Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1973

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 12 april 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Volksgezondheid - Geneesmiddelen voor diabetespatiënten - Gebruik als eetlustremmer - Gevaar voor de gezondheid van de gebruikers - Maatregelen - Samenwerking met de deelstaten

diabetes
geneesmiddel
gezondheidsbeleid
volksgezondheid

Chronologie

12/4/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/5/2023)
3/10/2023Rappel

Vraag nr. 7-1973 d.d. 12 april 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Suiker wordt beschouwd als schadelijk voor het lichaam, maar tevens is het zo dat de effecten ervan op het metabolisme en op de hormonen extreem complex zijn en ook verschillen van persoon tot persoon.

Suiker is daarom niet absoluut te mijden maar sinds enkele jaren hebben sociale netwerken en verschillende influencers de neiging om de bevolking «medische consultaties» te geven via berichten of allerlei publiciteit.

In dat kader worden er bovendien talrijke slechte «vermagering»-adviezen gegeven.

Zo hoort men bijvoorbeeld veel spreken over de hashtag «Ozempic», een geneesmiddel dat door sommige diabetespatiënten wordt gebruikt maar dat ook misbruikt wordt omwille van de eetlustremmende werking ervan.

Volgens mijn informatie zouden dergelijke praktijken een reëel gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Er wordt onder meer een gevaar voor pancreasontsteking met een mogelijk dodelijke afloop vermeld.

Momenteel zien we – vooral op sociale netwerken – veel reclame voor bloedglucosemeters om «het gewicht onder controle te houden».

Het betreft in hoofdzaak een ronde patch die op de achterkant van de arm wordt aangebracht en gebruikt wordt door diabetespatiënten. De patch meet het suikergehalte in het bloed zodat een hypo- of hyperglycemie kan voorkomen worden.

Voor de behandeling van diabetes is die bloedglucosemeter zeker een waardevol hulpmiddel aangezien diabetespatiënten zich daardoor niet meer hoeven te prikken.

Het probleem is dat dit hulpmiddel op sociale netwerken of in andere informatiebronnen om heel andere redenen wordt aangeprezen.

Immers, zonder enige wetenschappelijke kennis stelt men glucose in het bloed voor als indicator van wat men wel of niet mag eten, en glycemiepieken worden als volstrekt uit den boze aanzien.

Mijn vraag valt onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. We worden hier immers geconfronteerd met een probleem van preventieve gezondheidszorg voor onze medeburgers en het is duidelijk dat die praktijken daar zeker niet toe bijdragen.

Glycemiepieken willen bannen is onzin als men niet ziek is, onderstreept Jean-François Thébau, ondervoorzitter van de Franse vereniging voor diabetici, la Fédération française des diabétiques (FFD). Die misleidende informatie, die eigenlijk op een foute interpretatie berust, bevat een onaangepast en gevaarlijk voedingsschema.

Wat we nu zien is dat bloedglucosemeters worden afgewend van hun doel en misbruikt ten koste van de volksgezondheid.

Heeft uw departement aandacht heeft voor die problematiek? Zijn gerichte maatregelen, in samenwerking met de deelstaten, niet aangewezen zijn om de gezondheid van onze medeburgers te beschermen?