Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-963

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 26 januari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ambulanciers - Opleiding - Bekwaamheid - Verdeling tussen het federale niveau en de deelstaten

ziekentransport
beroepsopleiding

Chronologie

26/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021)
18/10/2023Rappel

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-352

Vraag nr. 7-963 d.d. 26 januari 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Als federaal minister van Volksgezondheid bent u enkel bevoegd voor de dringende medische hulpverlening. Dit is wel een transversaal dossier dat bijgevolg tot de bevoegdheid van de Senaat behoort.

In verband met de opleiding van ambulanciers, meer bepaald in de sector van het ziekenvervoer, is er nogal wat onduidelijkheid.

Tot nog toe mochten ze een opleiding volgen van honderdzestig uren op basis van een Waals decreet uit 2005 (besluit van de Waalse regering van 12 mei 2005 tot uitvoering van het decreet van 29 april 2005 betreffende de organisatie van het ziekenvervoer) en die opleiding werd nadien erkend door de Gemeenschappen.

Sindsdien voorziet een koninklijk besluit van de uitvoerende macht op het federale niveau in dezelfde opleiding, maar die duurt maar veertig uren en moet ook door de Gemeenschappen worden erkend (zie Koninklijk besluit van 14 mei 2019 betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiŽntenvervoer).

1) Kunt u toelichten welke opleiding vandaag door ambulanciers moet gevolgd worden? Waarom is de verplichte opleiding nu zoveel korter?

2) Hebt u informatie uitgewisseld met uw collega's van de deelstaten? Hoe kan de burger ingelicht worden over de wijzigingen in het beroep, na de overheveling van bepaalde bevoegdheden inzake volksgezondheid aan de deelstaten?