Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-739

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen

ziekenhuis
arbeidsveiligheid
officiŽle statistiek
lichamelijk geweld
beroep in de gezondheidszorg

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
24/6/2021Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-311

Vraag nr. 7-739 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid omdat gezondheidszorg zowel federale als deelstaatbevoegdheid is.

Uit twee recente onderzoeken van de Vlaamse Zorginspectie blijkt dat algemene ziekenhuizen in Vlaanderen zeer goed scoren op het vlak van zorgkwaliteit. Die onderzoeken gingen onder andere na of er steeds voldoende medewerkers beschikbaar zijn voor urgente ingrepen, of het operatiematerieel steriel was en of alle werknemers de regels rond handhygiŽne goed opvolgen. Maar hoe zit het met de gezondheid van de werknemers, en vooral, hoe zit het met de veiligheid van de werknemers?

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hoeveel daden van agressie worden jaarlijks geregistreerd tegen het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen? Zijn er per Gewest cijfers beschikbaar voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?

2) In hoeveel gevallen gaat het om (zware) verbale agressie? In hoeveel gevallen om fysieke agressie?

3) In hoeveel gevallen zijn vrouwen het slachtoffer van deze agressie? In hoeveel gevallen mannen?

4) Wat zijn de gevolgen van deze agressie voor de ziekenhuizen? Hoeveel verzorgend en verplegend personeel moet ziekteverlof nemen ten gevolge van deze agressie? Heeft u cijfers voor de jaren 2015 tot 2020?

5) In hoeveel gevallen zijn de agressoren mannen dan wel vrouwen? In hoeveel van de gevallen gaat het om mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

6) Hoeveel gevallen van agressie hebben geleid tot een interventie van de politiediensten?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2021 :

Mijn administratie beschikt niet over de gevraagde cijfergegevens. Ik wijs u hiervoor door naar mijn collega, minister Verlinden, bevoegd voor Binnenlandse Zaken.