Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1965

van Véronique Durenne (MR) d.d. 29 maart 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Meisjes en vrouwen met een handicap - Gedwongen sterilisatie - Verslag van het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) - Cijfers - Afschaffing van die praktijken

gehandicapte
geestelijk gehandicapte
sterilisatie
vrouw
positie van de vrouw

Chronologie

29/3/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2023)
2/6/2023Rappel

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1967

Vraag nr. 7-1965 d.d. 29 maart 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) van de Verenigde Naties wees in zijn recentste rapport, van oktober 2022, op enkele zwarte punten voor België.

Een van die zwakke punten was dat de gedwongen sterilisatie van meisjes en vrouwen met een handicap (in het bijzonder met een verstandelijke of psychosociale handicap) een gangbare praktijk blijft, en in sommige instellingen zelfs de regel is.

Ik zou u daarover graag de volgende vragen stellen:

1) Was u ervan op de hoogte dat die praktijken, die de CEDAW laakbaar noemt, nog plaatsvonden in België?

2) Wat is uw standpunt en dat van de federale regering over de gedwongen sterilisatie van meisjes en vrouwen met een handicap?

3) Heeft u of de regering de intentie om die praktijken te doen stoppen en zo ja, op welke manier?

4) Beschikt u over kwantitatieve gegevens, per gewest en gemeenschap, over gedwongen sterilisaties van meisjes en vrouwen met een handicap, evenals over de instellingen waar ze plaatsvinden?

Dit onderwerp is wel degelijk transversaal door de gevolgen op het vlak van de beleidsdomeinen volksgezondheid, mensen met een handicap en gelijkheid van kansen.