Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2158

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 12 oktober 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Concentratie van pollen - AllergieŽn - Personen met astma - Alarm - Communicatiekanalen - Personen met allergieŽn - Aantal - Nieuwe stijging - Acute gevallen - Maatregelen

allergie
ziekte van de luchtwegen
gezondheidsbeleid

Chronologie

12/10/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2023)

Vraag nr. 7-2158 d.d. 12 oktober 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bij het aanbreken van de warmere dagen werd vorige zomer in Frankrijk alarm geslagen en hoge waakzaamheid gevraagd voor de aanwezigheid van pollen in de lucht in alle departementen. Er was grote ongerustheid vanwege het feit dat verschillende studies hebben aangetoond dat klimaatontregeling en meer bepaald de stijging van de koolstofdioxideconcentratie de symptomen verergert en ervoor zorgt dat meer mensen erdoor worden getroffen.

Deze bevoegdheid is in grote mate transversaal: gezondheid is bij uitstek een materie waarvoor verschillende niveaus bevoegd zijn. Verschillende beleidsniveaus dragen verantwoordelijkheid voor deze problematiek, die vele mensen aanbelangt. De Franse Gemeenschap is bijvoorbeeld bevoegd voor activiteiten en diensten inzake preventieve gezondheidszorg voor zuigelingen, kinderen, leerlingen en studenten.

Meer algemeen zijn het Waals Gewest en de drie Gemeenschappen bevoegd voor preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Volksgezondheid is ook een bevoegdheid van elk Gewest dat daarvoor samenwerkt met de andere Gewesten. Op het federale niveau is er een minister van Volksgezondheid, met name voor de aspecten die te maken hebben met arbeidsgeneeskunde.

De onderzoeksinstelling Sciensano evalueert in real time de pollenconcentraties en merkte op dat de kritieke drempel van vijftig korrels per kubieke meter lucht, waarboven allergische personen risico lopen, werd overschreden. De getroffen personen vertonen verschillende symptomen: rode ogen, lopende neus, kriebels in de keel, hoesten en soms oorpijn. Er zijn ook gevallen van superinfectie mogelijk wanneer allergische personen last krijgen van spierpijn en koorts.

Naast de zachte weersomstandigheden kan er ook bijkomen dat allergische personen vlakbij een landbouwgebied wonen, en als er daar wordt gemaaid, maakt dat hun toestand erger. Om het even wie kan op latere leeftijd een allergie ontwikkelen en dat gebeurt steeds vaker: 30% van de bevolking loopt vandaag risico op een allergische reactie.

Enkele eenvoudige aanbevelingen kunnen het leven van de getroffen personen vergemakkelijken: de leefruimtes verluchten, de was niet buiten drogen om te vermijden dat daar pollen op terecht komen, een zonnebril dragen of niet sporten in de buitenlucht.

1) Zijn er communicatiekanalen voor personen met een pollenallergie en voor personen met astma?

2) Hebt u een nieuwe stijging van het aantal personen met allergieŽn of astma in vergelijking met de vorige jaren vastgesteld? Zijn er meer acute gevallen?

3) Meer algemeen, wat zijn de geldende maatregelen om de personen die in de pollenperiode last hebben te helpen?