Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-998

van Véronique Durenne (MR) d.d. 8 februari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Russisch anticovidvaccin «Spoetnik V» - Eventueel gebruik (Covid-19)

epidemie
vaccinatie
Rusland
vaccin

Chronologie

8/2/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021)
1/4/2021Antwoord

Vraag nr. 7-998 d.d. 8 februari 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik wil u een vraag stellen over het Russische anticovidvaccin «Spoetnik V» want hoewel de Gewesten bevoegd zijn voor de vaccinatiestrategie, is het federale niveau bevoegd voor het beleid in verband met de bestellingen van coronavaccindoses.

In de editie van dinsdag 2 februari 2021 van The Lancet, het bekende medische tijdschrift, werd aangekondigd dat het Russische Spoetnik V-vaccin voor 91,6 % efficiënt is tegen symptomatische vormen van COVID-19. De ontwikkeling van dat vaccin kreeg kritiek door de snelheid ervan en door het gebrek aan transparantie, maar de Britse experts verzekeren dat de resultaten duidelijk zijn en dat de wetenschappelijke grondslag van dat vaccin bewezen is, aldus The Lancet.

De wetenschappers hebben ook alle gegevens geanalyseerd van fase 3 van het Spoetnik V-vaccin, op dezelfde wijze als de vaccins van de firma's Pfizer, Moderna en AstraZeneca, en verzekeren dat voor dat vaccin dezelfde werkwijze werd gevolgd als voor de drie andere, waarmee de efficiëntie van het Russische vaccin wordt bevestigd.

In België zou dat vaccin ons eveneens kunnen helpen. Nu de grootschalige vaccinatie al vertraging heeft opgelopen, althans in Wallonië, zou dat product een uitweg kunnen bieden voor het gebrek aan de gewenste doses op het gewenste tijdstip. Het gebruik van het Spoetnik V-vaccin zou ons tijd kunnen doen winnen in de vaccinatie.

Tot slot, volgens de pers zijn er al gesprekken aan de gang tussen het Gamaleya Institute (dat het vaccin heeft ontwikkeld) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) met het oog op het verkrijgen van een toelating om het vaccin op de Europese markt te brengen. De Duitse regering heeft trouwens aangekondigd dat ze Spoetnik V-vaccins zou aankopen als EMA groen licht geeft.

1) Wat is het standpunt van de geachte minister ten aanzien van het mogelijk op de Europese markt brengen van het Russische vaccin?

2) Wat zal het standpunt van de minister zijn als het Europees Geneesmiddelenagentschap de verdeling van het Spoetnik V-vaccin zou toelaten? Zal hij hetzelfde standpunt innemen als onze Duitse buren?

Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) staat in contact met de aanvrager (Gamaleya Instituut).

De aanvrager heeft het EMA onlangs gevraagd of de huidige gegevens voldoende zijn om een rolling review te starten en is van plan een aanvraag in te dienen voor een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen (VHB) in de Europese Unie.

De onderhandelingen over de aankoop van het vaccin op het niveau van de Europese Commissie zijn nog niet begonnen. Het is derhalve nog te vroeg om mededelingen te doen over de eventuele komst van het Russische vaccin op de Europese markt.

Nadat de onderhandelingen op het niveau van de Europese Commissie hebben plaatsgevonden, zal het adviescomité binnen het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten de Advance Purchase Agreement (APA) analyseren. Op basis van het advies van dit comité zal de Interministeriële Conferentie een besluit nemen over de eventuele aankoop van dit vaccin voor België.