Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2005

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 mei 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Forensisch psychiatrisch centrum voor langverblijf - Locatie - Bouw - Oost-Vlaanderen - Toezicht - Zorgkundigen

psychiatrische inrichting
sociaal verweer
forensische geneeskunde
psychiatrie
provincie Oost-Vlaanderen

Chronologie

9/5/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2023)

Vraag nr. 7-2005 d.d. 9 mei 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds geruime tijd zijn de Vlaamse en federale overheid op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf (LFPC) in Aalst.

In een LFPC worden ge´nterneerde psychiatrische patiŰnten opgevangen waar ze in een gespecialiseerde instelling kwaliteitsvolle zorg en begeleiding krijgen. Het gaat om personen die een misdrijf pleegden en een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking hebben. De patiŰnten worden beschouwd als ge´nterneerden met een hoog risico statuut.

Deze instellingen worden opgericht na een eerdere veroordeling van BelgiŰ door het Europees Hof voor de rechten van de Mens, omdat deze mensen vaak in de psychiatrische afdeling van de gevangenis verbleven en volgens het Europees Hof een gepaste zorg moeten krijgen in een instelling buiten de gevangenis.

Momenteel zijn er al twee LFPC's in werking in Antwerpen en Gent. Deze volstaan niet en er is nood aan bijkomende capaciteit. Terwijl er in Oost-Vlaanderen reeds een LFPC is, wordt er opnieuw de keuze gemaakt om een bijkomende LFPC te bouwen in Oost-Vlaanderen, nl. in Aalst. In Oost-Vlaanderen is er reeds opvang van ge´nterneerden met een gemiddeld risico-statuut en een 'high security' afdeling voor ge´nterneerde vrouwen met een hoog risico statuut in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Daar bovenop is er ook een afdeling voor seksueel delinquenten in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia in Zelzate.

Momenteel wordt de Gates-site in Erembodegem als toekomstige locatie naar voor geschoven. Deze site ligt in een dichtbebouwde omgeving en in de nabijheid van drie scholen met lager onderwijs. De bevolking stelt zich ook vragen bij eerdere incidenten in de reeds bestaande LFPC's over niet werkende noodknoppen, defecte deuren, gijzelingen en pogingen om te ontsnappen.

De procedure voor de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is lopende en momenteel zitten we in de fase van het voorontwerp van het GRUP en de effectenrapporten.

1) Kan de minister wat meer duiding geven in welke mate hij of zijn administratie betrokken waren bij het aanduiden van Aalst om nog een bijkomende LFPC op te richten? Dit terwijl er in Oost-Vlaanderen reeds een LFPC in Gent gevestigd is en er reeds andere opvanginitiatieven zijn in Oost-Vlaanderen voor ge´nterneerden zoals hoger beschreven.

2) In welke mate werd er rekening gehouden met de negatieve adviezen van onder meer Infrabel, Agentschap Natuur en Bos, ů?

3) Waarom wordt er niet de keuze gemaakt om een LFPC per provincie te installeren? Welke elementen lagen aan de basis om nog een extra LFPC in Oost-Vlaanderen op te richten?

4) Op welke manier wordt de beveiliging gegarandeerd van buurtbewoners en de scholen die in de nabijheid gelegen zijn? Komt er een verhoogd toezicht rond deze LFPC's na reeds heel wat incidenten in de reeds bestaande LFPC's?

5) Verwacht de minister dat er voldoende zorgkundigen zullen beschikbaar zijn om de vacatures in te vullen, aangezien er reeds een tekort is aan zorgkundigen in de ziekenhuizen in Aalst en de woonzorgcentra? Welke andere functies (zoals verpleegkundigen, beveiliging, ů) dienen nog ingevuld te worden en hoe zit de verhouding van verschillende functies in elkaar?

6) Neemt de minister nog bijkomende initiatieven rond het oprichten van bijkomende LFPC's in de toekomst?