Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1507

van Véronique Durenne (MR) d.d. 9 maart 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Farmagroothandel - Vergoedingssysteem -Hervorming van het mechanisme - Stand van zaken

geneesmiddel
apotheek
gezondheidsbeleid
groothandel

Chronologie

9/3/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022)
2/6/2023Rappel

Vraag nr. 7-1507 d.d. 9 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien gezondheid een bevoegdheid is van zowel de federale staat als de gewesten en de gemeenschappen is deze vraag transversaal en valt ze binnen de bevoegdheid van de Senaat.

In België zijn er 4 700 apotheken voor 11 miljoen inwoners en dat betekent dat ons land op dat vlak één van de landen is met de beste dienstverlening ter wereld. De officina's zijn vaak klein en hebben te weinig ruimte om grote voorraden van geneesmiddelen aan te houden. Daarom maken ze gebruik van een goed geolied leveringssysteem. Twee- tot driemaal per dag worden producten bij de apotheken aangeleverd. Een patiënt moet hoogstens enkele uren wachten om een geneesmiddel te krijgen dat niet op voorraad is. Het is een doeltreffend en gebruiksvriendelijk systeem, met een groot aantal buurtapotheken, maar dat zou kunnen blokkeren, aldus Comeos, die de belangen van de farmagroothandel verdedigt.

Comeos slaakte in februari 2022 via de pers een noodkreet en meent dat het huidige model niet houdbaar is. De organisatie wil dringend een herziening van de manier waarop de farmagroothandel wordt vergoed.

De netto winstmarge van de sector is gedaald tot 0,2% zegt Comeos. Ter vergelijking: dat cijfer ligt op 2 tot 3% in de voedingsdistributie. Wat ook onrustwekkend is, is dat er vijftien jaar geleden nog een tiental bedrijven actief waren in die sector. Nu zijn daar nog maar drie bedrijven van over (Febelco, PharmaBelgium Belmedis en Cerp). Morgen worden we misschien geconfronteerd met een duopolie of een monopolie, met alle mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Voor Comeos ligt het probleem bij de manier van vergoeding van die tussenpersonen. Ze krijgen een percentage van de prijs van de geleverde geneesmiddelen, maar die prijzen evolueren in dalende lijn.

Ik heb vernomen dat hierover verschillende vergaderingen van de strategische cel van de minister met vertegenwoordigers van de sector hebben plaatsgevonden.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:

1) Wat was het resultaat van die vergaderingen met de sector?

2) Zijn daar concrete oplossingen gevonden?

3) Zo ja, verbindt de minister zich ertoe om het vergoedingssysteem voor die groothandelaars in geneesmiddelen te herzien?