Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2123

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 4 september 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Cijfers voor 2021 en 2022

fonds voor bestaanszekerheid
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
paritair comitÚ

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)

Vraag nr. 7-2123 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk betreft een gewestelijke materie; de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) is een federale instelling. Bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

Fondsen voor bestaanszekerheid zijn organen die opgericht zijn door de paritaire comitÚs. Zij staan in voor de uitbetaling van verschillende aanvullende sociale voordelen. Sommige fondsen innen zelf hun bijdragen bij de werkgevers, voor andere fondsen worden die bijdragen ge´nd door de RSZ, die deze dan doorstort naar de fondsen.

1) Voor hoeveel fondsen staat de RSZ in 2021 en 2022 (op jaarbasis) in voor de inning van de bijdragen bij de werkgevers?

2) Kan u meedelen, voor die jaren (op jaarbasis), welk bedrag er is doorgestort, opgesplitst per fonds?