Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2202

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 9 februari 2024

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mazelen - Ziekte - Oost-Europese vluchtelingen - Inentingen - Cijfers en tendensen

infectieziekte
vluchteling
vaccinatie
Oekra´ne
officiŰle statistiek
gezondheidsbeleid
Midden- en Oost-Europa

Chronologie

9/2/2024Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/3/2024)

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-1632

Vraag nr. 7-2202 d.d. 9 februari 2024 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Oekra´ense vluchtelingen die naar ons land komen, moeten gevaccineerd worden tegen mazelen, zeggen enkele experts (cf. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/04/mazelen-vaccineren/).

In BelgiŰ is er een goede vaccinatiegraad (95 %) tegen de mazelen bij mensen onder de twintig jaar, ook al is het geen verplicht vaccin. Kinderen krijgen de eerste dosis op de leeftijd van twaalf maanden, de tweede dosis volgt als ze elf of twaalf jaar zijn. Dat verloopt doorgaans via Kind en Gezin, de huisarts of de schoolgeneeskundige diensten.

In Oekra´ne en een aantal andere Oost-Europese landen ligt de vaccinatiegraad echter een pak lager. źIn Oekra´ne is die de voorbije jaren geŰvolueerd van 40 naar 80 %, maar dat is te weinig om circulatie van het virus tegen te gaan╗, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen. źDaarom raden we aan om de Oekra´ense vluchtelingen te vaccineren tegen mazelen, maar ook tegen polio, kinkhoest en tetanus. En wij moeten van deze opportuniteit gebruik maken om de Belgen tussen twintig en veertig jaar die niet gevaccineerd zijn, een extra dosis te geven zodat we geen risico's lopen.╗

Oekra´ne had voor 2019 meer dan 57 000 gevallen van mazelen gemeld, wat meer dan de helft is van het totale aantal dat in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is gemeld (voor de periode van januari tot november 2019). Als onderdeel van een alomvattende reactie op deze uitbraak hadden het Oekra´ense Volksgezondheidscentrum en het źState Expert Centre╗ van het ministerie van Volksgezondheid en de WGO in 2019 in twaalf regio's van het land een reeks tweedaagse workshops gehouden om de vaardigheden van regionale źrapid-response teams╗ te vergroten (cf. https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/news/news/2020/01/strengthening-response-to-measles-outbreak-in-ukraine).

Diep wantrouwen tegen vaccins in Oekra´ne heeft ertoe geleid dat mazelen, een virus dat volgens gegevens van de Verenigde Naties wereldwijd 367 kinderen per dag doodt, kon uitgroeien tot een epidemie die alleen al in 2019 meer dan 58 000 mensen in het 42 miljoen inwoners tellende land besmette (cf. https://www.reuters.com/article/us-health-measles-ukraine-insight-idUSKBN1XE15T).

De mazelen zijn een infectieziekte die gevaarlijk is voor iedereen die niet ingeŰnt is. De ziekte kan leiden tot hersenvliesontsteking of hersenontsteking. Het overlijdenscijfer ligt op ongeveer op een op de duizend infecties, zowel bij kinderen als volwassenen.

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: het transversaal karakter van deze vraag ligt in het feit dat de acties in het kader van de preventieve gezondheidszorg tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoren, terwijl volksgezondheid een federale bevoegdheid is.

Graag had ik dan ook de volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel bevestigde gevallen van mazelen onder Oekra´ense vluchtelingen zijn er reeds vastgesteld? Zou u dit kunnen uitsplitsen naar leeftijd en geslacht? Kan u ook meedelen of er eventuele overlijdens onder de vluchtelingen hieraan gelinkt kunnen worden?

2) Bij hoeveel Oekra´ense vluchtelingen werd polio, kinkhoest of tetanus vastgesteld? Zou u kunnen uitsplitsen naar vastgestelde ziekte, geslacht en leeftijd?

3) Welke maatregelen hebben de autoriteiten genomen om te voorkomen dat deze ziektes, die zo goed als niet meer voorkomen in deze gebieden, terug een opmars kunnen maken? Zijn er in het bijzonder stappen genomen om dit bij Oekra´ense vluchtelingen te bewerkstelligen?

4) Zou u de meest recente cijfers kunnen weergeven omtrent de vaccinatiegraad voor mazelen, polio, kinkhoest of tetanus in BelgiŰ in het algemeen? Hoeveel zieken zijn er geweest de jongste drie jaar, specifiek met een van de bovengenoemde ziektes? Zou u dit ook uit kunnen splitsen per Gewest?