Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1272

van Bert Anciaux (Vooruit) d.d. 23 juni 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Covid-19 - Bestrijding - Mensen die de vaccinatie weigeren - Oplossing - Alternatieve medicatie - Zoektocht - Ondersteuning door de overheden

epidemie
vaccin
vaccinatie
geneesmiddel
geneeswijze
gezondheidsbeleid

Chronologie

23/6/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/7/2021)

Vraag nr. 7-1272 d.d. 23 juni 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uiteraard is de aanpak van de coronacrisis bij uitstek een transversale aangelegenheid met gevolgen en leiding voor de federale regering en de gemeenschapsregeringen en bevoegdheden in dit land. De woonzorgcentra, ziekenhuizen, maar eigenlijk heel de samenleving wordt rechtstreeks getroffen en alle overheden zijn betrokken bij de aanpak van deze crisis.

Opvallend is natuurlijk dat de vaccinatie voor ons allen en voor de overgrote meerderheid van de bevolking de weg uit deze crisis zal betekenen. Op een recordtijd hebben een aantal grote farmaceutische bedrijven vaccins ontwikkeld en het staat nu al vast dat die in grote meerderheid positief resultaat geven in de strijd tegen het virus.

Toch zijn er mensen, het gaat over duizenden en duizenden landgenoten en Europeanen, die verkiezen om het vaccin niet te laten zetten. Ze hebben allerlei vragen of bedenkingen bij deze vaccinatie. De overheid heeft de bevolking ook de vrije keuze gelaten om zich al dan niet te laten vaccineren.

Het verbaast me dan ook waarom enkel de vaccinatie als de uitweg uit de crisis wordt beschouwd. Is er dan niet in sneltreinvaart gezocht naar medicamenten die bij besmetting kunnen voorkomen dat de ziekte in een erge mate zich zal voordoen? Waar is de zoektocht naar medicijnen die een gunstige invloed hebben in het beperkt houden van de ziekte?

Enige tijd geleden werd door nogal wat mensen, wetenschappers, politici en artsen, verwezen naar het middel hydroxychloroquine, in combinatie met zink, als antiviraal middel tegen het Covid-19-virus. Dit medicament bestaat al veertig jaar en wordt al veertig jaar voorgeschreven in de strijd tegen sommige ziekten. Nooit was er een significante of gevaarlijke bijwerking. Vreemd is wel dat vrij snel door anderen dit medicament tegen onder meer malaria als kwakzalverij werd afgedaan. Er werd ook zeer sterk gefocust op de zware bijwerkingen, iets wat veertig jaar lang nooit verteld werd. Nochtans werd door verschillende onderzoeken bewezen dat dit medicament in een vroege fase van de ziekte, in de juiste hoeveelheid en in combinatie met zink, wel degelijk in 50 % van de gevallen kon voorkomen dat de besmette persoon op intensieve zorg zou belanden.

Ik ben echter geen wetenschapper en heb alle vertrouwen in de wetenschap. Toch vraag ik me af of er door onze overheid en overheden onderzoek werd gedaan of onderzoek werd ondersteund naar het zoeken van medicaties als alternatief voor de vaccinaties. De federale overheid heeft mee onderzoek naar sommige vaccins ondersteund. Werd dit ook gedaan voor onderzoek naar geneesmiddelen? Kan dit er niet voor zorgen dat die mensen die om de ene of andere reden toch de vaccinatie weigeren, toch geholpen kunnen worden in de strijd tegen de ziekte? Is het niet vreemd dat we ons enkel en alleen op vaccinaties richten als oplossing voor deze pandemie en niet spreken over geneesmiddelen? Zijn er medicamenten die vandaag misschien al bestaan en die mogelijk zelfs al een hele tijd bestaan en dus generisch zijn geworden, die zeer gemakkelijk ingezet kunnen worden in de mondiale strijd tegen Covid-19? Heeft de geachte minister, in samenspraak met de bevoegde ministers van de Gemeenschappen, initiatieven genomen in het onderzoek naar geneesmiddelen, zodat niet al onze eieren in dezelfde mand van de vaccinatie gelegd worden? Werd door de aangestelde deskundigen daarrond onderzoek uitgevoerd op vraag van de federale en gemeenschapsoverheden?