Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1513

van GaŽtan Van Goidsenhoven (MR) d.d. 9 maart 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dikkedarmkanker - Preventie - Opsporing - Maatregelen - Tests - Mortaliteit - Cijfers

gezondheidsbeleid
voorkoming van ziekten
kanker
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022)

Vraag nr. 7-1513 d.d. 9 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Dikkedarmkanker wordt al te vaak miskend, maar is na borstkanker de vaakst voorkomende kanker bij vrouwen en komt op de derde plaats bij mannen (na prostaat- en longkanker). Uit de gegevens daarover blijkt dat er in BelgiŽ jaarlijks 8 500 nieuwe gevallen en 3 000 overlijdens zijn.

De belangrijkste oorzaken van die kanker zijn van uiteenlopende aard: voeding (alcohol, overgewicht, rood vlees en in het bijzonder charcuterie), een zittend leven (omdat dit de snelheid van de darmtransit vermindert en bijgevolg de contacten tussen de carcinogene moleculen en de darmwand bevordert) en roken. Ook erfelijkheid speelt een rol.

Wat de opsporing betreft, neemt de kans op genezing toe naarmate dikkedarmkanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld: 85 tot 95% van de personen bij wie die kanker vroeg werd opgespoord, overleven de ziekte. Als de kanker daarentegen laattijdig wordt vastgesteld, daalt de overlevingskans tot 5%. Preventie is dus essentieel.

In ons land wordt gelukkig al verschillende jaren aan opsporing gedaan. Ondanks de inspanningen van de overheden en actoren op het terrein worden echter nog te veel gevallen niet tijdig ontdekt. Zoals de Stichting tegen Kanker onlangs in de pers zei is een deelnamegraad van 60% vereist om tot een significante daling van de mortaliteitsgraad te komen.

Daarom wou ik u de volgende vragen stellen, over transversale aspecten:

1) Welke maatregelen op het vlak van opsporing worden voorgesteld in de verschillende landsdelen? Zijn ze identiek aan elkaar of verschillen ze naargelang het Gewest waar ze worden genomen?

2) Weet u hoeveel opsporingstests de voorbije jaren in BelgiŽ hebben plaatsgevonden? Zo ja, beschikt u over een verdeling van die cijfers per Gewest of per Gemeenschap?

3) Wat zijn de mortaliteitscijfers betreffende dikkedarmkanker?