolgorde - Risicogroepen - Prioriteit voor onderwijzend personeel (Covid-19) (7-1211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1211
Coronakrise - Jugend - mentale Gesundheit - Perspektiven - Kommunikation - Verbesserung - zusätzlichen Dienste (Covid-19) Coronacrisis - Jongeren - Geestelijke gezondheid - Perspectieven - Communicatie - Verbetering - Aanvullende diensten (7-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1210
Coronakrise - Pflegebonus - Pflegepersonal - Bewertung - ähnliche Maßnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Premie voor het zorgpersoneel - Zorgpersoneel - Evaluatie - Vergelijkbare maatregelen (Covid-19) (7-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1213
Coronakrise - Pflegepersonal - Aufwertung des Berufsstands - Lohnerhöhung - allgemeine Attraktivität - Maßnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Zorgpersoneel - Opwaardering van het beroep - Loonsverhoging - Algemene aantrekkelijkheid - Maatregelen (7-1214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1214
Coronapandemie - Covid safe ticket - QR-code - Valse scanner-apps - Cijfers en tendensen - Privacyprobleem (Covid-19) (7-1434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1434
Coronavirus - Vaccins - Verhoogde immuniteit - Studies - Veelbelovende resultaten (Covid-19) (7-1295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1295
Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling (7-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-747
Covid-19 - Impfstrategie - AstraZeneca - Nebenwirkungen COVID-19 - vaccinatiestrategie - AstraZeneca - bijwerkingen (7-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1179
Covid-19 - Nasleep - Erkenning - Opvolging - Overleg met de deelstaten (7-748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-748
Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen (7-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-751
Covid-19 - allgemeine Impfpflicht - Kontrolle der Pandemie - Gesundheitssektor - strukturell Verstärkung - Kommunikation der Maßnahmen - Anpassungen - Sensibilisierung der Bevölkerung für die Impfung COVID-19 - Algemene vaccinatieverplichting - Beheersing van de pandemie - Gezondheidssector - Structurele versterking - Communicatie van de maatregelen - Aanpassingen - Bewustmaking van de bevolking over vaccinatie (7-1463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1463
Covidpandemie - Impact op jongeren - Mentale gezondheid - Gedifferentieerde benadering (Covid-19) (7-1437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1437
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1988
Cybersecurity - Cyberaanvallen - Statelijke actoren - Ziekenhuizen - Cijfers en tendensen - Bescherming - Maatregelen (7-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2207
DNA-zelftests - Erfelijke aandoeningen - Privacy - Gezondheidszorg - Cijfers en tendensen (7-1389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1389
De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen (7-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-721
De opmars van superbacteriën door overconsumptie van antibiotica (7-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-720
Deutschsprachige Gemeinschaft - Krankenhausstandorte - Garantie für die Wartung von zwei Krankenhäusern _________________ Duitstalige Gemeenschap - ziekenhuisvestigingen - waarborg voor het behoud van twee ziekenhuizen (7-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-969
Diabetes - Cijfers en tendenzen - Preventie en informatie - Middelen - Overleg met de deelstaten (7-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-890
Dierenbescherming - Bedreigde diersoorten - Chinese traditionele geneeskunde - Dierlijk materiaal - Handel - Gebruik - Aanpak - Douane - Belgische financiële instellingen - Betrokkenheid - Cijfers en tendensen (7-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2247
Dierenbescherming - Jachttrofee - Cijfers en tendensen - Strijd - Sancties - Maatregelen - Wetgeving - Aanpassing (7-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2014
Dikkedarmkanker - Preventie - Opsporing - Maatregelen - Tests - Mortaliteit - Cijfers (7-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1513
Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie (7-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-752
Druggebruik - Harddrugs - Studenten - Verslaving - Cijfers en tendensen (7-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1731
Druglabo's - Smokkel - Drugsdumping - Milieuverontreiniging - Cijfers en tendensen (7-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1611
Drugs - Vloeibare drugs - Drug op basis van hoestsiroop - Productie en omloop - Cijfers en tendensen - Strijd - Maatregelen - Jongeren - Bescherming (7-1430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1430
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2022
Drugs - Xylazine («tranq») - Gebruik in België - Gevaar - Slachtoffers - Cijfers en tendensen - Identificatie van nieuwe drugs - Preventieve maatregelen - Overleg met de lokale besturen en de Gemeenschappen (7-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2208
Duitstalige Gemeenschap - Apotheken van wacht - Toegankelijkheid - Nabijheid - Maximumafstand - Eventuele reglementering - Apotheken van de twee ziekenhuizen van de Duitstalige Gemeenschap - Eventuele inschakeling (7-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Freches aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1950
Eetstoornissen - Pro-anorexia websites en coaches - Seksueel misbruik - Klachten - Cijfers en tendensen - Slachtoffers - Begeleiding en preventie - Maatregelen - «Pro-ana» websites - Strijd - Opsporing - Mogelijk verbod (7-1679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1679
Endometriose - Chronische aandoening - Erkenning (7-1491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1491
Endometriose - Diagnose - Niet- invasieve methode - Opsporing via speeksel - Betrouwbaarheid - Beschikbaarheid in België - Betaalbaarheid - Terugbetaling (7-2228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2228
Endometriose - Erkenning van de ziekte - Aanpak - Tests - Behandelingen - Terugbetaling - Wetenschappelijk onderzoek - Opleiding van het medisch personeel - Overleg met de deelstaten (7-1970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1970
Erkende ziekenfondsen - Kantoren en brievenbussen - Nabijheid - Cijfers - Evolutie - Afspraken over de fysieke nabijheid voor burgers (7-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1992
Farmagroothandel - Vergoedingssysteem -Hervorming van het mechanisme - Stand van zaken (7-1507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1507
Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-723
Federale beheers- en bestuursorganen - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Deelstaten - Vertegenwoordiging - Maatregelen (7-1866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1866
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-745
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting - In quarantaine plaatsing - Cijfers (Covid-19) (7-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1119
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1021
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2076
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) (7-1115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1115
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2123)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2123
Forensisch psychiatrisch centrum voor langverblijf - Locatie - Bouw - Oost-Vlaanderen - Toezicht - Zorgkundigen (7-2005)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2005
Geboorteobservatorium - Eventuele oprichting - Belang - Bevallingen - Cijfergegevens - Toegang - Obstetrisch geweld - Bestrijding - Eventueel gevoerde acties (7-1421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1421
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (7-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-725
Geestelijke gezondheidszorg - Opvang mogelijkheden - Consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters - Vergemakkelijkte toegang - Maatregelen - Mogelijke actieplan - Overleg met de Gemeenschappen (7-1273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1273
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Ongelijke medische zorg - Gegevens - Eventuele studie (7-1620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1620
Gemetastaseerde borstkanker - Geneesmiddel Herceptin - Doeltreffendheid - Resultaten - Protocollen - Eventuele herziening (7-1619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1619
Geneesmiddelen - Tekort - Kritieke onbeschikbaarheid zonder alternatief - Gegarandeerde adequate bevoorrading - Onderhandelingen op het niveau van de Europese Unie (EU) (7-2267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2267
Gesundheitsprävention - Süßigkeiten - Werbeverbot - Europäischen Union - Konzertierungen Gezondheidspreventie - Snoepgoed - Reclameverbod - Europese Unie - Overleg (7-1308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1308
Gesundheitswesen - Coronakrise - Zustand der Krankenkassen (Covid-19) Gezondheidszorg - Coronacrisis - Situatie van de ziekenfondsen (Covid-19) (7-1212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1212
Gevangenissen - Gezondheidsproblemen - Gezondheidszorg aan gedetineerden - Infrastructuur (7-1365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1365
Glaucoom - Opsporingsbeleid - Samenwerking met de deelstaten - Informatie- en sensibiliseringscampagnes (7-2266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw El Yousfi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2266
Grensarbeid - Cijfers - Evolutie (7-1514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1514
Grensarbeiders - Telewerk - Fiscale en sociale statuut - Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Onderhandelingen - Aantal toegestane telewerk dagen - Discriminatie - Overleg met de buurlanden (7-1304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1304
Grenswerkers - Grensarbeid - Hybride werken - Discriminatie - Aanpassen fiscale en sociale zekerheidsafspraken - EU verordening (7-1640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1640
Griep - Vaccin - Beschikbaar aantal - Schaarste - Productie -Verhoging - Billijke verdeling - Prioritaire doelgroepen - Publiek van categorie A - Samenstelling (7-749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-749
Hepatitis bij kinderen - Toename van het aantal gevallen - Onderzoek naar de oorzaken - Stand van zaken (7-1618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1618
Hoogspanningslijn «Boucle du Hainaut» - Gezondheidseffecten - Effectenstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing (7-875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-875
Huidkankers - Aantal nieuwe gevallen - Gerichte opsporing - Maatregelen - Nationaal preventieplan - Uitwerking - Overleg met de deelstaten - Zonnebanken - Reglementering en controle - Verstrenging (7-2007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2007
Huiselijk geweld - Geweld tegen kinderen - Slachtofferhulp - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1953
Humaan immunodeficiëntievirus (HIV) - Pre-expositie profylaxe (PrEP) - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Voorwaarden - Aidsreferentiecentra - Opstarten van PrEP-gebruik - Wachttijden - Testen - Kostprijs - Terugbetaling (7-1808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van de Wauwer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1808
Hyaluronan - Gevaar voor de gezondheid - Verkoop - Omkadering - Overleg met de deelgebieden (7-2171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2171
Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers (7-2120)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2120
Interculturele bemiddelaar - Zorginstelling - Ziekenhuis - Tolk (7-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2215
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (7-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-722
Kanker - Behandelingen - Toegankelijkheid - Terugbetaling - Behandeling van kinderen - Nood aan begeleiding en behandeling (7-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1704
Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen (7-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-724
Kinderarmoede - Bestrijding - Overleg met de deelstaten - Coronacrisis - Impact Sociale programma's - Behoud - Gendergelijkheid - Vooruitgang - Instandhouding - Toegang tot gezondheidszorg - Gevolgen - Kindersterfte (Covid-19) (7-891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-891
Kinkhoest - Heropflakkering - Vaccinatiegraad - Preventie - Geplande strategie - Overleg met de deelstaten (7-2270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2270
Korte ketenproducten - Oorsprong van het wild - Trichinellaonderzoek - Regelgeving voor het vermarkten - Versoepelingen (7-1439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coenegrachts aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1439
Krankenhausreform - Deutschsprachige Gemeinschaft - Sicherung der Standorte - ländliche Gebiete (7-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1498
Kunstenaar - Sociaal statuut - Hervorming (7-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-906
Landbouw - Pesticiden - Agrochemicaliën - Gebruik - Toename - Cijfers en tendensen - Impact op voeding, leefmilieu en gezondheid - Niet-chemische alternatieven en preventiemethodes - Mogelijke gebruik (7-1683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1683
Langdurige covid of «long covid» - Erkenning - Medische kosten - Terugbetaling - Beroepsziekten - Vergoeding - Maximumfactuur - Toepassing (Covid-19) (7-1506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1506
Lebensmittel - Zusatzstoffe - Verbraucherschutz - Maßnahmen Voedingsmiddelen - additieven - consumentenbescherming - maatregelen (7-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1138
Lebensmittelbehälter - Weichmacher - Verbot - Alltagsgebrauchsgegenstände - Kennzeichnungspflicht - Maßnahmen Voedingsverpakkingen - Weekmakers - Verbod - Dagelijkse gebruiksvoorwerpen - Etiketteringsverplichting - Maatregelen (7-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1001
Leihmutterschaft - rechtlicher Rahmen - Regelung Draagmoederschap - Wettelijk kader - Regelgeving (7-1330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1330
Lichaamsmateriaal - Medische of wetenschappelijke doeleinden - Gebruik binnen een gerechtelijk onderzoek - Privacy - Bescherming (Covid-19) (7-1297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1297
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-728
Mazelen - Heropflakkering - Aantal gemelde gevallen in België - Vaccinatie - Dekkingsgraad - Verbetering - Hoge Gezondheidsraad - Standpunt - Overleg met de deelgebieden (7-2229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2229
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1632
Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen (7-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2202
Medische incidenten - Klachten - Cijfers - Aansprakelijkheidsrecht bij medische incidenten - Transparantie - Fonds voor medische ongevallen - Werking (7-753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-753
Meisjes en vrouwen met een handicap - Gedwongen sterilisatie - Verslag van het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) - Cijfers - Afschaffing van die praktijken (7-1965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1965
Mentale gezondheid - Situatie van de jongeren in België - Unicef-rapport - Aanbevelingen - Verslechtering van de mentale gezondheid - Cijfers inzake medicatie - Maatregelen - Overleg met de gemeenschappen (7-1703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1703
Mentale gezondheid - Suïcidepreventie (7-1346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1346
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1662
Mobiliteitsbudget - Drie pijlers - Aantal - Evolutie - Huisvestingskosten (7-2223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2223
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Aantal - Gemiddelde tussenkomst (7-2226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2226
Mobiliteitsbudget - Huisvestingskosten - Controle (7-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2220
Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19) (7-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-750
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak (7-736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-736
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen (7-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-735
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen (7-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-737
Nagellakdrogers op ultraviolet (UV) licht - Gevolgen voor de gezondheid - Controles - Reglementering - Verstrenging (7-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2011
Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Intrafamiliaal geweld, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking - Aanpak - Medisch personeel - Opleiding - Financiering (7-1518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Yigit aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1518
Needle Spiking - Drugs - Cijfers en tendensen - Politie - Aanpak - Maatregelen - Preventie (7-1697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1697
Onbelast bijverdienen - Cijfers - Evaluatie (7-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-742
Onvruchtbaarheid - Velerlei oorzaken - In kaart brengen, begrijpen en bestrijden - Strategie en uitrol (7-1980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1980
Ouderschapsverlof - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1785
Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers (7-746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw El Yousfi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-746
Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling (7-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-734
Ozempic - Behandeling van diabetes type 2 - Gebruik met het oog op gewichtsverlies - Gevolgen - Schaarste - Herbevoorrading - Eventuele besprekingen met de producent (7-2165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2165
PFAS - Gebruik - Risico's voor de mens - Voorkoming van besmettingen - Actieplan - Noodzakelijk gebruik van PFAS - Criteria - Beperkingen - Overleg met de deelstaten (7-1768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1768
Papieren rietjes - Kinderen - Verstikkingsgevaar - Cijfers - Alternatieve - Plastieken rietjes met een CE-keurlabel (7-1567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1567
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (7-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-726
Personen die het slachtoffer zijn van een hartstilstand - Hulpdiensten - Interventie Frankrijk «SAUV Life»-applicatie - Eventueel gelijkaardig initiatief in België (7-2146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2146
Pesticiden - Frequent gebruik in België - Redenen - Europees gebruiksverbod - Uitzonderingen - Toestemming - Probleem voor de volksgezondheid (7-1677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1677
Politie en ordehandhaving - Zelfdoding - Dienstwapens - Psychologische bijstand - Cijfers en tendensen (7-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1629
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2284
Privacy - AI - Profilering - Overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2304
Programma «Born in Belgium Professionals» - Doelstelling - Project «Born in Brussels» - Evaluatie - Conclusies - Overleg met de deelstaten -Resultaat - Gegevensbescherming - Eventueel probleem - Kwetsbare situatie - Opvolging - Oplossingen (7-1519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Masai aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1519
Rookverbod - Horecazaken - Zone voor niet-rokers - Uitbreiding - Terrassen - Nicotinevervangers - Terugbetaling - Overleg met de deelstaten (7-1781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1781
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle (7-1113)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1113
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2095)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2095
Samenwerkingsakkoord inzake de zedenproblematiek - Herziening - Stand van zaken (7-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2162
Seksueel overdraagbare aandoeningen - Stijging - Factoren - Cijfers - Preventie - Condooms - Verdeling - Eventuele gratis verdeling - Screening op ziekten - Opvoeren (7-2272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2272
Seksueel overdraagbare infecties (soi) - Toename - Cijfers - Evolutie - Sensibilisering van de bevolking - Samenwerking met de deelstaten (7-2271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Léonard aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2271
Seltene Erkrankungen - Umgang der Betroffenen mit den Kosten - Zulassung von Medikamenten Zeldzame ziekten - omgang van de getroffenen met de kosten - goedkeuring van geneesmiddelen (7-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1180
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling (7-1118)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1118
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2096)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2096
Sociaal isolement - Gevolgen voor de gezondheid - Maatregelen - Onderzoeksprojecten (7-2175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2175
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (7-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2144
Sociale inspecteurs - Gevallen van «bedreiging» of «aanval» - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (7-2142)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2142
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1040
Spoeddienst - Provincie Luxemburg - Centre médical héliporté (CMH) van Bra-sur-Lienne - Erkenning door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Financiering - Overleg met het Waals Gewest (7-2187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Goffinet aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2187
Tabak en rookwaren - Nicotinezakjes - Verboden middelen - Jongeren - Verslaving - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen - Cijfers en tendensen (7-1564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1564
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod (7-1114)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1114
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod - Cijfers voor 2021 en 2022 (7-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2116
Tampons en maandverbanden - Aanwezigheid van schadelijke stoffen - Gezondheidsrisico's voor vrouwen - Maatregelen - Overleg met de deelstaten en de Europese Unie (7-740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-740
Tandprothetiek - Beroep van tandprotheticus - Erkenning - Eventuele erkenning als gezondheidszorgberoep - Stand van zaken (7-1129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1129
Tekort aan verpleegkundigen - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Studie - Maatregelen - Promotie voor het beroep - Herwaardering van de weddeschalen - Acties - Overleg met de deelstaten (7-741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-741
Tijdskrediet landingsbaan - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1787
Tijdskrediet met motief - Aanvragen - Aantal - Evolutie - Energiecrisis - Effect (7-1789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1789
Titaandioxide (witte kleurstof E171) - Levensmiddelen -Verbod - Cosmetica -Mondmaskers - Gebruik - Genotoxische problemen - Studie - Stand van zaken (7-1815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1815
Vaccinatie - Kinderen - Beheersing van de pandemie (Covid-19) (7-1383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1383
Vaxzevriavaccin van AstraZeneca - Productie - Toediening in België - Niet-gebruik voor het zogenaamde boostervaccin [Covid-19) (7-1508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durenne aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1508
Voedingssupplementen - Verkoop - Omkadering - Websites en sociale netwerken - FAVV - Controles - Consumptie - Uitwassen - Sensibilisering van verbruikers - Campagnes - Overleg met de Europese Unie en de deelstaten (7-2275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw El Yousfi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2275
Volksgezondheid - Blootstelling aan radonstraling (7-1377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1377
Volksgezondheid - Geneesmiddelen voor diabetespatiënten - Gebruik als eetlustremmer - Gevaar voor de gezondheid van de gebruikers - Maatregelen - Samenwerking met de deelstaten (7-1973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1973
Voltijdse en deeltijdse tewerkstelling - Verhouding - Cijfers (7-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1888
Vrouwen - Kinderwens - Social freezing - Toegankelijkheid - Mogelijke oplossing - Terugbetaling (7-1200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1200
Zeldzame ziekten - Belasting voor gezin en naasten - Ontzorging - Samenwerking met de deelstaten (7-744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-744
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-976
Ziekenhuizen - Cyberaanvallen - Financiële schade - Continuïteit van zorg - Cijfers en tendensen - Privacy - Cybersecurity - Zorgsector - Beveiliging - Aanpak - Maatregelen (7-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1596
Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen (7-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1474
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen (7-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-727
Ziekenhuizen - Interculturele bemiddelaars - Cijfers - Kosten (7-1450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1450
Ziekenhuizen - Interculturele bemiddelaars - Cijfers voor 2022 - Kosten - Nederlandstaligen - Taalproblemen - Tolken - Maatregelen (7-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2147
Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen (7-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-739
Zonnecentra - Controle - Aantal - Verstrenging - Huidkankers - Toename - Eventuele sluiting van de zonnecentra (7-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-2009
Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik (7-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-729
Ärztemangel - ländlicher Raum - Verteilung LIKIV-Nummern - Deutschsprachige Studenten - eigenes Kontingent Artsentekort - Platteland - verdeling RIZIV-nummers - Duitstalige studenten - Eigen contingent (7-1410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1410
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999