Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-987

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 28 januari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

COVID-19 - Nieuwe varianten - Besmettelijkheid - Stoffen mondmaskers - Doeltreffendheid - Stand van zaken

epidemie
infectieziekte
medisch en chirurgisch materiaal

Chronologie

28/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021)

Vraag nr. 7-987 d.d. 28 januari 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien de deelstaten bevoegd zijn voor preventieve gezondheidszorg, is mijn vraag transversaal en behoort ze dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

Een vraag over stoffen mondmaskers is niet onbeduidend; sinds het begin van de pandemie werkte ik zelf actief mee aan het vervaardigen ervan in mijn streek. Ik wil dan ook graag weten of die mondmaskers doeltreffendheid zijn.

Volgens een verklaring van 22 januari 2021 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn stoffen mondmaskers even doeltreffend tegen de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus omdat ze op dezelfde manier worden overgedragen.

Niet-chirurgische stoffen maskers kunnen door elke persoon onder de 60 jaar die geen bijzondere ziekteverschijnselen vertoont gebruikt worden, aldus Maria Van Kerkhove, die bij de WHO verantwoordelijk is voor het beheer van de pandemie. In zones waar het virus circuleert moet een mondmasker gedragen worden wanneer mensen dicht bij elkaar vertoeven en het onmogelijk wordt om de anderhalvemeterregel in acht te nemen of in gesloten vertrekken die niet of slecht verlucht zijn, voegde ze daaraan toe tijdens een persconferentie.

Er is dus geen reden voor de WHO om haar aanbeveling op dit punt te wijzigen. Toch blijkt dat sommige landen een andere optie verkiezen die niet strookt met deze bevestiging vanwege de WHO:

Duitsland en Oostenrijk verplichten het dragen van chirurgische of FFP2-maskers in winkels en voor het transportwezen;

de Franse regering vraagt van haar kant om niet langer gebruik te maken van sommige stoffen mondmaskers, waaronder de zelfgemaakte, die onvoldoende filtervermogen zouden hebben om afdoend te beschermen tegen de nieuwe, meer besmettelijke varianten van het coronavirus.

Beschikt u over bijkomende informatie daaromtrent? Het lijkt me belangrijk om hierover een eenduidig antwoord te krijgen, in het belang van de volksgezondheid en om ter zake opheldering te verschaffen. Zo kan vermeden worden dat vrijwilligersorganisaties dergelijke maskers blijven maken terwijl de doeltreffendheid ervan in vraag wordt gesteld.