Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1116

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 3 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures

begrotingsfonds
administratieve procedure
verzorgingsuitkering
recht op gezondheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

3/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)
17/2/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1116 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Iemand die een beroep wenst te doen op een tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) dient een welbepaalde procedure te doorlopen.

1) Wat is de gemiddelde behandelingstermijn in 2020 van een dossier binnen het BSF?

2) Hoeveel procent van de aanvragen werden in 2020 negatief beoordeeld?

3) a) Hoeveel mensen dienden een beroep in bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het BSF, opgesplitst per Gewest?

b) In hoeveel van deze gevallen kwam er een uitspraak in het voordeel van de aanvrager?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2022 :

1) De gemiddelde behandelingstermijn in 2020 van een dossier binnen het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) bedroeg 30,17 dagen.

Verwerkingstermijnen (aantal werkdagen) dossiers BSF

2020

Tijd verlopen tussen de ontvangst van de aanvraag bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de verzending van de betekening aan de verzekeringsinstelling en rechthebbende

30,17

2) Het percentage van de aanvragen die in 2020 negatief werden beoordeeld is als volgt:


2020

Aantal aanvragen

1 590

Aantal weigeringen

148

Percentage weigeringen van totaal aantal

9,31 %

3) a) Het aantal mensen die een beroep bij de arbeidsrechtbank indienden tegen een beslissing van het BSF, opgesplitst per Gewest is als volgt:

Gewest

2020

Vlaams Gewest

12

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1

Waals Gewest

7

b) In 2020 kwam er in zes van de twintig gevallen een uitspraak in het voordeel van de aanvrager.