Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-984

van GaŽtan Van Goidsenhoven (MR) d.d. 28 januari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Vaccinatiestrategie inzake COVID-19 - Deel van de bevolking dat zich wenst te laten vaccineren - Stijging van het percentage - Communicatie - Verbetering - Buurtgezondheidswerkers - Betrokkenheid - Uniforme informatie (Covid-19)

epidemie
vaccinatie
bewustmaking van de burgers
dokter
beroep in de gezondheidszorg

Chronologie

28/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021)
29/4/2021Rappel

Vraag nr. 7-984 d.d. 28 januari 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien gezondheid een bevoegdheid is van zowel de Federale staat, de Gewesten als de Gemeenschappen, is deze vraag transversaal en behoort ze dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

Iets meer dan een maand geleden werd de vaccinatiestrategie inzake COVID-19 voor heel ons land uitgetekend.

Sindsdien evolueert de situatie voortdurend en de inenting met het vaccin bij de bevolking is gestart.

Volgens een interuniversitaire barometer opgesteld door de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent (UGent) die naar de motivatie van de Belgen peilt om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, zeggen 77 % van de ondervraagden positief te staan ten aanzien van die vaccinatie. Dat toont duidelijk aan dat een groot deel van de bevolking zich snel wenst te laten vaccineren tegen COVID-19.

Het toont evenwel ook aan dat veel mensen nog niet klaar zijn om die stap te zetten. Het is voor hen dat de sensibiliserings- en informatiecampagnes zeer belangrijk zijn.

In de huidige fase is het duidelijk dat de buurtgezondheidswerkers, zoals de huisartsen, een sleutelrol dienen te spelen bij de bevolking, omdat zij dagelijks veel vragen krijgen van patiŽnten.

Aangezien het noodzakelijk is een uniform en niet tegenstrijdig antwoord te geven aan de hele Belgische bevolking, heb ik de volgende vragen:

1) Welke maatregelen worden op dit moment genomen om op een uniforme en oordeelkundige wijze de buurtgezondheidswerkers te informeren zodat zij op hun beurt die informatie kunnen meedelen?

2) Wat zou uw aanpak zijn om die uniforme communicatie naar de buurtgezondheidswerkers te verbeteren?

3) Wat plant u op korte termijn om het percentage van personen die bereid zijn zich te laten vaccineren tegen COVID-19 te doen stijgen?

4) Kan worden overwogen meer huisartsen op te nemen in de taskforce die belast is met de vaccinatie? Zo ja, hoe en binnen welke termijn zou dat gebeuren?