Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2215

van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) d.d. 21 februari 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Interculturele bemiddelaar - Zorginstelling - Ziekenhuis - Tolk

ziekenhuis
gezondheidsbeleid
officiŽle statistiek
cultureel verschil
culturele identiteit

Chronologie

21/2/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/3/2024)

Vraag nr. 7-2215 d.d. 21 februari 2024 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zorginstellingen krijgen steeds meer te maken met patiŽnten die geen van de landstalen spreken. Vaak verschilt hun culturele achtergrond ook sterk van die van de zorgverstrekkers. Om die reden werd sinds 1991 in een aantal ziekenhuizen aan zogenaamde interculturele bemiddeling gedaan. Deze bemiddeling behelst naast gezondheidszorg ook integratie en welzijn. Het is dus bij uitstek een transversale aangelegenheid.

1) Kan u voor 2023 per Gewest meedelen:

a) hoeveel interculturele bemiddelaars er waren ;

b) hoeveel interventies zij deden ;

c) wat de kostprijs daarvan was ;

d) hoeveel interculturele bemiddelaars tolkten in welke talen ;

e) hoeveel interventies per taal er werden gedaan ;

f) hoeveel bemiddelaars ter plaatse tussenkwamen en hoeveel op afstand ;

g) hoeveel interventies per medische dienst (gynaecologie, pediatrie, enz.) er waren ;

h) in hoeveel gevallen van interculturele bemiddeling de betrokkenen de Belgische nationaliteit en in hoeveel de niet-Belgische hadden?

2) Het is bekend dat in Brusselse ziekenhuizen er regelmatig taalproblemen zijn voor Nederlandstaligen om er in hun taal behandeld te worden ; ook daar zouden tolken dus van nut kunnen zijn. Hoeveel tolken worden door uw diensten ingezet in het kader van deze problematiek en neemt u ter zake (eventueel bijkomende) maatregelen?