Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1159

van Véronique Durenne (MR) d.d. 31 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

COVID-19 - Testbeleid - Snelle antigeentesten - Gebruik - Uitrol -Termijn - Gezondheidswerkers die ze kunnen afnemen - Apothekers - Eventuele opleidingen

medische diagnose
epidemie
voorkoming van ziekten
beroep in de gezondheidszorg
apotheker

Chronologie

31/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021)
29/4/2021Rappel
2/6/2023Rappel

Vraag nr. 7-1159 d.d. 31 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Aangezien gezondheid een bevoegdheid is die gedeeld wordt door het federale niveau en de deelstaten, heeft deze vraag een transversaal karakter en behoort ze tot de bevoegdheid van de Senaat.

In november 2020 werd in Frankrijk de verkoop en het gebruik van snelle antigeentesten toegelaten.

Met deze tests kan de aanwezigheid van de proteïnen van het Sars Cov 2-virus bij een individu worden vastgesteld, en het gebruik ervan heeft bijgedragen aan een betere opsporing van COVID-19 in Frankrijk doordat het testresultaat binnen de dertig minuten kan worden meegedeeld.

In de praktijk hebben inwoners van Frankrijk vandaag de mogelijkheid om zich veel gemakkelijker te laten testen. Antigeentesten mogen er immers door veel gezondheidswerkers worden afgenomen en daar is niet noodzakelijk een medisch voorschrift voor nodig.

Dat betekent dat zowat zeshonderdduizend gezondheidswerkers dit soort tests mogen afnemen. Het gaat onder meer over artsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesisten en laboranten. Het aflezen van de testresultaten moet wel door diezelfde gezondheidswerkers gebeuren, maar deze mogelijkheid heeft duidelijk bijgedragen tot het verminderen van de drukte in de coronatestcentra in Frankrijk.

Ook in België heeft het Overlegcomité op vrijdag 5 maart 2021 aangekondigd dat de beschikbaarheid van nieuwe sneltests een rol zou kunnen spelen bij de versoepeling van beperkende coronamaatregelen voor sommige activiteiten. Een daarvan is de antigeentest waarvan de effectiviteit recent werd bevestigd in een advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB).

Tijdens parlementaire debatten is evenwel herhaaldelijk naar voren gebracht dat deze nieuwe middelen pas na verloop van twee maanden beschikbaar zullen zijn.

Gelet op de spoedeisende toestand en onze achterstand in vergelijking met andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, wil ik u de volgende vragen voorleggen:

1) Welke teststrategie zal u verdedigen op de volgende vergaderingen van het Overlegcomité? Is er een aanzwengeling van het testbeleid gepland?

2) Op basis van welke elementen moet er twee maanden gewacht worden voor de antigeentesten kunnen ingezet worden, terwijl ze al massaal gebruikt worden in andere Europese landen?

3) Welke gezondheidswerkers zullen die sneltests mogen afnemen? Zult u zich hierbij laten leiden door het Franse model? Zo niet, kunt u uw antwoord toelichten?

4) Zullen apothekers de komende maanden meer worden betrokken bij de coronateststrategie? Welke reacties krijgt u daarover vanuit de farmaceutische sector?

5) Zullen gezondheidswerkers worden opgeleid in verband met die sneltests? Zo ja, hoe zullen die opleidingen worden georganiseerd?