Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2162

van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) d.d. 12 oktober 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Samenwerkingsakkoord inzake de zedenproblematiek - Herziening - Stand van zaken

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
seksueel misdrijf
Vlaams Gewest
seksueel geweld

Chronologie

12/10/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2023)

Vraag nr. 7-2162 d.d. 12 oktober 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Justitie en volksgezondheid zijn gedeelde bevoegdheden.

Naar aanleiding van een aantal vragen die ik haar stelde in het Vlaams Parlement antwoordde Vlaams minister van Justitie Demir mij onder meer het volgende:

«Ten derde nam ik ook in het kader van de zedenproblematiek het initiatief voor de herwerking van het vijfentwintig jaar oude samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Op mijn vraag werd naast de minister van Welzijn en de federale minister van Justitie ook de federale minister van Volksgezondheid hierbij betrokken. Alle betrokken ministers keurden na langere onderhandelingen in maart 2021 een door mij voorbereide startnota goed met krijtlijnen voor de hervorming. Het huidige samenwerkingsakkoord richt zich enkel op behandeling van zedendelinquenten buiten de gevangenis, dus de zedendelinquenten die worden opgevolgd door de justitiehuizen. Ik heb aan de betrokken collega's voorgesteld het toepassingsgebied van het samenwerkingsakkoord uit te breiden naar gedetineerden, maar zij waren hiertoe tot mijn grote spijt niet bereid. Ook loopt het proces momenteel heel stroef doordat de federale collega van Volksgezondheid, ondanks het goedkeuren van de startnota, zijn engagement voor het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord wil intrekken. Desondanks blijf ik doordoen en hoop ik de hervorming van het samenwerkingsakkoord – waar het terrein al zo lang om smeekt – toch nog rond te krijgen.»

1) Gaf u goedkeuring aan de vermelde startnota?

2) Wat behelst de voorgestelde wijziging van het vermelde samenwerkingsakkoord?

3) Klopt het dat u niet bereid bent dit samenwerkingsakkoord te herzien en te actualiseren? Wat zijn uw redenen daarvoor?

4) Neemt u verder initiatief om dit gesprek weer vlot te trekken?